Taro kortos „ROŽIŲ KVAPAI“

Komplektą sudaro kortų kaladė ir kortų reikšmės, surašytos klausimų forma.

Jos yra sukurtos naudojimui kaip sistema, grupuojanti žmogiškus jausmus, mintis ir visas kitas energijas, mumyse ir aplink mus paprastai funkcionuojančias nesąmoningai.

Skirtos padėti, kai tai, kas nustumta pasąmonėn, NORIMA vėl grąžinti į gyvenimą ir į mus pačius, vėl padaryti sąmoninga, suvokiama ir kontroliuojama dalimi:

  • Intensyvų emocijų sūkurį padaryti suprantamu, paaiškinamu;
  • Tuo atveju, kai įprasta nejausti, pojūčiais nesinaudoti, kortos padės vėl susipažinti su emocijom, nuojautom, instinktais;
  • Kai norima žinoti kitu būdu, nei apie tai galvojant, mąstant; bet protu remtasi taip ilgai, kad nežinia, nuo ko pradėti, kad iš jo visaapimančios galios išsivaduoti.

Šitų kortų naudojimas gali padėti pamatyti, koks yra nesąmonigo sprendimų priėmimo mechanizmas, kai žmogus pats visai nemąto, kad pats pasirenka viena ir ne kita. Tokiu būdu atsiranda galimybė pasirinkti sąmoningai ir kitaip, nei įprasta – pakoreguoti kryptį, kuria gyvenimas rieda į ateitį, pakeisti gyvenimą, kad jis labiau imtų panašėti į tokį, kokio visada norėta.

Susikaupkite, suformuluokite klausimą mintyse ir paspauskite kortos nugarėlės atvaizdą – iškritusi korta ir ją lydintys klausimai padės Jums susiorentuoti ir rasti atsakymą patiems.

nugarėlė

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016