Stichting

ACTUELE BELEIDSPLAN

De stichting streeft een algemeen belang na. Zij richt zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend op cultuur en beoogt geen winst te maken.

Het vermogensbeheer kent volgende doelstellingen:

De culturele relaties tussen Nederland en Litouwen te bevorderen, zo veel mogelijk Litouwse kunst te laten zien aaneen Europees publiek, alsook te bemiddelen tussen cultuurinstellingen, om exposities van Europese, Nederlandse kunstenaars ook in Litouwen tentoongesteld te krijgen.

De stichting organiseert ook tentoonstellingen van andere kunstenaars, kunstveilingen en bemiddelt tussen cultuurinstellingen – helpt op die manier om vriendschapsbanden aan te knopen tussen musea, openbare bibliotheken, universiteiten enz in verschillende landen.

De stichting streeft om deel te nemen aan EU Programmas als Creatief Europa, Europe for citizens, Dutch culture… Ook is constant op zoek naar donateurs, subsidiëring van projecten en samenwerkingsverbanden met andere cultuurinstellingen, schenkingen, legaten enz.De stichting maakt en verkoopt souvenirs en drukwerk, schrijft en publiceert over kunst, produceert video material en films over culturele erfgoed.

Het vermogen van de stichting is niet groter dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziende werkzaamheden.

De voorzitter ontvangt geen vergoeding voor het werk voor de stichting, alleen een compensatie voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

De stichting heeft geen personeel in dienst. Vrijwilligers en freelancers, indien nodig, worden betaald voor een beperkt aantal uren dat zij de stichtingfinanciële en secretariële ondersteuning bieden.

Mocht de stichting ophouden te bestaan, dan zal het vermogen een bestemming krijgen conform de huidige en toekomstige statuten.

EVEN KONKREET…

Het lopende tentoonstelingen kalender is constant bij te werken, maar nu al kan gesproken worden over:

In de herfst van 2015 word verwacht een samenwerking te aangaan met het nieuwe oncologische ziekenhuis in Kaunas, Litouwen: er wordt gedacht over een langdurige expositie van optimistische en bemoedigende schilderijen van Gaiva Paprastoji al daar.

In maart van 2016 zal er een grote expositie van werken van Gaiva Paprastoji in Openbaar bibliotheek van Kaunas plaats vinden, later ook in Vilnius…

Met ingang van de herfst 2015 word gestart met groot, driejarige project DAUMANTAS, genaamd zo om te vereeuwigen de naam en herinneringen aan de voormalige diplomaat van Litouwen in Zwitserland ( 1918-1922), beroemde en bekende verzamelaar van kunst en boeken voor bibliotheek in Kaunas tot 1944 en in VS tot 1977.

Hij was een van stichters van Litouwse staat in 1918, in politiek international georenteerd, richting Europa. Maar, als Litouwen heel snel darnaa kos richting van de nationale staat, V.Daumantas werd gedwongen afscheid van het politiek te nemen en het zelfde snel was hij vergeten… Nu Litouwen is lid van EU en het is tijd om haar vergeten helden te eren!

Het plan is, in samenwerking met de Vereniging Litouwen – Switzerland, te regelen een memoriaal plaat ter herinnering aan hem op het gebouw van zijn laatste adres in Kaunas en een feestelijke opening er van.

In 2017 een tentoonstelling te maken ter nagedachtenis van een 40 jaar van zijn dood in M.K.Ciurlionis museum in Kaunas met het idee van een voortlevende geschiedenis – Gaiva Paprastoji ivertegewordigt al derde generatie er van.

In 2018, ter ere van het Jubileum jaar van Onafhankelijkheid van de Litouwse Republiek, te organiseren in samenwerking met M.K.Ciurlionis museum in Kaunas expositie van een deel van verzamelingen van V.Daumantas, welke tot nu toe is bewaard gebleven in bewaring van genoemde museum. Van zichzelf sprekend, met een uitvoerige catalogus van de geplande expositie!

Te bereiken, dat deze expositie zou ingeschreven moeten worden in de officiële Kalender van de festiviteiten van het Jubileum jaar van Ontvankelijkheid van Litouwse republiek en georganiseerd zou worden onder leiding van Cultuur ministerie van Litouwse Republiek en ambassade van Zwitserland in Litouwen.
De bedoeling is om dit hele proces van drie jaar organisatie en resultaten daar van vast te leggen in een documentaire film, welke zal uitgezonden worden op het Culturele kanaal van Litouwse tv. Voorzien van ondertiteling in Engels ( met behulp van programa Creatief Europa), het zal ook gebruikt worden als informatie materiaal door de Stichting Gaiva Paprastoji om de Nederlandse culturele instanties en mensen bekend te maken met de Litouwse geschiedenis, cultuur en traditie.

Tegelijker tijd zal het project DAUMANTAS een onderdeel zijn van grotere project – HUIS VAN VIER GENERATIES genaamd, en naar het toe zal lijden.
Het doel van ideze volgende, nog nadere uit te planen project zal zijn te bewaren, vereeuwigen, herindelingen te verzamelen van vier generaties in geboorte huis van Gaiva Paprastoji, die woonden hier en wonen nog steeds… Zal worden geprobeerd te bewaren interieurs al daar, materiële objecten, verhalen, ook in documentaire films vangen de getuigenissen van veranderend leven en tijd – hiermee hoop ik mij bijdragen te leveren aan Europe for citizens programe om digitale erfgoed te stimuleren.

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016