Kūrybos reziumė

Gaivos Paprastosios kūrybos reziumė

Gimiau 1967 m. Kaune.

Vaikystė ir paauglystė prabėgo, užpildytos piešimo – vidurinė su sustiprinta meno pakraipa, vakarais, tris kartus per savaitę keturių metų bėgyje, dailės mokykla – tada ji buvo dar Žaliakalny ir joje dėstė A.Martinaitis, L.drazdauskaitė, E.Saladžius, A.Vilpišauskas…

Atgal žiūrint, tai buvo menu nuo gyvenimo apsaugota vaikystė, bendravimas su panašiais į save, daugybė skaitymo, diskusijos, svajonės…

Įsigijus rūbų modeliavimo specialybę, dirbau su užsakovais ir privačiai, ir kartu su buvusia mano dėstytoja O.Kujeliene – kartu kurtomis kolekcijomis dalyvavom pirmuosiuose Pabaltijo madų festivaliuose Taline ir Vilniuje – Vilniaus Madų dienose 1991 m. gavom prizą už kolekciją, skirtą Sausio 13 aukų atminimui…

1993 m. prie sparčiai kintančios ekonominės situacijos prisitaikyti nesugebėjusi, išvykau gyventi svetur… Aš vis apie Paryžių svajojau, o likimas lėmė Olandiją, šalį, kurioje kultūrinė atmosfera išgyvenimui beveik nepakankama, ir su menu turima bendro labai mažai kas.

Vis tik sužavėjo mane Olandija istorine savo išpaišytų sieninių plytelių naudojimo fasaduose ir – masiškai – interjeruose tradicija: kuriam laikui tapau keramike…

Tuo pačiu studijavau kultūrotyrą universitete ir žolynus su homeopatija pati sau; kulinarijos menus ir dekoratyvinę gėlininkystę praktikoje, o kai susidomėjau tarot kortomis, tai tuo pačiu ir nusipiešiau savų kaladžių, ir pasirašiau savų tekstų variantų – spaudoje ruošiuosi paskelbti ne tik juos, bet ir knygele išleisti tekstus nuo 2011 m. rašomo internetinio blogo “Kriaušių metas“.

Metams bėgant, esu piešusi akvarele, tušu ir plunksnele, tapiusi aliejiniais peizažus, natiurmortus, gyvūnus – 2003 m. iš to gavosi graži dešimtmečio kūrybos paroda.

Nors, didžiausią įtaką padarė dailininkas ir mokytojas Kees Roosenboom (1950 – 2005), specialistas ne tik senosiose tapybos, bet ir grafikos, ir fotografijos technikose.

Nuo 2005 m. dalyvavau Atvirų Atelje durų dienose, siuvu jau tiktai rankomis, pardavinėju savo darbus… 2007 m. išbandžiau senovišką kiaušininės temperos ant medžio tapybos techniką. Ją naudoju iki šiol: dabar darbus jau atvežiau parodyti ir Lietuvoje.

2013- 2016m. jau buvo devynios personalinės ir dalyvauta keletoj grupinių parodų Lietuvoje. taip pat mano straipsniai laikas nuo laiko pasirodo internetinėje spaudoje. Blogas Kriaušių Metas persikėlęs į mano internetinę svetainę www.gaivapaprastoji.lt. taip pat naujas blogas pradėtas “Nyderlandų kultūrinės impresijos”. Nes 2015 metais Olandijoje užregistravau NPO Stichting Gaiva Paprastoji, su tikslu skatinti Lietuvos ir Olandijos kultūrinius mainus.

Ne tik labai aktyviai ėmiau sekti šiuolaikinio meno vyksmą, bet ir paėmiau į rankas video kamerą, kad prisirinkti kuo daugiau vaizdinės medžiagos, kurią galėčiau panaudoti paskaitoms, pranešimams ir kitokiais būdais kalbėdama apie meną iš kultūrotyros perspektyvos. Tinklapyje Infa.lt ketvirtadieniais pasirodo mano paruošta, dažniausiai verstinė medžiaga – fragmentai kultūros, meno, filosofijos klausimais.

 

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016