Darbas su savimi

Darbas su Dvasine Inteligencija (SQ – Soul Inteligence)

Tai – pati svarbiausioji mūsų sudėtinė dalis – savęs valdymo pultas, kurį reikia paimti į savas rankas ir nebepaleisti – jis būtinas, jei norime, kad IQ ir EQ sėkmingai ir harmoningai funkcionuotų mumyse.

Nei Protinė inteligencija (IQ), nei Emocinė (EQ) , nei kartu, nei atskirai, nėra pakankamos, kad pilnai paaiškinti žmogaus inteligencijos kompleksiškumą, funkcionavimą, vaizduotės galimybes.

Aukštą IQ turi ir komputeris, pvz., jis žino į jį įvestas taisykles ir seka jomis be klaidų…

Aukštas EQ dažnai aptinkamas gyvūnuose – jie nujaučia, kokioj situacijoj atsidūrė ir kaip joje reikėtų reaguoti.

Bet, nei tie, nei tie neklausia kodėl? Ir ką galėtų padaryti geriau? kitaip? …  Jie veikia apibrėžtame lauke, jų žaidžiami žaidimai yra baigtiniai.

Kai tuo tarpu SQ mums suteikia mūsų moralės pojūtį, galimybę suprasti, kaip galėtume pasenusias taisykles pakeisti, suteikia galimybę užjausti ir jausti tos užuojautos leistinumo ribas… Įžiūrime neįgyvendintas galimybes – svajojame, siekiame, augame didesni užsave.

SQ organizuoja mumyse dialogą tarp proto ir emocijų, iš čia ateina ir mūsų savęs transformavimo galimybės… Religija čia labai norėtų save įsirašyti kaip neišvengiamą kelią į tikslą, bet Dvasinė inteligencija, deja, neturi su ja nieko bendra.

Taip pat ji ir nepriklauso nuo, ir neateina iš kultūros ar egzistuojančios vertybių sistemos… Atvirkščiai, ji savo egzistavimo faktu sąlygoja jų atsiradimo galimybes.

Mes naudojame SQ kūrdami, gydydamiesi dvasios žaizdas, atstatydami savo visumą… taip pat egzistencinių problemų sprendimui, gyvenimo prasmės, tikslo paieškoms

Jei jos nebūtų, kaip mūsų egocentriškos, pilnos norų ir ambicijų personos galėtų įsivaizduoti gėrį, grožį, tobulumą ?… “Mes esame labiau savo dvasioje, kai klausiame klausimus, nei kai manomės žiną atsakymus” (rabbi A.Heschel)

Aukšto SQ indikacijos būtų:

  • lankstumas, sugebėjimas kisti, judėti kartu su gyvenimu, jo situacijomis
  • savistaba, gerai išvystytas savęs pajautimas, suvokimas
  • sugebėjimas pakelti kančią ar skausmą, žiūrint jiems į akis, pakylant virš jų
  • kai aukštosios vizijos ir moralinės etinės vertybės tave įkvepia keistis, gyventi teisingiau, gražiau
  • nenoras pakenkti kitam
  • tendencija matyti sąryšį tarp, rodos, prieštaraujančių dalykų, matyti esmę, po daiktų fasadu slypinčią, mastyti sistemomis (holistiškumas)
  • įprotis klausti savęs dažnai, įvairiom temom ir ieškoti fundamentalių atsakymų
  • būti nepriklausomu nuo aplinkos – sugebėtimas eiti prieš srovę, prieš daugumos nuomonę

Pasigerinti savą SQ galima kaip tik ugdant savyje šituos elgesio ir mąstymo įpročius, nes dabartinės visuomenės kolektyvinis SQ yra žemas – vyrauja dvasinio nubukimo, materealistinė kultūra , žmonės susicentravę į save siauriausiu budu, prasmės neturint, nejaučiant ir jos nepasigendant.

Gerai, kad tolimesnė žmonijos evoliucija priklauso nuo individų vystymosi, o ne atvirkščiai.

Kiek kiekvienas iš mūsų susikomplektuosim visas savo dalis, išsigydysim įvairios nematomas, bet dažnai jau dešimtmečius pagalbos laukiančias traumas, atsikratysim balastu, priklydusiomis ar siaip, dalimis, kurios mums nepriklauso ir toliau užlaikysim save priziurėtais, užlaikysim svriai erdve aplink save, tiek gerės ir visuomenė, ir taisysis pasaulio padėtis.

Savęs nerandama – save  susikuri  pats, ir  pasaulis, kaip  Keats‘as sakė, yra sielos kalvė.

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016