Paskaitų ciklai

Čia kalba eina apie paslaugas – konsultacijas, pokalbius, dalinimosi patirtimi ciklus, kurių kiekvienas paaiškinamas žemiau atskirai paimtas, kad skaitytojas galėtų susidaryti kuo geresnį įspūdį, apie ką eina kalba ir ko galima tikėtis.

Mano pačios gyvenimo patirtis, daugybė perskaitytų knygų, krypčių, į kurias ankščiau ar vėliau yra tekę gilintis ir išbandyti praktikoje ant savęs – visa tai man suteikia galimybę papasakoti apie šiuos dalykus ir kitiems, pasidalinti praktine patirtim ir atpažinti tam tikrus požymius  kituose, dažnai net nepažįstamuose man žmonėse…

Sudominti juos darbu su savimi, darbu, kuris nebūtinai turi pabaigą, bet kurį visi privalome pradėti.

Kiek jau esate nuveikę gyvenimo kelyje šita kryptimi, paaiškės, jei atsakysite į sekančius klausimus „taip“ arba „ne“ ir sustosite pamąstyti prie gauto atsakymų santykio:

AR jaučiatės patogiai, būdamas nepriklausomu? Nes turime peraugti, išaugti iš baimės ir nepasitikėjimo savimi, kad gyventi patiems savo pačių gyvenimą šiame pasaulyje.

AR galite jaustis patogiai, priklausydamas nuo kitų? Nes baimę pasitikėti kitu žmogumi, nuo jo priklausyti, turime pergyventi taip pat. Ar jautiesi verta, kad būtum mylima, taip, kaip to to norisi, tau to reikia? Turime išmokti pereiti iš priklausomos vaikiškos meilės, patirtos vaikystėje, į meilę tarp suaugusiųjų žmonių, kai pasitikima vienas kitu, bendrai kuriamas gyvenimas.

AR yra tekę pergyventi sužlugusius artimus, intymius santykius su kitu žmogumi? tam tikru momentu gyvenime mums visiems tenka išmokti kaip sudužusią širdį sutaisyti, ir kad ji taptų dar labiau stipri ir mylinti, ir atleidžianti.

AR tekę susidurti su rimtais nusivylimais gyvenime? Visiems tenka išmokti, jog pilnavertis gyvenimas yra tiek pat išaugimas iš nusivylimų, kaip ir žavesio ir nuostabos pergyvenimas.

AR tekę pergyventi rimtų finansinių rūpesčių? Gyvenime tenka, galiausiai, rasti sau priimtiną pasitenkinimo ribą, kad konfliktas ir stresas, susidarantis dėl vis augančių poreikių ir patenkintų poreikių išsilygina, išspręstas.

AR esate radęs sau tinkamą, jus džiuginantį darbą? Anksčiau ar vėliau prasmingo, įdomaus darbo mūsų gyvenimo cikle tenka ieškoti visiems

AR esate jautęs ir susidūręs su didele baisia baime? kiekvienas iš mūsų bijom ko nors, savu būdu dėl savų priežasčių. Tenka mokytis, jog tai, kas gąsdina, gali drąsą ir įkvėpti, išmokyti, kur mums reiktų ieškoti saugumo, kuo pasitikėti.

AR tekę susidurti su rimta liga ir dideliu emociniu ar fiziniu skausmu? Gyvenimas nepraeina be fizinės, psichinės, dvasinės ar protinės ligos ar skausmo.Tenka išmokti, kad išgyti ar pasitaisyti ne visada yra galimybė, bet galimybė išaugti dėl to kaip žmogui visada yra.

AR turite suformavęs sau priimtiną dvasinių ar religinių teiginių sistemą, padedančią jums paaiškinti blogį ir žiaurumą pasaulyje? Mes visi privalome galėti protu suvokti, emociškai susitvarkyti ir rasti dvasinę reikšmę tame žiauriame chaose, kuris pasaulyje tvyro.

AR yra tekę susidurti su didele asmenine netektim (ir nuo jos sustiprėti )? Gyvenime visiems tenka gedėti, pažinti liūdesį ir tenka išmokti paversti tuos jausmus naujais būdais ir priežastimis, kaip vertinti gyvenimą ir atsiminimus.

AR yra tekę jaustis absoliučiai neapginta ir bejėge? Visiems tenka išmokti vis tiek rasti prasmę, netgi ir tada, kai viskas atrodo beprasmiška ir beviltiška.

AR tekę rimtai susidurti su savo mirtingumu ir su juo apsiprasti? Niekas iš žmonių nėra tikrai laisvas gyventi, kol nėra susitaikęs ir supratęs savo mirtingumo prasmės.

(klausimų aut.Paul Pearsall, PH.D.)

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016