NPO projektai

Stichting Gaiva Paprastoji yra visuomenės labui veikianti organizacija, nesiekianti pelno.

Tikslas Olandijos ir Lietuvos kultūrinių ryšių skatinimas, tarpininkavimas ir keitimosi parodomis organizavimas, pastangos parodyti lietuvių meną Europoje, užsienio meną Lietuvoje.

Tikslo siekiama sekančiais būdais: organizuojant lietuvių dailininkų, gyvenančių Lietuvoje ar užsienyje, parodas Lietuvoje ir už jos ribų; rengti ir išlaikyti kūrybines dirbtuves Lietuvoje; rengti Lietuvoje užsienio dailininkų parodas, glaudžiai bendradarbiauti su muziejais, universitetais, bibliotekom, teatrais ir kitomis parodas rengiančiomis organizacijomis; kaip galima aktyviau dalyvauti Europos kultūriniame gyvenime.

Susisiekti galite per kontaktų puslapį.

natiurmortas akvarele ir tušu, aut. gaiva Paprastoji

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016