Rašymo ir pasakojimo kursai

Jei, skaitant KRIAUŠIŲ METO įrašus ar kitus mano rašytus straipsnius ir tekstus, norėtumėt pabendrauti apie tai…

  • …kaip įsigyti įvairių žinių, kaip jas sisteminti, išlaikyti atmintyje;
  • kaip papasakoti pasakojimą užsiduota tema ir užsiduotoje formoje;
  • kaip naudoti knygas ir kitus skaitomus tekstus savęs ugdymui, norimų turėti savybių formavimui, kaip rasti sau tinkamus pavyzdžius ir jais sėkmingai naudotis;
  • kaip dirbti su atpasakojamomis žiniomis ir naujai sukuriamais pasakojimais, kad jie turėtų gydomąją, gyvenimą ir žmogų keičiančiąją vertę.
  • kaip rašytiniai tekstai gali būti diagnostikos įrankiu žmogui.

Labiausiai man norėtųsi suformuoti nedidelę, bet entuziastingai šitomis temomis pagal daug maž individualius planus dirbančią grupę, įsipareigojusią dirbti mažiausiai metus laiko…

Bet, žinoma, pradžia paprastai būna nuo pavienių žmonių ir individualiai sukurtų planų.

Todėl pradžioje būtų narystės forma – abonemento įsigijimas, o vėliau būtų galima pereiti prie grupės nario mokesčio.

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016