Kaip valdžia išlieka valdžioj. V dalis, pabaiga

Vienintelė globalistams likusi galimybė išsilaikyti, kaip pasaulinė jėga, žaidėjas ir progreso stūmikas pirmyn, yra klimato isterija. Ir jų auditorija irgi, logiška, moksleiviai, kuriuos švietimas lipdo, kaip nori ir techninio mąstymo knyginiai, “aukšto išsilavinimo” žmonės – tie, kurie tik savo galvoje gyvena, būties nejaučia, todėl kupini baimių, depresyvūs ir mokslu – jų religija – remiantis, lengvai įtakojami.

Kad ekologija XXa. antroj pusėj pakeitė komunistinius idealus, kai komunistų partijos buvo naikinamos- šviesaus rytojaus buvo nuspręsta nebe žadėti, pokariniame pasaulyje buvo pastebimas ir taip per aukštas optimizmo laipsnis liaudyje, skatinantis ją daugintis ir žydėti – pasakoti turbūt nereikia. Olandijoje, pvz, ekologinė partija vadinasi Žalia kairė, nes tai – pervadinta komunistų partija… O dabar Olandijoje net ir Makdonaldas savo emblemą patyliukais iš raudonos į žalią pakeitė, gal ir prie veganinių hamburgerių pereis… Tada ir pradėta žmones, gyvenimo dzžiaugsmui nuslopinti, gąsdinti ekologine katastrofa – dabar visi nuo to pervargę ir nebe reaguoja, kaip reikėtų, todėl dabar dėl klimato į kelnes triedžiama.

Kad vaikai labiau myli gyvuliukus, nei žmones, tai nieko keisto – pažiūrėkite į multikus, dabar pro visus kanalus nuo kūdikystės jiems į sąmonę pilamus, kokia ten košė iš dainuojančių medūzų, kalbančių automobilių, pusiau žvėrių, pusiau žmonių, ir kaip dažnai ten kokie grybai ar uogos susivienija, kad nubaustų žmones, kurie yra blogieji… Disnejus padėjo gerus pagrindus, nes jis buvo tvarkingų fašistinių pažiūrų. Iš viso, fašistinėj Vokietijoje ekologija  buvo aukščiausiam lygyje – bandymai ant žmonių buvo normalu, o bandymai ant gyvūnų, jei vyko, tai buvo slapti, nes juos draudė įstatymas… Pirmas vaikiškas žaislas, vaizduojantis gyvūną, masiškai imtas gaminti fabrikiniu būdu buvo meškinas Tedis Vokietijoje XXa. pradžioje… Kokaino naudojimą, tiesa, fašistai buvo uždraudę, bet šokoladą su amfitaminais namų šeimininkės labai mėgo iki pat karo pradžios.

Pasaulinį Gamtos fondą įkūrė anglų aristokratai, prieš tai Afrikoje iššaudę liūtus ir dramblius, pirmininku paskyrė olandų princą Bernardą, šaudžiusį viską, kas tik gamtoje judėjo, kita – laisva – ranka šampano bokalą laikant ir iš jo girsnojant.. Kol tokia nešlovinga ekologijos pradžia buvo žinoma, niekas jos rimtai nepriėmė. Tačiau dabar ji nueina į praeitį, istorija ne veltui yra paskelbta neaktualia, ir apšviestoji Vakarų pasaulio dalis reaguoja į ekologinę problematiką vis jautriau. Kuo patys labiau nuo gamtos tolsta, tuo labiau pritaria iniciatyvai laikyti gamtą muziejuose ir kad prie jos niekas net nedrįstų liestis… Ir iš viso, žmonės patapo kalti ir už resursų išnaudojimą, ir už teršalus, ir už gyvūnų rūšių išnykimą – kai kolonistai, kapitalistai ir imperialistai susikrovė iš to pasakiškus kapitalus, kai korporacinė industrija atsakinga už 90% visos žalos, žmonės nuolankiai prisiima kaltę, pasižada nesidušinti taip dažnai, nekvėpuoti giliai, nieko nevalgyti, ant kelmelio sėdėti nejudėti ir tuoj savanoriškai numirs, atsigulę.

Žmonių, kaip žinia, per daug prisiveisę, robotai tarnaus pigiau ir efektyviau, taip kad mirkit, kaip ir sumanyta, ilgai nelaukit ir nedvejokit. Atlaisvinkit pasaulį tiems, kurie ir taip realiai yra jo šeimininkai… Kad procesą paspartinti, sugalvoti gražūs klimato planai ir susitarimai investuoti milijardus, kurie turėtų per 50 metų numušti klimato šilimą vienu laipsniu ar kažkaip panašiai – žodžiu, rezultato siekiama niekinio, o finansiškai išrengti susiruošta visą Vakarų pasaulio vidurinę klasę, priverčiant ją iš savų lėšų visokias šilumines pompas įsigyti, dujų atsisakant, elektrinius visokius vėjus finansuoti, kad Shell, pvz, smagiau būtų pereiti į naują biznio profilį ir iš didžiausios dujų ir naftos kompanijos tapti didžiausia elektros tiekėja. Už perėjimą į klimatui “geresnį” režimą sumokės žmonės iš ideologinių paskatų, girdi, šitaip išsivaduosim ir teršėjus subankrutinsim, o tie teršėjai kaip valdė jus, taip ir valdys.

Už klimatą maršus žygiuojančius moksleivius reiktų suregistruoti ir, nuo to momento, kai jie ims bent kiek uždirbti, viską paimti mokesčiams už klimato reformas, kurios jiems taip prie širdies. Nes kol kas triukšmauti bepiga, kai dar nei cento gyvenime neuždirbta ir sąntaupų sąvoka kaip po tokia visiškai svetima… Ir mokslininkų genealumu abejojantys tėvai ir seneliai šito jaunimėlio akyse yra kvaili ir atsilikę, kai jie patys, net į mokykla neeidami, prie progreso, naujausių mokslo pasiekimų prisiglaudę, jaučiasi neklystančiais ir pačiais pažangiausiais. Ir jų nepakantumas kitaip galvojantiems daro garbę net visko mačiusiai kovos už mokslo pažangą tradicijai…

Ir kad jie atminties neturi, tai labai naudinga. Nes vyresnė karta atsimena, kaip buvo išrasta ir masiškai diegiama plasmasė ir visokios sintetikos. Nereikės, girdi, daugiau nei miškų kirsti, nei linų auginti, nei stiklo, nei keramikos, nei kokių kitų natūralių medžiagų eikvoti, plastikas bus mūsų viskas – buteliai ir krepšeliai, sportbačiai ir lietpalčiai, puodeliai ir šakutės… Ir visa tai dabar pūduriuoja vandenynuose, nešiojama vėjo po dykumas, guli miškuose ir dirvonuose, apie pakeles nekalbant.Ir dabar jau biznis yra plasmasę kaip tik uždrausti. Tik kalba neina apie tuos, kurie ją išrado, propagavo, diegė – kur tie neklystantys proto bokštai, kas to progreso moksliniai autoriai? – parodomajį teismą tokiems reiktų surengti, kad kiti pagalvotų, prieš naujus išradimus reklamuodami!

Ir iš viso, kad pagalvotų, prieš savo mokslinį smalsumą tenkindami ir išradinėdami, ką nereikia ir kuo paskui nežinia, kaip atsikratyti. Atominę bombą irgi išrado, nes buvo įdomu, ar toksai dalykas galimas, o paskui, kai išradimas pirmiau panaudojamas blogam, nei kada nors gal bus panaudotas kažkam geram, tada rašomi atviri laiškai, einama demonstracijose, viešai smerkiama – kai jau nieko padaryti negalima ir šaukštai po pietų… Ne, dabar mus išgelbės dirbtinis intelektas, automatinės valdymo programos, genetikos manipuliavimas, supratimas, kaip sudaryta visata… Viskas, kas gali daugiau, greičiau ar efektyviau, nei žmonės – o gal to visai nereikia, kas žmogaus mastelį ir galimybes pralenkia? Nes paskui, kai reiks sukišti atgal tuos iš butelių paleistus džinus, tai kas tai padarys? – Būtent transhumanizmas ir yra tikroji žmonijos žūtis, tik “proto bokštai” apie tai nesusimąsto, o tie, kurie šitai stumia ir propaguoja, daro tai gerai žinodami, kad žmones į susinaikinimą vairuoja.. Ir dar pakeliui pirmiausia gerai iš to prasigyvens.

Ir visai jiems – žurnalistams visokiems, politologams, universitetiniams prognozininkams ir didiesiems teoretikams – neateina į galva, kad visa ta propaganda – jų darbas – yra tam, kad valdžia išsilaikytų valdžioje. Kad jie yra užauginti, suformuoti – apšviesti – tam, kad kreiptų likusias mases šešėlyje esančiai valdžiai reikalinga linkme, praneštų, ką jiems galvoti, tiek šiandien, tiek rytoj… O jie tiek įsijautė, tiek įtikėjo į save ir savo mokslinio progreso galias, kad pamiršo, jog jie – tik vergų prižiūrėtojai, o vergvaldžiais yra kiti: Amerikoje jie iki šiol nesuprato, kad Trampas galėjo būti paimtas ir išrinktas, jų nuomonę ir įtaką apeinant… O žmonėms jie nusibodo, valdžia, žinoma, irgi nusibodo, o jie kaip tik ir buvo matoma demokratinė valdžia. Ir juos numetė… Dalinai ir dėl to, jog šešėlinei valdžiai jų, kaip ir narkotikų mafijozų, nebe reikia. Kaip tarpinės grandies nebe reikia… Bendras lygis nusmukdytas iki tiek, jog užtenka gandų ir feikinių naujienų, o mokslu banda netiki iš sveiko įtarumo, tai viso to “švietimo” irgi jau vis mažiau reikia.

Štai, net ir tokias genealias teorijas, kaip Medičio, laikas pakoreguoja – supaprastina. Jau vien dėl to reiktų suabejoti, ar rytdiena tikrai bus progresyvesnė už šiandieną… O ir valdžia išlieka vis ta pati ir ta pati…

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016