Vaizdų ir žodžių priešprieša: kaip išsidalintos smegenų funkcijos? (II dalis)

Jeigu manote, kad abu žmogaus smegenų pusrutuliai yra simetriški ir lygiaverčiai , tik pasiskirstę funkcijas ( vaizduotė – dešinėje, tikslusis mąstymas – kairėje), tai klystate.

Reiktų pradėti nuo to, kad šita diferenciacija žmogaus smegenyse buvo pastebėta tik XIXa.pabaigoje…

Ir ne todėl, kad seniau niekas smegenų pusrutulių veikla nesidomėjo, bet todėl, kad ji tik maždaug tada ir ėmė reikštis: poetų ir mistikų smegenyse senesniais laikais visumos suvokimas buvo svarbesnis už dalijimąsi funkcijomis.

Tą patį liudija ir kairerankių žmonių smegenys.

Jei pirminė žmogaus veiklos ranka yra kairė, tai nėra veidrodinis smegenų pusrutulių veiklos apsikeitimas su dešiniarankiu variantu… Tiesiog, tarp jo smegenų pusrutulių yra mažiau pasidalinimo funkcijomis, išsilaikius archajiškesnė sistema ( ir kiek įvairiausių talentų iš to pasireiškia, neužmirškim!)

Toliau, iš dvejų smegenų pusrutulių, dešinė pusė yra „vyresnė“ – didesnė ir senesnė: gemalui vystantis, ji užsimezga ir subręsta pirmesnė – sena ir išmintinga, ši pusė ateina iš ankstesnių žmogaus evoliucijos stadijų.

Ji integruoja jausmus, atpažįsta vaizdus, mėgsta muziką, sintetina visą iš supančio pasaulio ateinančią informaciją taip, kad ją būtų įmanoma suvokti visą ir akimirksniu.

Ši smegenų pusė yra ne žodinė ir turi daugiau ką bendra su tuo, kaip tarpusavyje bendrauja gyvūnai, augalai, gamta.

Ja jaučiame buvimą, o žmogus yra sukurtas būti – jaučiamos būsenos – autentiškos… kas yra jausta – meilė, laimė, visuma, pvz, yra įsimenama ir toliau žmogus tai žino – atpažįsta akimirksniu… Nors žodžiais to perpasakoti negalėtų.

O vaizdu išsišaukti tokią ar panašią būseną – prašom!…Garsu, kvapu irgi.

Dešiniajai smegenų pusei žodžių kaip tarpininkų nereikia – jai nereikia suvokti, kas tai yra, kad suvokti, kas tai yra – tokie procesai vyksta kairėje, jaunesnėj ir neįgudusioj smegenų pusėj – iš čia vėlavimas: žmogaus įvykio supratimas atsilieka tris  nuo paties įvykio kelias sekundes, o susivokimas jame, galvojimo pagalba – dar maždaug tris sekundes…

Kai dešinioji mato, ir ji iš karto žino… Akimirksniu įvertina atstumą, padėtį erdvėj, judėjimų greitį ir pan.

Kalba ir darymas, veiksmas žmoguje yra tampriausiai sujungti.

Kalbėdami ir veikdami abstrahuojame, diskriminuojame, analizuojame, daliname pasaulį į vis mažesnius gabaliukus, bandydami juos suvokti ir apvaldyti savo tikslams; atskirti objektus, juos kategorizuoti, iš naujo sugrupuoti, rinkti kolekcijas, suteikti pavadinimus – Apšvietos pradžia yra ten ir tada, kai žmogus šituo būdu ėmėsi pažinti pasaulį.

Ne iš mistinio minties skrydžio vaizdų, akimirksniu suvokdamas, kaip buvo įprasta, bet ilgai sunkiai kantriai ir kruopščiai dirbdami… Ir, galiausiai, dabar jau ir patys, per medžius mišką matyti užmiršę, ir nebe mokėtume, jei ką.

Taip pat iš dešinės pusės prasideda ir įvairios kelionės, sapnai ar kitokie potyriai nematomojoje pasaulio dalyje – įėjimas yra per čia.

Pabandyk išreikšti žodžiais sapną, jausmą, potyrį – labiausiai tam pasitarnaus metaforų panaudojimas; iš jų toliau gimsta poezija, mitai, religinės parabolės, pasakos, kitos liaudies išminties formos.

Smegenų veiklos teritorija salyginai gali būti padalinta į tris erdves: vidinę, išorinę ir supernatūraliąją – magiškąją, mitinę…
Vidinė dalis yra privati, kitiems nematoma, ten mes esame patys su savimi ir su įvairiais nuosavais baubais, jei tokių, begyvendami, prisirinkom.

Išorinė dalis yra objektyvi realybė – Tikrasis pasaulis.

Reikia didelės ramybės, kad tavo smegenys tiksliai atspindėtų tave supančią aplinką, jos neiškraipę, ne perdažę, nesukaitalioję akcentų ar kirčių.

Dėl magiškosios smegenų veiklos dalies mūsų – vakarietiškoji – civilizacija yra pirmoji, jos egzistavimu suabejojusioji – iki šiol, per visą savo vystymosi istoriją, žmonija tokių abejonių neturėjo – mitinė erdvė yra įkorporuota į kiekvieną kosmologiją ir yra jų pagrindas.

Menas ir mokslas yra dvi skirtingos kalbos.

(bus tęsinys)

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016