Žmonės – tai išprotėję magai? (II dalis)

Darvino Evoliucijos teorijai prieštarauja ne religija ir teorija, jog Žemę su visais mumis sukūrė dievas. Žmogaus evoliucijos iš beždžionės teorijai prieštarauja žmogaus involiucijos į beždžionę gyvūnus teorija. – Taip, egzistuoja ir tokia. Ir nereiškia, kad rimti žmonės jos rimtai nepagrindę, jei jūs tokios nesate girdėję. Be kitų, ją nuosekliai ir labai įtikinamai dėsto antropologas ir etnografas A.I.Belovas, tikinantis, jog visuomenės mauglizacija (nuo Mauglio, Kiplingo pasakojimo vaikams herojaus vardo) labai greitai pasibaigia jos sugyvulėjimu.

Kai žmonės vis mažiau susiliečia su kultūra, dvasingumu… kai iš vaikystės jų smegenys nepakankamai ar visai neužkraunamos socialinėmis programomis – neišmokstama gyventi kaip žmogus tarp žmonių, o tik žiūrėti į ekranėlį, siųsti žinutes, maudytis informacijos sraute ir domėtis tik pačiu savimi, savo interesus laikyti pačiais svarbiausiais.

Iš vienos pusės, gyvename vis daugiau galva: ne pojūčiais, o pagal paveikslėlius – ne citrinos žievę jaučiam, ją palietę, ne jos kvapą užuodžiam, bet matom geltoną spalvą, tai čia turėtų būti citrina… Susijaudinam, ne paliesti ar palietę kitą žmogų, bet iššaukę pornografiją savo smegenų ekrane… Gyvename ne jausmus jausdami, o apie viską tik kalbėdami. Ir vis mažesnio žodžių kiekio tam pakanka – fet, cool, fuck ir OMG, totaly amaizintg… Toliau dar paspaudžiam šypsenėlę.

Kad smegenys dirbtų, jos turi būti užkrautos duomenų baze – aparatu, įrankiais, vertybių sistema, ko pagalba paskui galima toliau pažinti pasaulį, rasti ar suteikti jam reikšmes. O kai smegenys likę tuščios, jos negali dirbti – neturi kuo, net prie geriausių norų. Ir būtent tokie, su tuščiomis smegenimis, jaunimas dabar vis labiau iš mokyklų išleidžiami – gi bet kuri pirminė duomenų bazė, bet kuri sistema smegenyse juk jau suvaržytų, apribotų jaunų žmonių pasirinkimo laisvę!.. Bet kuri hierarchija – vertybių, pirmenybinė, pagrindus ir antrinius dalykus atskirianti, pvz, jau yra prievarta, jau įneša diskriminaciją!

Nežinojimas šiais laikais turi tas pačias teises, kaip ir žinojimas, išsilavinimas, o, kompensacijai, kaip buvęs taip ilgai mažiau vertingu, netgi susiruošęs ateityje užimti labiau vertingo, pirmenybinę vietą… Mano laikais buvo skundžiamasi, kad mokykla nebe išmokina savarankiškai mastyti – dabartiniai absolventai jau nebe turi idėjos, apie ką… Ir neturi kuo, jei ir užsimanytų pabandyti.

Pagal žmogaus involiucijos teoriją, kai į Žemę atėjo ar kažkokiu kitokiu būdu joje radosi ( iš kosmoso? – pradžia atvira…) dabartinės žmonijos protėviai – Kramanjono epochos žmonės – jų smegenys buvo žymiai talpesnės, nei mūsų.

Ir, visais kitais atžvilgiais, jie buvo už mus pranašesni, užtenka tik pasidomėti senais civilizacijų pėdsakais, apie kuriuos mes neturim supratimo, nei kaip tai sukurti, pastatyti, suprojektuoti, nei kaip tai galėjo būti įmanoma… Jau vien per XX amžių vidutinės žmogaus smegenys parado apie 10 gramų svorio, degradacija vyksta nesustodama. Pvz, žmoguje yra kaulų ir raumenų konstrukcijų, kurios mums funkcionalios, o pas gyvūnus jos irgi yra, bet jau jokios funkcijos nebe atlieka. Rašytojas fantastas I.A.Jefremovas (1908- 1972) iš profesijos buvo paleontologas, įrodęs, jog manoma gyvybę iš vandenyno išlipus į sausumą todėl, kad vandenyne išsilaikę fosilijų klodai, o sausumoje jie labai lengvai sunaikinami ir sunyksta, išlieka tik retais atvejais, kaip išimtys. Ir jos rodo kaip tik atvirkštinę kryptį – kad gyvybė iš sausumos nuėjo į vandenį.

Kramanjono epochos žmogus nebuvo ant dvejų kojų atsistojus beždžionė, įrodymų tam besidomintys ras. O nauja beždžionių rūšis už tai greitai tapsime mes, atsistoję ant keturių, kaip jau labai gali būti, kad ne kartą Žemės istorijoje buvę.

Protingas žmogus valdo bet kurią situaciją, išgyvena bet kuriose sąlygose, rasdamas sprendimus, pritaikydamas tas situacijas sau. O žmogus su tuščiomis, neveikiančiomis smegenimis tampa situacijų vergu, nišos, kurioje jis įsitaisęs, įkaitu – palankių sąlygų sau jis turi išmelsti iš gamtos, valstybės ar dievų. Išgyventi jis jau gali tik apsirengęs, valgydamas iš kažkur kitur atsirandantį maistą, tik po stogu, apšildytuose ir apšviestuose namuose, spoksodamas į ekraną, jei ne tv, tai kompiuterio ar telefono… Ir tada jau kelias į sugyvulėjimą trumpas ir tempas greitas – niekam jokie dvasingumai ar kultūringumai nerūpi, rūpi kaip išgyventi, kaip įsitaisyti šiltai ir sočiai – dėl to kaunamasi, dėl to pjaunamos gerklės…

Tada labai greitai sugyvulėjama, supaukštėjama, sužuvėjama – senosios, išnykę gyvūnų rūšys nėra dabartinių gyvūnų protėviai, tai irgi lengvai įrodoma, turint ideologiškai ne visai sumanipuliuotas smegenis.

Žmogus yra visa ko protėvis, pradininkas ir išeities taškas, iš naujo ir iš naujo.

Ilja Prigožinas (1918- 2014) gavo Nobelio premiją už Sistemų sinergetikos teoriją. Atviros sistemos auga ir vystosi, o uždarose entropija auga ir jos tyliai, bet stabiliai miršta. Kai Žemėje gyvenantys žmonės ėmė save suvokti tik kaip žemiškus, vietinius, kai ryšys su kosmosu buvo prarastas, o dabar dar ir žmogiška dvasia, dar taip neseniai buvusi visagalinti ir visaapimanti, nurašyta į nieką, galima suprasti, kodėl Žemė, civilizacija ir žmonija esame įsibėgėjusiame mirimo procese.

Ir į tokią situaciją buvo nesunku pakliūti, žinant, kaip procesas vyksta. Pavienės asmenybės, kurių smegenys pakankamai sudėtingos ir sąmonė yra aukšto, plačiai apimančio lygio, iš kosminio interneto – Akašos kronikų ar Noosferos ar dar kaip pavadinkit – sugeba paimti, suformuluoti ir išsakyti informaciją. Mokslinę, religinę, filosofinę ar techninę, nesvarbu. jo pasekėjai jau ją girdi tik iš jo lūpų ir patys tampa antriniu jos šaltiniu, skleidžiančiu ją toliau. Toliau atsiranda organizacijos – laboratorijos, bažnyčios, akademijos ar eksperimentiniai biurai, kurie organizuoja vystymą jau pagal sau patogias ar naudingas taisykles ir liaudis, jų produkcija besinaudodama, susidaro, vėlgi, pati ir pagal savo lygį, nuomonę, požiūrį ar tikėjimą…

Tai va, jei paskelbti, kad kiekvienas, kas iš bendros tos masės išsiskiria, yra jau depresuotas, šizofreniškas ar kitaip nenormalus, ir Kad nepageidautina yra būti savarankiškam, sudėtingam ar plačiai apimančia sąmone – naujų įžvalgų nereikia, nes jos griaus nusistovėjusias hierarchijas…

Ir sistema taps uždara, ir jos degradacija bus greita ir negrįžtama.

(bus daugiau)

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016