Informacija yra žinios, praradę savo prasminį lygį… (II dalis)

Žmonės žodžių reikšmių ieško, supranta jų žinojimo reikšmingumą – Heidegeris, pvz, tikrino filosofijos terminų vertimus su jų graikiškais ar lotyniškais originalais, ir rado, jog filosofinė žmonijos mintis nugrybavus kažkur į šalį. Ir ėmė kurti viską iš naujo… Biblijos vertimai, tyčia ar netyčia iškraipyti ir prasmę dažniau pametę, negu išsaugoję…Greimo ar kokia kitokia semiotika, leidžianti kiekvienam turėti savą interpretaciją, savą tiesą…

O kas padaryta kalboms – tarmėms, XIXa pabaigoj iš jų bendrines kalbas darant? – Taip, žmonės gali susitarti, kad tai skamba gražiai, todėl šitaip tą ar kitą daiktą ir vadinsim. bet tai nereiškia, kad jo iš tikro toks pavadinimas ir yra.

Egzistuoja ir savo pasekėjų ratą turi tokia profesoriaus ir arabų kalbos specialisto I.I.Vaškevičiaus teorija apie tai, jog rusų ir arabų kalbos kažkada sudarė vieną kalbinę sistemą, kuria kažkokiu momentu ir buvo naudotasi, kuriant atskiras kalbas- kai dievai žmonėms, draugiškai Babelio bokštą statantiems, kalbas sumaišė ir planas sužlugo, nes niekas nebe susikalbėjo?… arba tai buvo palaipsnis procesas.

Čia galim galvoti kaip norim, profesorius savo teorijoje įrodo ir teigia tik viena – jog rusų ir arabų kalbų junginys, paimtas kaip viena sistema, yra pats save paaiškinantis. Etimologiškai. Etimologijos žodyną sudarydamas, irgi)

Ir etimologinis yra sekantis, sudėtingesnis kalbinis sluoksnis, kuris turėjo žmonėms suteikti galimybę suprasti, ką jie sako. Suprasti, ką reiškia žodžiai, kuriuos žmogus naudoja: naudojant žodžius pagal jų etimologinę prasmę, smegenys įsijungia, nes jie suvokia, apie ką eina šneka – arabų- rusų kalbų junginys ir būtų sisteminė žmogaus smegenų kalba?

Aš nemoku arabiškai, nors, jei taip toliau eisis, tai imsiu to gailėtis, bet kaip supratau iš teorijos, arabiškos žodžių šaknys yra visų likusių žodžių pagrindas, skaitomos, tarp kitko, iš abejų galų ( arabai skaito iš dešinės į kairę), ten yra visos mutacijų taisyklės, kuriomis remiantis, daug pakitimų yra paaiškinami ir nuspėjami. O svarbiausia, nebe lieka vietos spėliojimams, iš kur galėjo susidaryti vienas ar kitas žodis, ką jis galėtų reikšti, iš kur, kada ir kaip atėjęs…

Tiesa gaunasi viena ir objektyvi. Taškas.

Kalbą teisingai, vienareikšmiškai ir smegenims suprantamai naudojant, darosi įmanomas dar aukštesnis lygis – informacinis kibernetinis, suteikiantis galimybę žmogui išreikšti žodžiais, ką jis žino, ir būti suprastam kitų žmonių.

Pats I.I. Vaškevičius ir jo pasekėjai, šitokį pasaulio supratimo įrankį rankose turėdami, nuėjo labai toli, dekoduodami gamtą, visuomenę, vistą – visumą, kaip sistemą, kurioje gyvename, kurios pagalba pasaulis egzistuoja ir laikosi vienoj vietoj, kaip informacinis audinys… Raidė lengvai persiverčia skaičiais, geometrija įgija visaapimančią prasmę – magišką -priartėjame prie Visatos, kaip galingo kompiuterio simbolikos.

Paaiškėja prasmė, jog “pradžioje buvo žodis ir žodis buvo pas dievą ir žodis buvo dievas…” – Logos, logiška… Genialiausi dalykai yra paprasti, Bet ne primityvūs – primityvumui dar augti ir vystytis, kai paprastumas yra tai, kas sudėtingumo stadiją jau praėjo, jau nuskaidrėjo ir išgryninta.

Dabar, į kompiuterinį laiką atėjus, vis dažniau girdisi balsai apie tai, jog mūsų pasaulis holograma, jog gyvename matricoje… Esi lygus tam, kurį suprati, tokia yra sena tiesa. O jei ir supranti, kaip naudotis tuo, ką pažinai, suvokei, išmokai, tai tampi jau sudėtingesne sistema pats – pereini į dar aukštesnį kalbos naudojimo lygį – imperityvinį.

Nes kalba  – Logos -sukurta kaip valdymo įrankis, ir valdymui skirta ji ir lieka, ar mes ją tam naudojam, ar tik prasmegę nežinia į kokias primityvumo žemumas, jos pagalba tiktai plepam, ir tai dar, dažniausiai patys su savimi.

Realybė yra tokia, jog Logos valdo ne tik žemę gamtą ir gyvūnus, kaip informacinis laukas, bet valdo ir žmones, vis didesnei jų daliai su gyvūnais savo lygiu susilyginant.

Ar likę dar kas nors, kas Logosą valdo? – Dievais dabar jie vadinami ir todėl žmogus turėtų dieviškumą savyje rasti, vystyti, juo tikėti, ir tokiu būdu pats į valdytojus išeiti?…Nes dabartinė – finansinė – pasaulio valdytojų viršūnė nuo naudojimosi Logosu yra aiškiai lygiai taip pat toli, kaip ir masės.

Jie valdyti gali, matomai, tik žmones iš Logoso sistemos išderinę, nuo jo palaikomos gamtos harmonijos atkabinęi… Tada, žinoma, pinigai nulemia visa kita.

(bus tęsinys)

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016