Gamta tuštumos nemėgsta… (II dalis)

Vos praėjus keletui dienų nuo Antrojo Pasaulinio karo pabaigos, C.G.Jung davė intervių šveicarų laikraščiui, publikuotą pavadinimu “Ar sielos ras ramybę?”Be kita ko, jis tenai teigė, jog netiki žmonių dalinimu į gerus ir blogus – rėmėsi, kaip jam būdinga, pvz, tuo, jog bjaurius, siaubingus, blogus sapnus, rečiau ar dažniau, bet sapnuojame visi. T.y. bendra pasąmonė tokiu būdu ieško per ką pasireikšti. Vokiečiai pralaimėjo, dabar gali ateiti eilė kokiai nors kitai tautai… “Primityviam žmogui jį supantis pasaulis yra pilnas demonų ir paslaptingų jėgų, kurių jis bijo. Gamtą jis priima kaip gyvą, ir, būtent, gyvą šitomis jėgomis… Aišku, kad jis save šitokiu būdu projektuoja į aplinką. Krikščionybė ir mokslas šiandien dedemonizavo gamtą, vad. europiečiai tas demoniškas jėgas vis labiau susirenka į save, užkrauna jomis savo pasąmonę.

Tada tie surinkti demonai sukyla paties to žmogaus viduje prieš krikščionybę, nes jaučia ją kaip nelaisvę sau: jau baroko mene demonai išsiveržia į paviršių. Žmogus pamažu virsta ouroboros – ima panašėti į savo uodegą rijančią gyvatę, ima susinaikinti patį save – tokia gyvatė nuo seno demonų apsėsto žmogaus simbolis. Napoleonas buvo pirmas toks užbaigtas, save susivalgęs pavyzdys.”C.G.Jungas toliau šnekėjo, jog vokiečių tautos paklusnumas įstatymams, laikymasis taisyklių, kartu reiškė ir jos neatsparumą įtaigai ir demonai ją užvaldė lengvai. Tų taisyklių ir įstatymų vokiečiams taip reikia todėl, jog jie jaučiasi netvirtai, tarp Vakarų ir Rytų, nėra tikri savimi ir savo geografine pozicija. Tokį nepilnavertiškumą, kaip taisyklė, bandoma atsverti didybės manija – tai yra tipiška jaunuoliška psichologija iš kurios tiek žmogus, tiek tauta, normaliai turėtų išaugti, bręsdama toliau. “Šitą jaunuolišką tautos psichologinę būseną patvirtino ir išplitęs homoseksualizmas, ir animos archetipo nebuvimas literatūroje (Getės neskaitant, žinoma)” – šitaip išsireikšti šiandien laikraštyje C.G.Jungui jau niekas neleistų, žinoma… “Tai atsispindi ir vokiečių sentimentalume, ir jaukumo, bendros linksmybės poreikyje… Iš tikro tai ne kas kita, kaip nuoroda į žiaurią širdį, nejautrumą kitam, bedvasiškumą. Visi vokiečių kaltinimai rusams, kad jie neturi dvasios, kad jie gyvuliai ir žemesnės rasės, tiktai tą patį pasako apie pačius vokiečius. Asmeninis nebrandumas siaubą keliančiose proporcijose pasireiškė generalinio štabo narių silpnume ir charakterio neturėjime”(C.G.Jung).

Vokietija kaip šalis turi psichinių katastrofų istoriją: reformacija, valstiečių karai, religiniai karai. Atėjus į valdžia fašistams, demonų įtaka žmonių psichikai tiek išaugo, jog juos galima laikyti tiesiog perimtais, apsėstais. Kaip kokius somnibulus. Hitleriu pradedant, visi nacių lyderiai buvo apsėsti tiesiogine to žodžio prasme… Ir 10% vokiečių tada C.G.Jungas pavadino “beviltiškais psichopatais”.

Kadangi demonus traukia didelės žmonių masės, tai mažos tautos yra reliatyviai nuo to apsaugotos…

Taip pat tai paaiškina, kodėl totalitariniai režimai visada buria žmones į mases, auklėja, kreipia juos visada masiškai, kolektyviai… Ir visokios kitokios ideologijos – liberalizmas, pvz, individualizmą – irgi taiko masiškai. Individualiu auklėjimu, mokinimu, formavimu niekas neužsiima. nes, tai yra vienintelis efektyvus būdas formuoti, vystyti asmenybę ir daryti demonams ją neprieinamą ir nepasiekiamą… Tiek imperijos, tiek visokios valstybių sąjungos stengiasi apjungti žmones į kuo didesnius, kuo mažiau skirtumų savyje turinčius darinius – demonai taip ruošiasi sau dirvą, klojasi sau kelią. Ir C.G.Jung nuomone, žmogų nuo demonų gali gelbėti tik individualumas. Šveicarai, pvz, gelbstisi savo uždarumu, pasiskirstymu į mažas bendruomenes, federalumu – tautų ir valstybių formavimu žmonės nuo demonų gynėsi? Istorijos eigoje nacionalinės valstybės radosi kaip gynybos būdas?

A.M.Piatigorskis, viename savo filosofinių tekstų yra rašęs, jog “niekas taip nekenkia sklandžiam ir tiesmukiškam gyvenimo siužeto vystymuisi, kaip beprotybė ir asmenybė”… T.y. demonų užpildymui nesipriešinanti tuštuma ir savimi save užpildęs žmogus, gyvenantis pagal savą valią.

Nuo pat pradžių, namai žmonėms reiškė pasaulio centrą. Ne geografine, bet buvimo prasme, ontologiškai. Mircea Eliade rašė apie tai, kaip namai yra vieta, iš kurios pasaulis gali prasidėti. Namai – taip pat gimtinė, vėliau tauta, šalis – pasaulio pagrindas. Atimk tai žmogui, priversk atsisakyti, ir sukursi tuštumą, skylę pačiame jo centre – globalizmo tikslas? Kad  demonai turėtų kur įsigalėti ir ką perimti?…Be centro visas likęs žmogaus pasaulis irgi suyra į fragmentus – ką šiandien ir matome. Ir demonai žaidžia tais fragmentais futbolą tuščioje, jų valioje likusioje erdvėje, kur seniau egzistavo organizuota žmonių bendruomenė…

Kai vokiečiai pralaimėjo ir istorijai tapo nesvarbūs, demonai ieškos sekančios aukos, pagal C.G.Jungą. Ir ras. Nes žmonės, praradę savo šešėlį, tampa lengvu taikiniu. – O praradę save visą, ne tik šešėlį?

Emigracija, be to, kad palieki, į ką gimei, peržengi Rubikoną, gyveni tarp svetimų – svetimoj ženklų sistemoj, kurios šaknų nepažįsti, jų tavyje nėra – iškeliauji gyventi į tai, kas tau nėra realu, ne tavo realybė… ir, pats tampi nebe realiu taip pat?… iš realybės galima iškristi tik pas demonus, nelabai kur kitur… Buvo seniau toks žodis “kosmopolitai” – čia tie, kuriems visas kosmosas yra jų prasmės vieta? Kiek iš mūsų tokiais realiai esam? Ir kokia tikimybė tokiais tapti, prieš tai demonų neutilizuotiems?

Kiekviena tauta, įtikėjusi savo neklystamumu, tampa lengvu taikiniu. Kai matomas šiaudas kito akyje, o savoje net rastas nepastebimas… kai, fašizmo smerkimo įkarštyje, nematomos savos tokios pačios tendencijos. Amerikos žmonės jau pasidarę ne mažiau įtaigai pasiduodantys, o rusai ne mažiau įsitikinę savo neklystamumu… Anglai kol kas laikosi, nes individualistai. Šveicarai irgi – į propagandinius lozungus nereaguoja… Čia kol dar pasaulį į tautas ir valstybes skirstėme, kol globalizmas jaunos kartos pasiglemžęs nebuvo. Dabar demonų paslaugoms pati plačiausia sklaida – kinas, radijas, tv ir internetas… O ir žmonės demonų egzistavimu nebe tiki, tai ko dar jiems geriau norėt!

(bus daugiau)

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016