Tiesa stovi pati. O melas sugrius, jei tik akimirkai neprilaikytą paliksi… (II dalis)

Kaip mus vis iš naujo ir iš naujo pagauna dėl to, jog mūsų galvoje dar vis XIXa sąvokos gyvena, kad , jomis pasiremdami, vis dar pasaulį suprantam!

Mes vis dar mastom valstybėm, tautomis, patriotizmu. Tai kažkiek patrukdė, kai į ES reikėjo stoti – patriotai ar nacionalistai buvo net blogos reikšmės žodžiais tapę …

O ir aš sakau automatiškai,  irgi, kad „amerikonų planai mūsų atžvilgiu pasikeitė“ – apsižiūrėta, jog patriotizmą, nacionalizmą, tėvynės meilę galima pelningiau panaudoti – tai vėl sutelks tautą, ji savanoriškai susiverš diržus, užsiklijuos slėptuvių ženklus ant namų ir visuomeninių pastatų, karštai pamils ir parems mažai ką gero jiems iki šiol padariusią valdžią, savo kūną ir kraują už ją pasiūlys, gyvybės negailės…

Norėjau parašyti, jog „kam rusams Europa, kai pasaulio centras, ypač ekonominis , slenkasi į rytus“, į Aziją, kur netgi banką įkūrė, Pasauliniam valiutos fondui alternatyvų, kartu su Kinija ir Kazachstanu apie savą valiutą, alternatyvią eurui ir doleriui galvojama……

Bet kokie tai „amerikiečiai“,“rusai“ ar „kiniečiai“, jei tai – Rotchildų veikla, jau kada į Kinijos teritoriją biznio varyti susikrausčiusių? -Ir jiems geriau būtų, jog dolerio nebe liktų – o Rokfeleriams -atvirkščiai?…

Ir tai irgi, tik sąlyginės interesų grupių etiketės.

Tos grupės net ne pastovios, nes interesai keičiasi ir kapitalas persigrupuoja, juda – kas ten juos sugaudys…

Mes tikim „rusų“ ir „ukrainiečių“ priešprieša, kai ir tiems, ir tiems tie patys amerikonai patarėjai įstatymus parašę ir jų įgyvendinimą prižiūri…

Ir tie patys oligarchai turtą turi ir biznį daro abejose sienos pusėse – į tam tikrą aukštį visuomenėse pakilus, karas neegzistuoja – galingiausi ir turtingiausi visada susitaria ir įtakos zonas pasidalina.

O žmonėms paskui leidžia dėl to pakariauti, kad pasikeitimų, dėl tokių susitarimų atsiradusių, aiškinti nereikėtų.

Kaip XIXa , taip ir dabar, visi valdantieji, ar jie kokie karaliai, carai, ar taip sau kilmingi ir turtingi, jie gi visi vieni kitiems giminės, bičiuliai, bendražygiai, bendramoksliai, kolegos…Ir varnas varnui akies nekirs.

Tenka pavaidinti kartais priešus vieniems kitų atžvilgiu, kad liaudį karui pamotyvuoti, tas tiesa.

Bet kaip tu kitaip juos kautis priversi, ir mirti? Ir išsvajotą auksinį milijardą gyventojų žemėje pasieksi? Kaip dar geriau tą gyventojų skaičių sumažinti, jei ne kad jie vieni kitus išžudytų?

Kapitalizmą juk ir charakterizuoja kaip tik virš valstybinių ir virš nacionalinių struktūrų susikūrimas – kapitalo interesai  valstybių sienomis ar tautomis nesiriboja. Tie apribojimai yra reikalingi tik  žmonių valdymui

O juos valdančiuosius riboja tik žemės rutulys, nors į kosmosą jiems irgi norėtųsi…

Jeigu vergovinė santvarka kažkada atėmė žmonių teisę į juos pačius, į jų, kaip žmonių gyvenimą… Jei feodalinė atėmė prigimtą kiekvieno mūsų teisę į žemę, ant kurios gimėm… Kapitalizmas pasisavino žmonių laiką ir mainais numetė kelis nusususius skatikus…įsigalėjus valstybinei soc. demokratijai, iš žmogaus buvo perimta visa jo atsakomybė už save ir teisė pačiam pasirūpinti savo gyvenimu, kaip jam atrodo teisinga ar norisi…

Kas dar liko iš žmogaus paimti? – jo santykis su pasauliu? – kai tau sakoma „balta“, turi matyti balta, nors žiūrai, ir matai, kad juoda… iki tol, kol pats matysi balta vietoj juoda ir atvirkščiai… Savarankiškai ir ant visai?

Kokias istorinių santvarkų sekas mokykloje bebūtume mokinęsi, aišku viena: tai, kad jos viena kitą keitė, yra melas.

Jei pagalvojus bent kiek, pasimato, kad kokia vis naujesnė santvarka – žmonių pavergimo, apmelavimo forma – ateina, bet senoji ar jau buvusios ir praėjusios tai niekur nedingsta…

Ir nepasibaigia, ir neišeina – jos visos yra, susluoksniuotos viena ant kitos, ir puikiausiai veikia mums apie jas meluojančiųjų naudai.

Tai kur tada ta žmonių pavergimo pradžia? – Kai prasidėjo piniginių santykių santvarka Žemėje? – čia iš karto išėjome į ilgosios Melo valdymo Žemėje teorijos šalininkų teritoriją.

Jie visą šitą civilizacijos raidą apjungia į viena ir vadina Kaino civilizacija ( V.J.Katasonovas), ir kapitalizmą ar kokią kitą santvarką laiko tik jos vienokiu ar kitokiu pasireiškimu.

Tada iki to laiko turėjo būti ir Abelio civilizacija? – kai kainai irgi vaikščiojo žeme, bet buvo savo vietoj?

O įsigalėjo jie tik tada, kai Abelis jau buvo nužudytas?

Gal todėl per visą laiką žmoniją ir laukia kažkokio prisikėlimo, atgimimo, sugrįžimo, ir niekame kitame nemato vilties?

(bus tęsinys)

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016