Gyvenimas laike. VIII dalis, post scriptum

Oficialiai pastebima eilinė ekologinės, dabar – klimatinės – depresijos banga. Direktyvose medijoms liepta kalbėti jau ne apie kokį ten globalų atšilimą, bet tik apie klimato katastrofą. Suprantama, kam tada vaikams dar studijuoti ar savo ateitį kažkaip kurti, planuoti? – Ne, reikia į žygį kilti, pasiaukoti, jei reiks – žūti su žūvančiu klimatu kartu! – kad XX amžiaus pradžioje, už progresą gyvenimą paaukojusių ir žuvusių niekas nebe prisimena, tai dabar jau normalu, bet ir prieš penkiolika ar dešimt metų buvusių (ir kažkur dingusių) siaubingų ekologijos problemų – kokios nors ozono skylės, pvz. – neprisimenama taip pat. Ir lygiai ant tų pačių grėblių lipama. Vėl.

Kad karvės orą gadina, tai anekdotas toks buvo. Bet autistai jumoro jausmo neturi ir juokų nuo rimtų dalykų neatskiria. Olandijoj progresyvistai teisėjai nuteisė, jog šalyje negalima nieko toliau daryti, kol nebus sumažintas CO2, į atmosfarą išeinantis – kad Olandija yra taškas gaublyje ir visos kitos šalys spjauna ant visų tų popierinių problemų – nesvarbu, sieną aplik iki dangaus pastatysim ir pas mus oras vis tiek bus grynesnis? – tai išėjo į prieki transhumanistinės pastijos lyderis parlamente ir sako, kad jei pusę gyvulių išnaikinsim – mėsą valgyti vis tiek žalinga – tai problemos ir neliks… Rimtu veidu – o jam kas, sojos burgerių prisirijęs, algą gerą gauna už tokius ir panasius pasisakymus, o toliau – autistas, nei jis rausta, nei gėdinasi… O kad medžiai CO2 sunaudoja ir juos reiktų puoselėti, sodinti ir auginti, tai ne, čia konkuruojantis ekonominis projektas – medžius reikia iškirsti, jie 5G ryšių tinklui trukdo…

O žmonės iki šiol nesuvokia, jog atėjo laikai, kai jei esi kažkam dar jautrus emociškai, tai paprasčiausiai žūsi, neišgyvensi. Nes viskas yra ekonominiai projektai, ir jie kovoja vieni su kitais – vienas pinigų is biudžeto traukimo būdas prieš kitą – ir tam naudoja emociškai reaguojančiųjų energiją. Jiems – nieko asmeniško, o jums bus mirtis, kai iš jūsų visą, kiek turit, energiją ištrauks. Lietuvoj jau irgi imama suprasti, kaip veikia tos lyg ir visuomeninės ar pelno nesiekiančios organizacijos, bet prie biudžetinių įstaigų prisisiurbę, visur savą žmogiuką įkišę, kad jų interesus stumtų, o jei reikia – gintu, ir tampa tada juvenaline justicija aukščiausiu gėriu, ir nieko tu prieš ją nepadarysi, neparašysi ir nepasakysi… Arba europinių pinigų skirstymas – valstybės į briuselinį biudžetą tai mokesčių moketojų pinigus atiduoda, o lėšas, kiek ju atgal gaunama, jau skirsto ne ministerijos, bet prie jų prisisiurbę viešos įstaigos – sau ir saviems. Arba pagal ideologų iš užsienio nuleistas direktyvas – progresyviems duoda, makaronams kabinti žmogeliams ant ausu – duoda, sugalvotom problemom spresti -irgi… O visiems kitiems – špygą.

JAV šitas privataus intereso suaugimas su valstybės biudžetu vyksta jau vos ne šimtą metų, apraizgęs viską ir išsišakojęs po likusį pasaulį. Prezidentas Trampas gal ir nebūtų to viso raizgalo kabinęs, jei jie prieš jį nebūtų ištisai loję. Bet jie ten jau tiek įmitę ir savo galiom įsitikinę, tiek visokių fondų prisisteigę, tiek įpratę biudžetą naudoti savo nuožiūra – už kiekvienos biudžetinės įstaigos sėdi po keliolika privačių ir dalija, atseit, kokius nors ten kondomus Afrikoje, ar švarių špricų srautus perskirsto- sakytum, gyvenk ir žvenk. Bet ne, reikia dar kąsti ranką, kuri tave maitina – tai vadinasi chucpa, kaip suprantu, t.y. kai aukščiausias naglumo laipsnis yra tiesiog įgimtas charakterio bruožas. Ir tik natūralu, kad prezidentas ėmė žiūrėti, kaip užtrumpinti tą priešiškos agitacijos finansavimą – sako, jog su B. Džonsonu susitarę, kad abu iš abejų vandenyno pusiu vienu metu veiks. Tai tie visi progresyvistai dabar, kaip užjudintas siršių lizdas, kerta per D.Trampo elektoratą – o didelę jo dalį sudaro fermeriai. Todėl žemės ūkis staiga tapo nepaprastai žalingas klimatui ir jį reikia išnaikinti.

Nieko asmeniško, bet pagal nuorodą Europai, paklusniausi – olandai – paskelbia savą žemės ūkį naikintinu, net nepaklausę ar nesusimąstę, nei kodėl, nei kokios bus to pasekmės. Pasakyta šokt į bedugnę ir užsimušti, ir žaliems klapčiukam jokių problemų… O Rokfeleriai (iš kurių progresyvizmas pagrinde ir eina) savo privataus kapitalo valdymą patikėjo neseniai kokiam tai investicijų fondui Norvegijoje, tai dabar visas Dievo žodis iš Norvegijos mums ir eina, tenai viskas, kas geriausia ir pavyzdį irgi iš ten reikia imti. O jei neimat, tai privers.

Jei debili jauna karta dabar oficialiai diagnozuojama „digitalinės priežasties silpnaprotyste“, bet turi toną užduodančius iš savo tarpo, ir tas tonas privalomas visiems, tai, galvojant logiškai, tokias operacijas galima atsekti ir praeityje, kai mūsų dar nebuvo, bet pasekmėse gyvenam. Pvz, mus galima būtų įvardinti „knyginio debilumo “ kartomis, su realybe ryšį praradom, kaip digitalieji nebesikoreliuoja su rašytais ant popieriaus šaltiniais… Ir tada koks nors Einšteinas, šizofreniku diagnozuotas iš vaikystės ir pripūtęs visokių realiatyvumo arabų, arabai gi didieji mokslininkai – įdomus posakis!- atitinka šių dienu Gretą, komanduojančią, kaip mums visiems pasaulį matyti. Labai gerai sugalvota tokius žmones į priekį išstūmus, paskelbti vadais ir genijais – kiek jiems beprieštarautų kas, juos keiktų ar išjuoktų, autistui viskas kaip vanduo nuo žąsies, jis tik savo tunelio viziją mato (ir vonioj valandų valandas sėdėdamas, muilo burbulus pučia), ir tai nėra jų invalidumas. Ne, tai jų „super power“ – specialios jėgos, juos ypatingai vertingais padarančios. Į Harį Poterį panašiais…

Apie mistiškumą ir magiją, pakeičiančius racionalų mąstymą jau kalbama kuris laikas, kaip apie grįžimą į viduramžius. Net plokščios žemės teorija grįžta, kad viską kuo idijotiškiau parodyti, nuspalvinti… Štai šamanas iš Jakutijos buvo pasiskelbęs einąs į Maskvą, kad velnius iš Putino išvaryti. Ir ką jūs manot? Niekur jis toli nenuėjo, vos pajudėjusį, atvažiavę du omonininkų autobusai iš stovyklavietes pagrobė. Ir dabar teis, antvivalstybinės veiklos kurstymą pripaišyti grąsina – nei verkt, nei juokti! Kaip su tom bezdančiom karvėm, kurias išpjauti grąsina…E. Gilbo, kažkada tarp prezidento patarėjų buvęs, sako, jog iš Rusijos prezidento aplinkos vis labiau tolsta sveikas, racionalus mąstymas, o jo vietą užima mistika, maginiai veiksmai… Nors, gal tiesiog labiau į paviršių iškyla tai, kas seniau irgi vyko, bet viešumos nepasiekdavo. Specialios tarnybos į ezoteriką lindo jau nuo XX amžiaus pradžios, ir fašistai, iš viso pasaulio stebuklingus artifaktus kolekcionavę, jokia išimtis.

Aišku, kad vyksta rimti pasikeitimai, bet pasaulyje taip ilgai juoda buvo vadinama balta ir atvirkščiai, kad didžiajai daugumai sunku susigaudyti, o dar sunkiau priimti grįžtančią magiją. Ją draudė ir religijos, pasilikę sau magijos teisę, ir niekam kitam, ir mokslas, kai jis pats yra lygiai tokia pat išgalvota religija ir masių valdymo priemonė. Pvz, elektriniai automobiliai dabar pateikiami kaip progresas ir vienintelė ateities galimybe, bet jie egzistavo jau XX amžiaus pradžioje, buvo gaminami, naudojami, akumuliatoriai buvo ne kraunami (kam reikia visos paros) , bet tiesiog pakeičiami, ir važiuojama buvo toliau. Nes lenktynės jais organizuojamos buvo (caras Nikolajus II jose irgi lenktyniavo)… Bet pasaulio galingieji buvo susiplanavę iš naftos praturtėti. O dabar, kai jau praturtėjo, tai dabar mes čia viska padarėm, paprasti žmonės gamtą nustekeno, CO2 privažinejo, dabar jau jie pasiruošę pinigus ir iš ekologiškos elektros traukti – ir štai, prašom, elektrinis automobilis išrastas! Vėl.

Arba kažkoks keistas sutapimas, kad pirmo žmogaus, į kosmosą skridusio, pavardė Gagarinas sutampa su mitine milžiniška kosmine paukste Gagara? Čia specialiai taip sutaikė, kosmonautą parinko – ar jam gal pavardę pakeitė? Ar kaip ten su tais skrydžiais į kosmosą yra? Greta ant Gretos Garbo „atpažįstamumo“ sparnų sklando,  Trampas reiškia „kozyris“ ir kaip po toks funkcionuoja… Makronas iš banko sekretoriaus į prezidentus nuskrido ar ne todėl, jog kažkur kažkada kažkas, atseit, pranašavęs, jog pasaulį išgelbės Emanuelis? Gal ir Lietuvoj koks Emanuelis rastųsi, gal ir jį į politiką galima būtų sėkmingai mesti? Nes mes gi – Šiaurės Atėnai, tik kažko jau seniai apie juos nieko nesigirdi… Nemokam naudotis magija? Nespėjam koja kojon su laiku? Rusai sau išpranašautos šviesios ateities ir atgimimo taip lengvai neapleidžia!

Ar kas leista ponams, to neleista prasčiokam, buvom, esam ir liksim iš svetur valdomi, ir kitaip net nenorime?

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016 | WEB sprendimas: justin.as