Vaizdų ir žodžių priešprieša: kas atsitiko Deivės, gamtos garbinimui? (I dalis)

Oficiali versija sako, jog dar prieš rašytinei istorijai prasidedant, į Europą įsiveržė, viską savo kelyje šluodami, raiteliai iš rytinių stepių, atsinešę su savimi dangaus dievus ir visai kitaip pasaulį matančią etiką, o Motinos, Deivės, Gamtos garbinimas to pasekoje nutrūko, taikios jos religiją išpažinę kultūros dingo…

Leonard Shlain iš profesijos yra chirurgas, besispecializuojantis arterijų, kuriomis kraujas patenka į smegenis, operacijose: turėjopakankamai progos asmeniškai stebėti, kokias visiškai, visiškai skirtingas funkcijas atlieka žmogaus smegenų pusrutuliai.

Knygoje „The Alphabeth versus Godess“jis išdėstė savą hipotezę šita tema, kurioje teigia: kai visuomenėje susidarydavo kritinė masė žmonių, tapusių raštingais, kairiojo smegenų pusrutulio funkcionavimas būdavo sustiprinamas dešiniojo sąskaita… Kas ir pasireiškia vaizdinės kultūros statuso sunykimu, moterų teisių apribojimu ( antropologai žino, neraštingose žemdirbių kultūrose sąntykiai tarp lyčių yra harmoningesni, nei civilizuotame pasaulyje, moterų bei vyrų teisės tenai apylygės), ir deivės religijų nuvertinimu.

Claude Levi- Strauss buvo vienas iš nedaugelio mokslininkų, drįsęs užginčyti raštingumo vertę: „gali būti laikoma faktu, jog bet kurioje pasaulio vietoje, kur tik raštingumas bepasirodytų visuomenėje, joje tuoj pat atsiranda hierarchinės struktūros, sudarytos iš vergų ir ponų – viena gyventojų dalis pajungiama tarnauti kitai.“

Dar ilgai prieš tai, kai pasaulyje atsirado Hammurabi stela ar Rosettos akmuo, Lascaux ir Altamira uolų piešiniai jau egzistavo… Ne veltui sakoma, kad vaizdas pasako daugiau, nei tūkstantis žofžių.
Vaizdai yra pirminės sensorinio pasaulio mentalinės reprodukcijos.
Dėl to tampraus ryšio vaizdus galime vadinti konkrečiais: smegenys juos supranta – nuskaito visą jų nešamą informaciją – vienu kartu, momentaliai.
Žodžių skaitymas yra skirtingas procesas: akis skanuoja raides, surikiuotas tam tikra tvarka – sakinio prasmė paaiškėja skaitymo eigoje, palaipsniui.

Abėcėlė – apie 30 ženklų, kurie patys sau nereiškia nieko, neneša jokio vaizdo, nieko neprimena savo išvaizda – abstrakcijos.
Smegenys, kad suvoktų konkrečius daiktus, ateinančius per akis – medžius, namus,pvz. – naudoja visuotinumo, simultaniškumo ir sintezavimo principus.

Kad suprastų, kas parašyta, smegenys vietoj jų yra priversti naudoti eiliškumą, analizavimą ir abstraktumą.
Pirmoji principų grupė tradiciškai asocijuojama su moteriškom savybėm, o antroji – vyriški… Ir šitokia sąja yra būdinga ne kuriai nors išskirtinei kultūrai, bet visoms.

Jei stebėti vaiką, tik pradedantį pažinti raides, būsi liudininkas, kaip vienas žinių gavimo būdas jam ir jo smegenims tampa pagrindiniu ir vieninteliu.
Kai raštingumas ( rašymas ir skaitymas) galutinai įsitvirtins, kalba ( žodinis bendravimas, pasakojimas) kaip pirminis bendravimo su pasauliu būdas bus išstumtas galutinai: kuo ilgiau „mirkstama“ alfabetinėje aplinkoje, tuo mažiau sugebama objektyviai pamatyti jiems patiems, jų požiūriui į pasaulį, jų kultūrai padarytą žalą – žuvis vandens dar niekad neatrado, kaip sakoma…

Deivės kultas, moteriškos vertybės ir moters jėga priklausė nuo atvaizdų visaraiškumo kultūros.

Dievo garbinimas, vyriškos vertybės ir vyrų dominavimas moterų atžvilgiu prasidėjo nuo rašytinio žodžio: ar juo naudojasi judaizmas, krikščionybė ar islamas, visos jos yra patriarchalinės religijos.

Žodis ir atvaizdas yra absoliučiai priešingi dalykai.
Kai rašytas žodis nustelbia vaizdą gausumu ir verte, patriarchija dominuoja.Kai vaizdas – žodį, tada sužydi moteriškos vertybės ir egalitarizmas.

Todėl, norint išlaikyti dabartinę situaciją nepakitusią ( kokia ji yra maždaug nuo prancūzų revoliucijos iki mūsų dienų) reikia apšviesti kiekvieną žmogų, kiekvieną išmokyti bent jau skaityti ir rašyti… Toliau retas iš jų dar savo smegenų pajėgumu naudosis, bet kelio į vaizdinį pasaulio pažinimo metodą jam atgal jau irgi nebus…

O ir kam žmogui tų pasenusių prietarų? – Visi apšviesti, visi tam pritariam.

(bus tęsinys)

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016 | WEB sprendimas: justin.as