Socialinės sistemos ir matematiniai modeliai yra priešingybės! (III dalis)

Paradoksas, bet šitas žmonijos kibernetizavimas ateina iš Vakarų kultūros (ne veltui I.Kantą minėjom), bet, būtent Vakarai save pozicionuoja didžiausiais žmogaus gynėjais ir advokatais, o Rytus kaltina totalitarizmu… Tipinis projekcijos atvejis, kaltinti kitą tuo, kuo pats užsiimi, bet nenori, jog tai kristų į akis? – kaip ten bebūtų, bet vyresnė karta paliudys, kokiu greičiu iš kultūros Rytų Europoje dingsta giluminiai prasminiai klodai nuo to momento, kai Vakarų kultūra į ją įžengė vėl.

Kas labiausiai nesimpatiška šiandieniniame pasaulyje? – Tai, jog niekas jame nėra tai, kas atrodo… Viskas po patraukliu pavadinimu, po gražia išore slepia kokią nors bjaurią esmę, kieno nors savanaudiškus interesus. O žmogus jau net Ezopo kalbos nesupranta, nekalbant jau, kad į prasminį lygį reiškiniuose, kalboje ar žmonių veiksmuose lengvai sugebėtų įsižiūrėti. Dėl to Apšvieta, Naujieji laikai, aiškinantys pasaulį vienpusiškai, plokščiai ir statiškai tik vienu variantu, ir buvo reikalingi – sukurti sąlygas parazituoti, pelnytis ir valdyti žmones, ir kad žmonės, tuo tarpu, to nei sugebėtų pamatyti, nei esmės to, kas su jais vyksta, suprasti… Paviršinio, atrodomojo lygio jiems turi pakakti, turinio sudėtingumas ir dinamika neegzistuoja, virtusi neprieinama, mokymo sistemai masiškai žmoniją pervedus naudotis išskirtinai kaire smegenų puse.

Nenaudojami įgūdžiai ir galimybės, kurias atsinešame gimdami, atmiršta greitai, didžiulė dauguma per visą gyvenimą giliau jo fasado nepasižiūrim, paviršutiniškų pasirinkimų galimybė mums atrodo kad ir yra laisvė, o vis tiek, einam per gyvenimą kentėdami – siela verkia – ir visiškai nesuprasdami to kentėjimo priežasčių… O po tuo gražiu, į gera/bloga, juoda/balta suskirstytu fasadu, kur techninis progresas maskuoja dirbtinai įvestą statiškumą, visuomenėje ir pasaulyje vyksta velniava, nes valdžioje esanti grupė, to fasado gražumo apginta, yra laisva nuo bet kokių moralės ar etikos varžtų. Dievas su jais, o žmonės – akli, kaip patogu!

Kažką pasaulyje galima sužinoti, jį ištyrus, pvz, moksliniu metodu – kairė smegenų pusė dirba per laiką, savo objektą vis skaidydama ir smulkindama ir rezultatas rytoj jau vėl gali tapti negaliojančiu, pasenusiu. Iš dešinės smegenų pusės operuojant, galima suprasti viską ir akimirksniu, ir tai bus amžina tiesa, nes įvairialypė, daugiasluosnė, susieta su visu kuo kitu… Ir jokio biznio iš to padaryti neišeina, todėl moderniems, naujiems laikams tai netinka. O kadangi mokslas gali paaiškinti ne viską, tai to, ko negali, to paprasčiausiai dabar mums nėra. O apie skirtumą tarp sužinoti, ištirti ir suprasti, suvokti kalba jau ir iš viso neina.

Dvasinę žmogaus dalį šitaip ant visai atrėžus, toliau žmogus imtas dalinti – objektas neišvengiamai smulkinamas, mokslu vadovaujantis – į biologinę ir sociologinę dalis. Ir, žmogiškos žmogaus savybės, jos kaip tik visos ir yra socialinėje dalyje, pasireiškia žmogaus santykyje su kitu žmogumi… kas vyksta toliau, žiūrėkim: iš vienos pusės, visos šitos žmogiškosios dalies nebe reikia, nes ji – nemoksliška, ne technika, ne matematika ar kibernetika… Žmonės skatinami nebesiskaityti vieni su kitais – bendruomenės jausmas, tiek tautos, tiek šeimos ar giminės, jo nereikia; žmogaus egoizmas dabar yra jo teisė. Iš kitos pusės, to pasekoje socialinė sfera yra taip perkreipta, sugadinta, apnuodyta ir sugriauta, jog dažnas žmogus nenori nieko bendra su kitu žmogum turėti. Nusiviliama žmogiškumu kaip po tokiu, ieškoma išeities biologijoje, klusniai prisipažįstama esant tik kažkiek save sugebančiu suvokti gyvuliu.

Gyvulys ne tik kad niekada ilgų sudėtingų minčių negalvos, jis dar ir toliau į purvą panardinamas, jam sukraunant kaltę dėl žemės, jos išteklių, miškų, gyvūnų, oro ir vandens užteršimo ir išnaudojimo… Iki tiek, kad tuoj jau sutiksim išnykti laisvanoriškai, kad tik žemei nuo to geriau būtų. Ir mąstymas jau tiek nebe naudojamas, jog niekam į akį nekrinta faktas, jog žemę siaubia ir be saiko, savo pralobimui išnaudoja tai kaip tik tie moralės ir etikos nepažįstantys, už gražaus fasado pasislėpę, valdantieji, kurie iš tikro ir užtarnautai gali būti pavadinti gyvuliais. Ir kuriems kaip tik ir reiktų išnykti pirmiausia, kad žemei palengvėtų iš esmės, o ne tempti, vietoj to, visą likusią žmoniją žemyn, iki savo lygio, kad jinai tikrai, galiausiai tebūtų verta išnaikinimo.

Atimk iš žmonių humanitarinius mokslus, ir ji išnyks savaime. O matematiką, fiziką ar chemiją ar dar ką pan. ji sugalvos pati, ko ir kada jai prisireiks… Pabandyk žmogumi manipuliuoti, pastoviai jam negatyvią informaciją teikti, siekiant iškreipti jo pasaulio matymą, padaryti jį neadekvatų – jei žmogus bus išsilavinęs, apsiskaitęs, susiformavęs savą pasaulėžiūrą, neabejingas estetikai, laikysis etinių principų, gerbs tėvus, tradicijas, žinos istoriją – visa tai jam bus kaip imuninė sistema. Toks žmogus puikiausiai atskirs negatyvą nuo pozityvo, tiesą nuo melo, įžiūrės manipuliacijas ir kitokią klastą. Bet, jei žmogus tokios imuninės sistemos neturi, tai tuštuma jos vietoje užsipildo šlamštu, purvu ir agresija, kuri į mus kiekvieną kasdien kryptingai transliuojama, ir žmogus pražūva, pats to nepastebėdamas.

(bus daugiau)

 

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016 | WEB sprendimas: justin.as