Leninizmas žuvo, tegyvuoja trockizmas (V dalis, paskutinė)

Jeigu, kaip sakoma, pagal jų darbus juos pažinsit, tai prisiminkim, kaip XIXa pabaigoj – XXa. pradžioj progresyvistai, marksistai, visokių rūšių leftistai, anarchistai ir teroristai, be abejonės, tiktai liaudies išvadavimo vardan, diegė ir patys pavyzdį rodė laisvo lytinio elgesio, propagavo šeimos, kaip instituto, nereikalingumą, feminizmas tada vadintas surfažizmu ir kovojama buvo dėl teisės balsuoti – keliolika be šeimos ir protingų tos teisės norėjo, o gavo ją visos virėjos ir kambarinės tarnaitės, kurioms ir dabar neaišku, ką su ja daryti… Po Pirmo Pasaulinio karo visai viskas pasileido – padorūs žmonės prarado viltį, o visi kiti pasijuto kaip gavę leidimą viskam, ką tik jiems norėtųsi, nes jokios normos ar vertybės nebe galioja – jų laikymasis juk nesutrukdė karo? Tai ko dar norit? – lyg karą žmonės sukėlę būtų. Po revoliucijos, tiek Rusijoje, tiek Vokietijoje, tiek dar kur, kur darbininkų respublikos susiformavo ilgesniam ar trumpesniam laikui, visur buvo atviras narkotikų naudojimas, palaidas lytinis elgesys, nesislapstoma netradicinė orientacija, šeimų iširimas, vaikų beglobystė, ir visi driskiai ir nepraustaburniai ne tik savo teisėmis buvo įsitikinę, bet jas gynė mauzeriu.

Tiek Stalinas gražino šeimą būti pirmine visuomenės ląstele, tiek Hitleris vėl padorumo uždangą ant viso ko užtraukė – aišku, visa ta palaida bala nedingo, dalinai vėl nuėjo į pogrindį, dalinai ėmė emigruoti į Valstijas…

Po Antrojo Pasaulinio karo amerikonai neilgai džiaugėsi grįžusia ramybe ir galimybe šeimyninei laimei, namams, vaikams – visuomenę, kažkaip nelabai aišku iš kur, ėmė užplūsti narkotikai, jaunimas metėsi į atvirą palaidą elgesį, šeima tapo nebe reikalinga, gyveno komunomis, kas su kuo ar su visais, vaikai irgi neaišku, kieno ir kam… Kiti pasileido šlaistytis keliais, ieškodami, ko nepametę, muzika, menas ir romanai ėmė kaip tik tokį elgesį šlovinti: filmą „Grease“ su Dž. Travolta ir Olivija Njuton – Džon visi žinom. Jis parodė pavyzdį, kad svarbu maištauti, priežasties tam nereikia… Neužilgo radosi Juodosios Panteros, Glorija Steinem ėmė keliauti po šalį su jos feministiniu cirku, Maya Angelou ir Tony Morrison tapo žvaigždėmis… Toliau gėjai ėmė mirti nuo AIDS ir irgi, vienas po kito tapti žvaigždėmis – kad Fredy Mercury yra Queen, niekas tame nemato nei ironijos, nei kokia reali to reikšmė… Elvis Presley numirė nuo per daug narkotikų, sėdėdamas ant klozeto, Maiklas Džeksonas pamirė, po nežinia kiek operacijų tapęs nei baltas, nei juodas, nei vyras, nei moteris… Tada tai buvo pavyzdžiai, kaip reikia, o dabar jau masės pavyzdį paėmę, o veikti vis tiek nėra ką, tai ko ne užsiimti praktikoje vienu ar kitu…

Madona parodė, kaip iš palaidumo pasidaryti pinigą, Miley Cyrus – dabartinės augančios kartos pavyzdys – galit įsivaizduoti, kas laukia – o ji dar tik pradeda, dar kokius tris kartus lytį pasikeis, vaiko pati iš saves susilauks – ir jūsų vaikai darys kaip paliepti… Jei islamas mūsų visų į juodas palas nesusuks.

Ir Trumpą jie sutinka iškeltais kumščiais ir grasinimais – kaip drįsta jam patikti moterys su visais moteriškumo požymiais, kaip drįsta jis turėti šeimą, vaikus, būti baltaodis heteroseksualus vyras?

Gerai, kad toks Trumpas atėjo į valdžią, pamatom pagaliau veidą, labai panašų į tuos, kurie pasaulį valdo iš tikrųjų. Kažkaip taip šioj žemėj susiklostę, kad kuo didesnę finansinę įtaką turi, kuo daugiau galios, įtakos ir jėgos sukaupta tose vienose rankose, tai tuo tas asmuo automatiškai yra mažiau išprusęs, išsivystęs, tuo primityvesnis, tuo jo emocinis išsivystymas labiau darželinuko lygyje užstrigęs; tuo jis labiau patenkintas, tikras savimi, tuo labiau jis viską žino, tuo mažiau jaučiasi atsakingas už tai, ką šneka, ir tuo mažiau linkęs atskleisti savo planus ir elgtis pagal savo užgaidas. Ir tuo labiau jam neegzistuoja kiti, kas tokie jie bebūtų… Ir Trumpas, įtariu, yra dar tik blanki kopija tų, kurie žaidžia mūsų visų likimais, Žemės likimu. Organizuoja karus – iš neturėjimo ką veikti? Dėl to, kad ekonomiką atgyvinti? kad pinigai turi suktis?… Turiu omenyje, organizuoja karus patys prieš save, bet juose žūva realūs kariai ir teritorijų gyventojai, ir uždirbami realūs kapitalai, sukaupiamos realios vertybės.

Jau Napoleono karus finansavo Rotšildai, angliškoji atšaka skolino hercogo Wellingtono armijai finansuoti, o prancūziškoji – Napoleono. Ar gali pralaimėti, kai lažiniesi ant visų arklių, kiek tik jų yra?

Kad Amerikoje Federalinis Rezervas yra atskira, privati organizacija, finansuojanti valstybę, tai žinome, bet ar žinome, jog pas britus situacija ta pati – City yra karalienei nepavaldus ir ne jos teritorija – iš seno ji ten gali įeiti, tik City mero įvedama. Taip kad ta šalis ne tik neaišku, kiek karalienės nuosavybė, o kiek savarankiškas vienetas, bet dar ir besiskolinantis iš tokių pat privačių finansinių organizacijų… Amerikoje Federalinis Rezervas buvo įkurtas prieš pat Pirmą Pasaulinį karą. Tiksliau, įsikūręs, apsidairęs, greitai sumetė, ką prieš ką reiktų prafinansuoti, kad greitai pinigų prasukti ir pelningą skolininkų sąrašą susikurti. Ir visai nesvarbu, kas karą laimėjo ar ne laimėjo, Pirmą ar Antrą Pasaulinį, po jo buvo pasirašytas Breton Wood susitarimas ir įvestas pasaulinis doleris – laimėtojas Stalinas dar pasėdėjo kurį laiką kamputyje su savo auksiniu rubliu, bet neilgai. Ar dabar situacija kitokia? – prikurta visokių teroristų, džigadistų, islamistų, pridaryta chaoso, kur seniau tvarkingos, uždaros valstybės buvo ir niekam netrukdė; iš Rusijos padarytas irgi jau gana neblogas priešas… padarytas nepadarytas, bet, jei bus sukomanduota, tai realiai puls, ir realios raketos į ten ir atgal virš žmonių galvų skraidys…

Tik, turint omeny finansavimo šaltinio identiškumą abiems pusėms, sukis kaip nori, tau durniaus vieta paskirta.

Kai komunizmo, leninizmo, socializmo kortos muštos, trockizmas naudojamas, nors, ne atvirai tuo pavadinimu, bet, ištrauks vėl kokią kitą, paskui, jei ką… Arba gal net ir neištrauks, valdys atvirai, kaip dabar tai išbando, jau vis labiau į save panašius rinkiminiais kandidatais naudodami. Žinant, jog visos revoliucijos iš ten pat finansuojamos, prieš save naujos kelti gal jau nebesivargins. Nusimes kaukes ir tiek.

Ir pasakys, kad dabar nauja tvarka bus. o realiai su jais nesutinkantys galės rašinėti sau ką tik nori interneto pakraščiuose – nei dabar jie kam baisūs, nei tada kas į juos dėmesį kreips.

 

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016 | WEB sprendimas: justin.as