Kuo tikim, tokioj šaly ir gyvenam? (1)

Geriausios rūšies šiuolaikinis žmogus – laisvai po pasaulį judantis, sąmoningai gyvenantis, kuriantis, besidomintis realybe, „kad žinoti, kokiame pasaulyje gali tikėtis atsibusti rytoj“ A.Makarevičiaus žodžiais tariant. Ir piliečio poziciją valdžios atžvilgiu irgi tiksliai nusakė – „kažką bendro“ jis turi su draugais, su tais, kuriuos bent jau pažįsta asmeniškai, o ne su valdžia. Apie valdžią jis „turi nuomonę“ – kada geresnę, kada – blogą.

Ir ją išsako. Viešai, jeigu reikia. Tai yra demokratija, kokią ją dabar turim.

Įsivaizduokim keliom minutėm, pasaulis tikrai toksai ir yra, sudarytas iš žmonių – asmenybių, su išvystyta savo nuomone, kūrybingų, šviesių, laisvų… ir kitų žmonių, su nelabai aiškia nuomone, kuriuos agitacija ar švietimu galima patraukti į vieną ar kitą pusę – taip ir daroma; į valdžią išrenkami tai vieni, tai kiti – visuomenė vystosi, gyvenimas žydi – pasaulis atviras į viršų, kaip sodas į dangų… Ir žmonės, ir medžiai gali augti be trukdymų.

Tada turi prasmę tautų apsisprendimo teisė, nes niekas nėra aukštesnis, nei tauta, jei jai pavyko apsivienyti jos pasirinkime.

Tada idealai, laisvės, lygybės, brolybės ir pan. taip pat turi prasmę, ir ne tik verta, bet būtina jų įgyvendinimo realybėje siekti. Šita prasme demokratija yra aristokratijos projektas – kas kitas galėjo sugalvoti siekiamybę, kad visi likę piliečiai būtų į juos panašūs?

Įsivaizduojat, koksai laisvas ir nuostabus, gyvas ir įdomus pasaulis tai būtų!

Netgi valstybės, kaip lengvo tipo organizuojančios struktūros galėtų egzistuoti, kad piliečiams būtų aišku, į kur mokesčius sunešti, pvz.

Bet tame pasaulyje nebūtų, kaip dabar kad yra, sekančio, lubas ir jų skliautus sudarančio sluoksnio, išaugusio iš valstybių politinių interesų, priešų baimės ir slaptų susitarimų sudarymo… Tarptautinio kapitalo darinių, kurie sienų nepaiso, ne tik kad žmonių, bankų ir filialų tinklu apraizgiusių žemę… karo bazių, skirtingų ideologijų, besiplečiančių su ginklu rankose, jei tik kažkur žmonės, ar kažkuri valstybė apsižiopsojo…

šitokiam visą pasaulį apgaubusiam, virš žmonių ir virš valstybių esančiam sluoksniui egzistuojant, pasižiūrėkit, kaip viskas pasikeičia.

Ne tik žmogaus kaip asmenybės teisė į vystymasi, į dvasinį augimą, savarankišką pasaulio pažinimą, iš savų klaidų mokinimasi, kas yra taip svarbu! – bet, net ir valstybių, jei jos tik mažesnės ar ne tokios įtakingos, teisės nueina į nieką!

Žmonės nei po vieną, nei būriais apsiginti ir savo gyvenimo apginti nebegali.

Netgi šalys nebegali, nes tarptautinės korporacijos ir kapitalas operuoja iš dar aukštesnio lygio – sienos jų nestabdo. Jie be jokių sąžinės priekaištų įžengia, kur jiems tik užsireikia, ir išrengia plikai, ar gamtą, ar žmones, ar valstybę.

Tada gaunasi, kad gintis gali tik labai gerai organizuotos, didelės, stiprios, turtingos ir uždaros valstybės, kur žmonės yra daug maž kaip vienas.

Tada dar šiaip taip išsikovojama vieta po saule tai šaliai egzistuoti ir žmonėms joje gyventi saugiai… Būtų netgi panašu, kad tai – šiltnamio sąlygos žmonių augimui ir ugdymui.

Bet niekas nėra taip toli nuo tiesos!

Nes kiekvienas individas su sava nuomone jau ardo tą monolitinę šalies gyventojų vienybę, kurios reikia gynybos vientisumui užtikrinti.

Nebegali vykti jokia diskusija, kuri gal ir atvestų prie vieningesnės nuomonės – bet ja jau gali pasinaudoti priešai ir įterpti savą propagandą, nukreiptą į skilimą šalies viduje, nusilpninimą ir pralaimėjimą…

Todėl vienos nuomonės pasiekimas nepaliekamas savieigai – valstybė pati organizuoja, kad būtų kuo daugiau avių avių bandoje, žmonėms televizoriais išūžiamos galvos, kad jie visi nebe galvotų, net, bet žinotų vienodai… Demokratija gaunasi plebso projektas – visi tuščiagalviai, ir visi vieni kitiems pritaria.

Visi inteligentai su asmeniniu dvasiniu vystymusi gaunasi penktoji kolona, kuriuos suinteresuotos trečios šalys ar ideologiniai junginiai dar ir skatina būti nepatenkintais labiau, nei jie jau yra, viskuo, ir ,pirmiausia savimi pačiais, abejoti.

(bus tęsinys)

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016 | WEB sprendimas: justin.as