Apie genialumą (III dalis)

Asociatyvus mąstymas, matymas iš skirtingų pozicijų, skirtingų požiūrio taškų, sugebėjimas įsigyventi į visai kitą nuomonę, poziciją, suprasti, kodėl kitas yra kitoks, elgiasi kitaip… matymas pasekmių ar priežasčių, planavimas daug ėjimų į priekį, gebėjimas lengvai prisitaikyti prie situacijos, neprarandant savęs, savo pagrindo, įžiūrėjimas, kuo blogis yra geras, o gėris gali būti blogas – čia tik smegenimis neišsigelbėsi, jei nėra gyvenimo patirties, realios, įvairialypės, turtingos. Čia kaip skirtumas tarp G.Graso, Literatūrinės Nobelio premijos laureato, praėjusio karą, internuoto, dirbusio anglies kasyklose, išmokusio akmentašio amato, tapusio skulptorium, rašiusio eiles, kulinaro, turinčio patirtį kaip išieškoti skolas, vedusio išskyrusio, turinčio vaikų, gyvenusio Vakarų Berlyne DDR laikais, Paryžiuje, Lenkijos vokiečio, pagaliau ėmusio rašyti prozą ir tada jau niekad nepritrūkusio, rašyti apie ką… Ir geltonsnapio jauniklio, susigalvojusio, kad jis rašytojas, kad nereiktų eiti gyventi, bendrauti su žmonėmis, imtis atsakomybės už savą gyvenimą. Ir tada jis graužia plunksną, ką čia prifantazavus…

Kad vieni geriau matom, kiti – girdim, vieni tapom, kiti žaidžia tenisą gerai, tai čia smegenų architektonika pasireiškia išorėje. O genijus yra maždaug vienas iš trijų milijonų. Ir dar klausimas, ar pasireiškia, ir ar bent kiek ilgesnį laiką, kad sėkmingai…

Moterų ir vyrų smegenys skiriasi. imant bendrai, skirtumas ir struktūroje, ir moterų smegenys sveria mažiau. Kas moters smegenyse naudojama rūpinimuisi palikuonimis, vyrai tą erdvę išnaudoja kūrybai, dažniausiai techninei. Ir tiktai pasauliui esant tokioj padėty kaip dabar, savo smegenis naudojanti moteris yra pranašesnė už smegenų nenaudojantį vyrą… Taip sukuriama iliuzija, kad operacijomis ir hormonais pakeitus lytį, ji iš tikro ir pakeičiama. Bet, kitokių smegenų tau niekas neįdės. Gal todėl tokio fizinio parametro kaip smegenų skirtumas ir stengiamasi ne akcentuoti… kuriamos sąlygos, kad jų visai greitai ir nereikėtų… Kad genijai yra kitokie, ir, daugiausia vyrai, sunku priimti tiktai tiems, kurie smegenų nevartoja ir gyvena iš dominavimo (ir kitų) instinktų – toks iš karto pašoka, kodėl, girdi, kitas geresnis, nei aš? kodėl nelygybė?… O kas smegenis bent kiek naudoja, tas supranta, jog kuriant juose neuroninius ryšius, juos palaikant, aktyvinant vis daugiau smegenų sričių besimokinant, besidomint, užsiimant rankų darbais darbeliais galima gyventi gyvenimą, turtingą, vertingą ir nepaprastai įdomų.

Daug pykčio tarp vyrų ir moterų tradiciškai yra todėl, jog mergaitės tradiciškai išauginamos, išstumiant jas iš jų instinktų naudojimo teritorijos – joms nepaliekama ko norėti, jos tik privalo. Ir tada vyrams, tradiciškai gyvenantiems iš dominavimo instinkto tokios moterys yra lengvas grobis, kurios rūpinsis, mylės, stengsis, kad ir kaip bjauriai su jomis besielgti… Moteris, savo ruožtu, iš vyro reikalauja irgi būti socialiu – džentelmenu, gražiai elgtis, laikytis susitarimų ir taisyklių. problema tik, jog seksualumas yra instinktas, socialus elgesys implikuoja, kad jis užslopinamas. reikia labai subrendusių žmonių, kurie galėtų, pagal situaciją, būti socialūs, o ne, tai aistringi, gyvybingi, džiaugtis gyvenimu. Nes, vien tik socialiniame elgesyje žmogus nuvysta, pavargsta, gyventi jam tampa ne įdomu, bet sunku. kompromisas pasiekiamas, pvz, sutuoktiniai elgiasi vienas su kitu draugiškai, mandagiai, pagarbiai, o savo instinktus eina tenkinti už santuokos ribų – kitaip dvejų, besistengiančių dominuoti, kova santuoką labai greitai sugriauna.

valgymas irgi yra vienas iš pagrindinių instinktų. Ir visuomenė, kurioje daug žmonių gyvena vienoj krūvoj, stengiasi jį slopinti, irgi. kai skaitome apie tyrimus, parodžiusius, jog vegetarų ar kokių ten joga užsiimančių smegenys jaunos, tai matosi, jog žmonės nesupranta, jog tuo nereiktų džiaugtis. naudojamos smegenys – galvojant – sunaudoja ketvirtį visos kūno energijos, todėl jas reikia maitinti. Geriausia lašiniais: smegenys valgo mėsą ir gyvulinius riebalus. ir bendrai, mirksta cholesterolyje. vegetarų ir veganų smegenų funkcijos sulėtėja, mąstymas tampa miglotas, jei iš viso, ne sustoja – nors, dažnai toks ir tikslas, galvojimą sustabdyti, ir kad jokių minčių nebūtų – ir tada jiems galima pasakoti ką nori, diegti idėjas, kokias tik nori… Ir pamirškit Indijos vegetarizmą. Galvokim apie jauną kartą vakaruose, kuri vis didesne dalimi vegetarai ir veganai, nes gyvulėlių gaila, nes gamtą gelbsti. o kas išgelbės juos? Ir kas išgelbės mus nuo jų, kai jiems bus sukomanduota gamtą ginti nuo likusios žmonijos dalies? – Jų mąstymas nėra kritinis, ne tik dėl gyvenimo patirties stokos, ne tik dėl socialumo išnykimo, nuo vaikystės į ekranėlius bežiūrint, bet jų ir smegenys labai jaunos… Ir, panašu, tokiomis ir liks.

Smegenų plastiškumas – neuroninių jungčių kūrimas ir centrų naudojimas. Tame irgi paaiškinimas, kodėl vieni gyvena ir to gyvenimo patirtis jų niekaip nepaveikia. O kiti, gyvendami, išmintingėja… Ir, dabartiniame informacijos cunamio amžiuje, svarbu, ką iš savęs darai, šedevrą ar chaosą? Ar rūšiuoji, sistematizuoji, apibendrini visa, kas į tavo smegenis braunasi, ar pas tave ten palaida bala? – „Mind (brain) takes the shape it rests upon“ – todėl grožis, ramybė, harmonija yra taip svarbu. Ir bjaurumo, chaoso, siaubo, disharmonijos reikėtų vengti, kiek įmanoma, o ne kurti tai ir dauginti meno, muzikos, filmų, tv reportažų ir laisvalaikio formomis.

(bus daugiau)

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016 | WEB sprendimas: justin.as