Kova dėl geografijos (V dalis, paskutinė)

Romėnų laikais vergą perduodavo vieni kitiems, mainais į tą pačią vertę – Justicija iki šiol simbolizuojama svarstyklėmis – libra. Ir laisvei yra du skirtingi žodžiai – Freedom  (Vrijheid) ir Liberte. Tai štai, Liberte yra plebėjų laisvė, laisvė tų, kurie laisvi iš principo būti negali – į Ameriką atvažiavus, Liberty statula pasitinka, ne Freedom, pastebėkit. O kokią laisvę siūlo liberalizmas, tada tampa irgi aišku – jūs laisvi, kad nepastebėtumėt, kad esat ne laisvi… Amerikonų vestas Europos išlaisvinimas iš fašistų irgi vadinamas liberation, jie patys save vadina liberators... Įdomus atvejis su  livre – knyga, library – biblioteka… Knygų prirašė ir prispausdino, klaidingą pasaulio vaizdą mums kurdami, klaidingą mokslą, istoriją… Knygose tikros laisvės nėra, jose – tik pavergtų laisvės iliuzija?… Livrėja – tarno uniforma… O tikroji laisvė tuo pačiu reiškia ir taiką, ir laimę, pasitenkinimą – Vreedom, Vreede, tevreden,,, Laisva diena yra laisva diena – Vrije dag. Penktadienis, Frėjos diena…

Yra pasaulyje tokie judėjai, Kunais, Konais, Coenais,Koganais ir pan. vadinami. Pagal Koną, Kone gyvenantys ( ir priklausomumą jam pagal motinos liniją skaičiuojantys)?. O visi kiti gyvena už kono ribų ir jiems zakonai  (įstatymai) rašyti, ne? – Toliau su jais dar įdomiau; jie nuo Arono, pagrindinio žynio, kilę, ir, Mesijo antrojo atėjimo atveju, jų atsakomybėj yra  jį pasitikti, šventykloje (Temple) uždegant ugnį. Problema, kaip ir su visais likusiais judėjais, kad jų genealogija yra neaiški, nėra galimybės tiksliai pasakyti, kas jiems priklauso ir kas ne…jie ten surinkę genetinės medžiagos pavyzdžių ir tyrė, tai iš tų, kurie manosi esą Konais, kokia 1/3 tokiais, pasirodo, nėra. Lygiai taip pat gali būti, kad iš tų, kurie net įtarimo neturi, dalis tokiais yra – kas nors iš mūsų gal? Juk niekas netikrino?- Gal Biblijoje tikrai, tiesiog simboliškai  visų mūsų istorija surašyta, o religinės nesąmonės vėliau įvestos, kai elitinė grupė norėjo savo elitiškumą pateisinti, tai pirma, o antra, save nuskriaustais pozicionuoti, ir kad visas pasaulis jiems skolingi, įtvirtinti/ –   O Laisvieji masonai, pvz, irgi yra Freemasons, taip sakant, teisingą žodį sau pasiėmę. O visiems kitiems Liberite, Egalite, Fraternite… Ir žinokitės.

Matomai, pasaulis visada buvo organizuojamas pagal ir aplink sąmoningus ir galingus, kurių niekada nebuvo daug. Ir jų civilizacija niekada nebuvo masinė, ir kažkokių ypatingų pasirinkimo laisvių čia niekada nebuvo. Vyrams ir moterims kelias visada buvo tik vienas – vystytis, aukštyn, į didesnį sąmoningumą, didesnę energetinę apimtį, mastelį, sudėtingumą – kelias siauras ir nelengvas. Ir ne masėms – humusams. Nes masės yra kaip muilo burbulai – išsipučia kažkokioj vietoj kažkokiu metu, sužydi kaip realybės fragmentas, gėlė – ir vėl suyra, subliūkšta, išsisklaido į nebūtį – išnyksta. Panašu, jog gyvename kaip tik tokio burbulo pabaigoje… Tik jis nuo pat pradžių parazitais užkrėstas, todėl gana bjauriai ir kreivai išsibujojo, ir dabar karštligiškai dar ir ieško būdų, kaip savo egzistenciją pratęsti, ar iš jo kažką išliekamą performatuoti. Labai daug kertinių šios civilizacijos akmenų pasirodė kartoniniais – visuotiniai mokslo dėsniai ir aksiomos pasirodė tokiais neesą, istorija masiškai nebe tikima, nes ji baltais siūlais siūta ir persiūta, o dabar jau ir geografijos siūlės braška.

Todėl vienas variantas yra vis tik laikytis realybės, o kiek jinai byra – ją atstatinėti, nors niekam neaišku, nei kaip, nei kuria kryptim.

Kita tendencija – materialinės realybės atsisakom iš viso, tegu tada ji sugriūva ar pasirodo padirbta, ar dar ką, koks skirtumas. O mes tuo tarpu toliau sėdėsim neaišku kur, neaišku, kas būdami, neaišku, iš kur atėję ar atsiradę, neaišku kam ir kieno išlaikymui… Ir tada jau visiškai parazitų valioj ir jų įkaitais tapę… Įdomu, kad jau net Putinas paskelbė, kad ir rusus „skaitmeninės technologijos išgelbės“.

Valstybės nenori būti į šiukšlių dėžę išmestos, todėl kovoja už geografiją tokią, kokią ją žinom. Ir jei jau globalumas ir virtualumas yra ateitis, tai bandoma bent jau sukurti internetines valstybes su centru kiekvienoje iš jų. Net ir Lietuva – ji ne kokia atsilikus ir paskutinę minutę, ne, ji jau seniai turi tokį planą Ir tai yra viena priežasčių, kodėl valdžios masinė emigracija nejaudina, yra tai, jog JAV globalistai jau kada suteikė inspiracijos ir pamokino, kad „susikursit virtualią Lietuvą ir bus jums gerai“. Internetinę Lietuvą, kurios gyventojai bus visur, ir, kartu „iki Lietuvos jiems bus nulis kilometrų“. Ir kas tuo metu vyks realioj Lietuvos teritorijoj – ne jūsų bus rūpestis, ir ne jūsų jaudulys, kas ten su kuo karus žais ar poligonuose treniruosis.

Kam reikia geografijos? -Virtualioje erdvėje gyvent yra greičiau, pigiau, tikslingiau ir galima absoliuti kontrolė: kiekvienas kiekvieno judesys internetinėj erdvėj lieka užfiksuotas ant visai. Ir gali būti patikrinamas, apmokesdinamas, jei reikia – cenzūruojamas. Net sunaikinti fiziškai nieko nereikės – ištrins jo prisijungimą, ir dings pilietis į niekur, ir atę… O visi pavyzdingi visame pasaulyje bus be galo laimingi, kad saugiai kažkur apskaitoje yra ir akivaizdžiai kažkur – bent kažkur – priklauso.

Makro modelį galima parodyti kaip mikro modelio veikimą: po Nepriklausomybės daug žmonių metėsi į valstybines institucijas ir ten atrado patogų gyvenimą. Vietos visiems neužteko: yra tik apie 300 000 etatų. Valstybės veikla tapo pragyvenimo šaltiniu, paskatino ir biurokratijos, ir įstatymų nepaisymo įsigalėjimą… Verslo reakcija irgi, įstatymų nepaisymas, savi klondaikai. Trečia piliečių dalis, į šitą schemą netilpus, metėsi į turtingas šalis. Liko tik inertiška ketvirta grupė, kurios sąskaita valstybė su savo institucijom ir gyvena. Kas toliau? – Verslas susideda į kišenę biurokratus ir išsiplečia, sienų nebe žiūrėdamas… Vietiniai skurdžiai išmiršta… Finansiškai neblogai stovinti emigracija grįžta ( kad ir su naujais okupantais už parankės, kaip tai buvo jau ne kartą, vokiečiais, rusais ir amerikonais… dabar turbūt britus atsivestų), perima valstybę, kuriai vėl reikia biurokratų, verslininkų, eilinių mokesčių mokėtojų ir skurdžių Ir vėl viskas iš naujo…

Tai štai, kad nebūtų iš naujo, kad emigracijai nebūtų poreikio grįžti, nebūtų kur grįžti, iš viso, idėjos tokios nebūtų,reikia panaikinti, paskelbti neegzistuojančia ir teritorijas, ir materialų turtą, ir pinigus. Ne todėl, kad čia jie tokie revoliucingi ir visiems gero po lygiai nori. O todėl, kad labai greitai būtų pamiršta, ko visi kiti netekę arba ką saujelė sau susigriebus. Kol viskas dar kažkiek pasiskirstę po įvairius ir daugiau šeimininkų, tai niekas nei geografijos, nei pinigų, nei dar ten ko panaikinti nesiūlė – dar buvo ką paimti. O kai viskas jau daug maž vienose rankose ir reikia išvengti atvirkštinio proceso pradžios, tai reikia iš viso, net ir tokio proceso egzistavimo galimybę panaikinti.

Tada kas reikia, tie turės viską amžinai, o tie, kurie neturės nieko, net nežinos, kad nieko neturi. Irgi amžinai.

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016 | WEB sprendimas: justin.as