Ar normalu, kad pasaulis taip greitai keičiasi? (3)

Faktiškai gaunasi, kad aš siūlau sustabdyti pasaulio sukimąsi – atsisakyti visų netobulų tobulinimų ir reformų, atsisakyti pastovaus naujos technikos srauto, palikti žmones bent kuriam laikui ramybėje.

Su tuo nesutiks, žinoma, tie, kurie šitą pasaulį vis greičiau ir suka, visokias savas programas vykdydami; nesutiks jaunimas, kuris ant vis naujesnių technikos papildinių ir laikosi – be jų nebematys prasmės gyventi; visi tie, kurie sugeba tiktai veikti, nesvarbu, ką, o būti – nesugeba, kurie darbais, žygdarbiais, reformom ir visuomenės tobulinimu kompensuoja savo kompleksus ar savivertės trūkumą – tai ar dėl šitų priežasčių pasaulis ir toliau turi leistis kankinamas?

Nes toliau tai ko pasaulyje dabar dar nėra, ko žmonėms taip jau labai mirtinai reikėtų?

Amžino variklio? Vaistų nuo vėžio?… Sustabdytame pasaulyje poreikiai nebe augs, augs tik patys žmonės, vystysis kaip asmenybės, dvasioje – vėžys ir visos kitos ligos tokioj situacijoj greitai išnyks pačios, ir bus užmiršta, kad jos buvo, kai tik žmonėms sugrįš ramybė, nereikės niekur skubėti ir, dėl jokių naujovių jausti jokios įtampos…

O senosios problemos bus irgi išspręstos sėkmingai, nes žmonės ramybėje sukaups vis daugiau energijos, kurią ir galės tiems sprendimams lengvai ir be įtampos panaudoti…

Ir, netgi galima teigti, kad pasaulyje tokie laikai yra jau buvę!

Kažkada tai mūsų žemėje, Europoje, laikais, kuriuos dabar priimta vadinti Bronzos amžiumi.

Archeologai iš tų laikų aptinka dvejų, visiškai viena kitai priešingų kultūrų pėdsakus: Lužitėnų, kuriai priklausę žmonės statė rastinius namus šiaudiniais stogais, užsiiminėjo žemės ūkiu, augino gyvulius, žiedė puodus – žodžiu, gyveno bendruomenėmis, kaip ir dabar dar gyvenama kaimuose kur nors Rusijos glūdumoj.

Ir būtų ten iš viso nieko nepasikeitę, tame gyvenime, gyventume jį sau ramiai ir dabar, jei ne kita, priešingoji, medžiotojų – rinkėjų, jeigu korektiškai juos vadinti, kultūra…

Nes iš tikro tai buvo plėšikai nuo didžiojo kelio, visai kitas mentalitetas – dirbti nemokantys, nenorintys ir nesiruošiantys to daryti ateityje… Priešingai, norintys gyventi iš kitų gero, kitų darbo vaisius perpardavinėti, atiminėti  ir pilvus ar pinigines prisikimšti.

Šitai publikai karai ir suirutės rodėsi kaip svajonių išsipildymas ir tie lužitėnai juos naikino, kiek galėdami – kiek rankos per darbus prieidavo ar gailestingumas netrukdė… Galime ramiai įsivaizduoti, esantys kilę iš vienų arba iš kitų, tada pamatysim, kurie iš jų paskutiniais šimtmečiais pasaulį pasibalnoję ir link prarajos, už savo žirgus garsiau žvengdami, šuoliuoja.

Ir kuo viskas baigsis, dar tik teks pamatyti.

Lužitėnai aiškiai atstovauja žmogišką pradą, žmonijos liniją šioje žemėje, tradicijas ir palikimą…

O jiems priešingi tai gali būti tik visokių archantropų, neandertaliečių, denisovinių ir kitų šalutinių , niekur nevedančių atšakų, atstovai, dėl savo artumo beždžionėms nieko nesugebėję, kai kurie – netgi garsų ištarti, apie kalbėjimą jau nešnekant.

Liūdniau negu liūdna, kad kažkokiu tai būdų, užsimerkus ir nosį užsiėmus, matomai, žmonija su jais vis dėlto kryžminosi… Pozityviai tai galima suprasti kaip atsparių įvairioms ligoms genų fondo didinimą – bet, tai jau seniai savo negatyvia puse atsisukę, visa ta archantropų genetika – ji valdo jau dažną iš mūsų, o ne mes kontroliuojame ją.

Arba čia kaip tik prikišę nagus buvo trečiosios jėgos – ne iš mūsų žemės, bet priverstos joje gyventi: jie žemės negalėjo valdyti, kol žmonės gyveno joje galingi, protingi,darbštūs, kokie jie  buvo iš pradžių – matomai, žemėje kuriam tai laikui situacija buvo susukta taip, kad žmonija pamiršo savo instinktus ir jų perspėjimus, ir pradėjo bičiuliautis su tais, su kuriais jai to būtų buvę geriau nedaryti – panašu, kad šita istorija dažnai kartojasi, ne?

Iš žmogaus taško pažiūrėjus, mūsų pasaulis yra tapęs siaubinga vieta…

Bet, jis prilygsta svajonių kampeliui, jei į jį žiūrima beždžionės akimis: – tampa aišku, kad jinai čia ir įsijautė civilizacijos progresą vystyti, savo besmegeniškumą technikos pasiekimais maskuoti, modernumo idėjas propaguoti ir žmonijai per jėgą kišti.

(bus tęsinys)

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016 | WEB sprendimas: justin.as