Apie seną tikėjimą, vėjus ir daugiausia apie laiką. VII dalis

Įdomu, kad mėlyna ir nuodėmė, ir pojūčiai, kurių dėka nuodėmė įmanoma, vadinami tuo pačiu žodžiu – sin, zin, senses… Sinasappel – apelsinas olandiškai, bet reiškia nuodėmės obuolį, pažodžiui išvertus, sinagoga- kur nuodėmingi eina? (o nuodėmingi dar yra ir graikai – grechai, grešnikai).Sinij cvet – mėlyna spalva (cinematograf – iliuzijų kūrimas, irgi nuodėmė)… Nyderlandų karališka šeima turi pavardę: Oranjes , t.y. apelsinai… Apelsinais lageriuose Rusijoje vadindavo tuos, kurie savo padėtį gyvenime ne užsitarnavę ar išsikovoję, bet gavę, nusipirkę (ir į nusikaltėlių hierarchiją galima įsipirkti, tik pinigų reikia pakankamai turėti, pasirodo, ir žinoti, kam mokėri), tas paaiškina iš karto kodėl revoliucijos (tam tikros) vadinamos oranžinėmis – kai norima visko už dyką? -Ir kodėl Anglijoje į sostą XVIIa. protestantai iš Olandijos atėjo Oranžiniu maršu… Kinijoje biurokratai, valdytojai ir kiti didikai prie imperatoriaus (suteikta privilegija) vadinosi mandarinais (ir nešiojo oranžinio kamuolio ženklą)… O Ukrainoje tai ir visai įdomu, ten apelsinas vadinasi “pomeranec” – sakytum, pomme iš prancūzų obuolys, bet čia yra ir pakrantėmis gyvenusių pirklių – pomorų, iš Pomeranijos – t.y. į krantą išsilaipinusių, pavadinimo atgarsis… Tai čia viskas prie Leviafano…
O prie Begemoto temos dar galima panagrinėti totoriaus/šveicaro ir ordos sąvokas. Orda yra be abejonės, nuo horda ar garda(s) – kas aptverta, apsaugota, apibrėžta teritorija… Hortus botanicus – mūro siena (dėl mikro klimato sudarymo be kita ko) aptvertas sodas ar vaistažolių daržas, iš seno, prie universitetų… Kad žodis, pvz. “priešų ordos ateina” yra panaudotas karių miniai, tai jau paseka totorių aukso ordos mito, sukonstruoto ir įdiegto gal tik prieš kokį šimtą metų… Ta prasme rusų bylynos yra teisios, Lietuvą ir kitas Vakarų Europos teritorijas vadindamos Orda – tai buvo teritorijos, organizuotai valdomos (geordend olandų kalboj reiškia sutvarkytos, išrūšiuotos, sudėliotos), ar karaliaus, ar kunigaikščio, ar vyskupo ar religinės brolijos kokios nors… Ta prasme ir Ordinas, ir Gardinas, Gardarikė – apibrėžtos struktūros… Ir pilis, ir pilies sodas ar kiemas – gardas. Bet visi šitie vienetai dar nėra nei miestai, nei valstybės – ne Leviafanas?
Atskirų vienetų sąnkaupa yra “tartarija” ar “totorija”ar “šveicarija”… Kodėl carinėje Rusijoje kiemsargis kiekviename name mieste buvo totorius? – todėl, kad jis buvo ten pastatytas vienas prižiūrėti, valyti, saugoti ir informuoti policiją…Ta pati funkcija yra viešbučio šveicaro. Arba istorikai, apie senus laikus ir prekybą kalbėdami, sako jog “prekyba vyko vienos ar kitos upės baseine ir jų arealų sienos yra pastoviausios… O kur dvejų upių baseinai nesusitinka, prekes reikia pertempti nuo vieno į kitą sausuma, kur ant aukštumos sėdi totorius ir ima mokestį “– ne todėl, kad totoriai visas aukštumas laikė užkariavę (o Šveicarija – aukštuma,kalnuota vieta), o todėl, kad tai buvo vienetas – muitininkas, sargas, tvarkos prižiūrėtojas ir valdytojas… Taip pat totoriai, matomai, dar buvo individualūs kariai, praėję kario inicijaciją (šveicarai būdavo baisūs samdomi kariai), o ne kareiviai, išmuštruoti ir sudarantys armijų pulkus. tarp kitko, Switzeland yra šalis, gyvenama tų, kurie su šaknimi sw pavadinime… Tautybių tada nebuvo, buvo užsiėmimai…
Vadinasi, autonomiškas individas, vis tik, laimės? Prieš žmones, valstybės suplaktus į minias? Kaip tai gali būti? – Ogi laikas, kad ir kaip išimtas iš savo spiralinio konteksto, ištiesintas ir vedantis į progresą, vis tiek, siekia grįžti į savo pirminį stovį, į pradžią, į amžinybę… Sakoma, žmogus gali numatyti ateitį tiek toli, kiek jis giliai žino savo praeitį – nieko nežinom; ką žinom, tas didžiaja dalimi pameluota – ir nieko nenumatom, pinigas raunamas čia ir dabar, rytojaus gali nebūti. Kad Žuvų epocha baigėsi ir prasidėjo Vandenio amžius, turbūt girdėjom jau visi, Vandenio ženklas – oras, informacija… Ir todėl digitalizacija, internetas, virtualumas, dirbtinis intelektas, humanoidai ir biorobotai vietoj žmonių? – Būtent visa tai ir yra Leviafano puta! Visa tai yra forma, formos keitimas… Nes žemiškieji mūsų valdytojai nieko kito nežino, tik 0 arba 1, tik kreditavimą arba pardavimą/mainymą… Taip, kabalistai traukia Solmono planą jau 3000 metų, bet tai vis juoda/balta, šachmatai, dalinimas į priešingybes (ir jų valdymas)… Kreditas – kompiuterinių nulių prirašymas, save išsėmė, ne tik procento negaunama už skolinimą, bet tuoj duos pinigų priedo, kad paskolą imtum… Dėmesys dabar persikelia į mainymo/pardavimo procesą, ką iš jo galima išspausti: bit coinai visokie… dabar į kanapes investuoja visi masiškai, naujas bit coinas, atseit – apleis žmoniją dūmais.: įsivaizduojama, jog visi puls jas rūkyti, kramtyti, gerti ir valgyti (pasimato prasmė, dėl ko ilgai drausta), o ne, tai sukiš žmonėms per visus galus, kaip rūkymą ar gėrimą kišo… Tabakas kenksmingas staiga, o dabar kanapės išgelbės? O kad į kanapes lygiai taip pat dervos visokios ilgainiui kiš, kaip ir į cigaretes, kad pelnas augtų, tai apie tai kol kas tylima…
O didžiausi pelnai vis tiek yra ir bus tų, kurie „ant bangos“, kurie jaučia momentą… Kurie turi žinias, kaip tą momentą sukurti. Būtent apie tokias žinias kalba Vandenio amžius: ne apie kokią ten informaciją, kurios pilni visi pakampiai, bet apie tai, kas formos viduje, kas paslėpta ir plika akim nematoma… Turtingi ir galingi bus tie, kurie supras, ką matoma reiškinių forma savimi reiškia, kokį turinį neša… Kas skaitys simbolius! -Trečias, kuris laimi, kai pešasi du.?.. Ir tokia pasaulyje išlikusi Kinija, su jos Permainų knyga, tradiciškai spiraliniu laiko tekėjimu – jų planas irgi tūkstantmetinis, jie rašo ieroglifais- simboliais. Tiesa, dvasios jiems trūksta, ne veltui Kinija yra Padebesinė, o ne Dangiškoji. Bet tą jie supranta, ir Dangiškąja iš jų žiūrėjimo taško yra Rusija. Iš ten, kur kol kas sumaištis, kaip žinoma, ir kol kas dvasia neateina, tai kiniečiai savo pragmatiškumu iriasi – ir labai neblogai. O štai, kai ir dvasia ateis…
Kokios bus pasekmės pasauliui, kai kreditinės- procentinės sistemos bus atsisakyta? Ogi išsitiesins persikreipimas: su šia sistema visą valdžią į savo rankas buvo susiėmę pirkliai – pinigų maišai – viskas sukosi apie pinigus, kas jų turi, tas muziką užsako… O valdžią tradiciškai turi laikyti kariai – jėga, galia turi būti atskirta nuo materialinių turtų, hedonizmo ir ekscesų – bus grįžtama prie apsišvietusių diktatorių, kai demokratija, buvusi valdančiųjų kauke, kris?… O ką, jeigu ne apsišvietusių? – Nes dar visada yra ir žyniai, ir tyliai spindinti dievų garbė…
(bus daugiau)

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016