Pajunk minotaurą dirbti sau (II dalis)

Apie Labirintą ir Minotaurą jo centre būtų galima daug kalbėti.

Egzistuoja teorija, jog žmogus kažkada pasislinko ir nebe gyvena susitapatinęs su savo centru, kokios tai siaubingos (gamtinės katastrofos) traumos pasekmėje… Kad gyvename, susitapatinę su ego kažkur savo asmens pakraštyje, o šventa vieta tuščia nebūna, todėl, net ir Labirinto savyje centrą priėjus, suradus, iš tenai dar reikia išrūkyti, nukauti jame gyvenantį monstrą, kuris, iš principo, savo likimą žino ir ima vis labiau niršti ir siutintis, jei laukia ir nesulaukia mūsų ateinant su juo susikauti….

Minotauras, kaip žinia, yra būtybė su jaučio galva…Ir kažkaip savaime ji nori rištis su aukso jaučio ( veršio) garbinimu, lyg ir kažkada senais laikais, bet panašiau, kad kaip kirminu mūsų šerdyje likusiu iki dabar… Gal net dabar labiau nei bet kada.

Apie A.T..Fomenkos Naująją chronologiją jau turbūt nėra negirdėjusių – apie tai, kad senoji, jezuitų mums surašyta XVIIa kaip vientisa pasaulio įvykių seka yra neteisinga, sudubliuota, samoningai klaidinanti ir slepianti iš viso, nežinia ką…

Kad kompiuteriais ir matematinėm programomis surikiavus astronominius duomenis iš amžių tėkmės, susidaro visai kitas istorijos vaizdas – galime su tuo sutikti, galime ginčytis… A.T.Fomenkos darbų leidėjas Amerikoje nuo pat pradžių raštiškai pažadėjo ar ne 20000 dolerių tam, kas įrodys, jog Naujoji chronologija klaidinga ir niekas dar neatsirado tų pinigų pasiimti – matyt, netikėti yra lengviau, negu įrodyti, kad klystama…

A.T. Fomenko įrodė, jog pvz. Antroji ir Trečioji Romos Imperijos yra veidrodinis viena kitos atspindys pagal valdovus, jų valdymo trukmę ir įvykius, nutikusius jiems valdant… Taip pat, jos abi kartu yra veidrodinis atspindys kokios ten Judėjų ar Izraelio karalysčių… Pagal ką visa tai atkartota į senesnius laikus? – ogi iš viduramžių, buvo tokia Šventoji Romos katalikų imperija, nuo Xa iki XIXa gyvavusi, tai ją ir padaugino, išgalvotą laikų senumą užpildydami.

Tada senovės romėnų laikų aprašymuose matome tiesiog Europos viduramžius , o graikų kaip po tokių tikriausiai ir visai nebuvo.

Buvo jėzuitų svajonė apie geresnį, teisingesnį, šviesesnį  pasaulį, kai jie ėmėsi rašyti mums istoriją, kurios kaip po tokios iki jų nebuvo, įrašė mums į senovę pavyzdį, idealų, kad turėtume kuo sekti ir vaikus pagal jį auklėti.

Pačių Jėzuitų ordino istorija irgi lygiai taip pat sudubliuota į praeitį 167metų atstumu tiksliai – du kartus įkurti, du kartus iš visur vyti, du kartus popiežiaus panaikinti… Nesvarbu. Svarbu tai, kad jėzuitų rankose realiai daugiau nei šimtą metų buvo viso pasaulio švietimas – mokyklos, universitetai, knygų rašymas, istorijos kaip pavyzdžio ateičiai kūrimas…

Sakoma, jie ir Prancūzų revoliuciją suorganizavo, kad Prancūzijos karaliui atkeršyti už Jėzuitų ordino persekiojimus… O šūkį Laisvė Lygybė Brolybe tai tikrai jėzuitai sukūrė ir į pasaulį kaip naujas, iki tol nežinotas sąvokas paleido… Žinoma, ir kokaino gamyba bei eksportu iš Lotynų Amerikos jie užsiėmė, ir opiumo iš Azijos – Indijos ir Kinijos, ir vergus jie parduoti į Šiaurės Ameriką vežiojo, ir turtingi bei galingi nepaprastai buvo…

Sakoma, jog Jėzuitų ordinas nebuvo įsteigtas tuščioje vietoje – jie tiesiog, Popiežiaus ir Vatikano sutikimu perėmė eksproprijuotą uždrausto ir sunaikinto Templierių ordino turtą, prekybos tinklus ir kontaktų sąrašus.

O kardą pakėlęs, nuo kardo ir žūsi, kaip sakoma…Praėjo laikas, buvę templieriai grįžo į įtakingas pozicijas kokių nors ten masonų pavadinimu, ir jėzuitams atėjo tas pats galas… Jų žmonės, vėlgi, įkūrė Iliuminatų ordiną, kuris sparčiausiu būdu perėmė masoniškas organizacijas ir t.t. – pasaulis yra sudėtingas, sunku aiškiai pasakyti, kas jame yra kas.

Kaip visada, viskas yra pradedama idėjinių žmonių, gero norinčių – netgi Inkvizicija gero norėjo! – o paskui procesą perima kiti, kuriems ką nors naujo sugalvoti nesiseka, tai ne jų natūra, bet kurie yra idealūs vykdytojai ir tai – savo kišenes pildytis – jiems niekada neatsibosta…Kiekvieną kartą „norėjom kaip geriau, o gavosi kaip visada“?

( bus tęsinys)

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016