Informacija yra žinios, praradusios savo prasminį lygį… (IV dalis, paskutinė)

Kurčiatovo atominės energetikos instituto Maskvoje direktorius savo pranešime neseniai kalbėjo irgi panašiai: kaip bus su biotechnologijomis?- Jos ištrins skirtumą tarp natūralaus ir dirbtino, tarp gamtos ir technikos. Visame kame bus įsikišta ir pasikrapšyta. Ne pagal visatos dėsnius ir harmoniją su likusiu informaciniu- energetiniu lauku, bet pagal užsakovų norus ir už kokio didumo pakeitimus jie bus pasiruošę mokėti…

Žmoniją irgi,biotechninės reguliacijos kanalais galima lengvai padalinti į skirtingas dalis: į dalį, kuriai bus leista augti ir vystytis, ir dalį, kuriai tokia galimybė bus išimta iš jos DNA, iš jos smegenų  – jie nieko nenorės, nesieks, neprieštaraus, tik dirbs ir bus dėkingi, kad iš viso egzistuoja…

Palaukit palaukit, šitai jau iš kažkur pažįstama… Šitaip jau buvo? – Ir panašu, mes dabar gyvename tokio genetiško padalinimo pasekmes, dalinai išjungti.

Kaip tai galėjo atsitikti? – iki pereito amžiaus vidurio katastrofų teorijos šalininkų stovykla buvo dar tokia pat didelė, kaip ir palaipsniško žmonijos vystymosi ( iš beždžionės?).

Teorija teigė, jog žmoniją formavo įvairios Žemėje vykę katastrofos ir jų padariniai. Nukritę meteoritai, praskrieję kometos, sprogę kitos mūsų sistemos planetos… To pasekoje pasikeitęs klimatas, vandens lygis, atmosferos sudėtis ir slėgis, išsiveržę vulkanai ir nuskendę žemynai, nuodingos dujos, radiacija… Norintiems tai pamatyti ar rasti patvirtinimų, nesunku pastebėti Žemę esant išvarpytą kraterių, sužinoti apie jūrų dugne atgulusius miestus, gintare sustingusio oro burbulų kitokią sudėtį, nei dabar, istorijos užrašytas nepaaiškinamu greičiu plintančias epidemijas, siaubingus gaisrus, kurių kaip ir niekas neuždegė, dykumomis virtusias žaliavusias žemynų dalis, seno miško retumą ir pan…

Ar tai žmonės su savo technika ir karais , ar kokie užpuolikai iš kosmoso bombardavo… Galima visko prigalvoti, bet, čia buvo tropinis klimatas, čia užėjo ledynas. Ir taip staigiai, jog užšalusius mamutus galime valgyti, atitirpinę, jų mėsa pagesti nespėjo… Visokie dinozaurai šokinėjo lengvai, kaip paukšteliai, o krito deguonies kiekis ore, krito vidinis slėgis organizme ir viskas, kojų pavilkti nebe išeina… Žemės paviršiuje atsirado druska, atsirado sūrus vanduo, kuris tai kilo, tai vėl slūgo, bet po jo žemės netiko niekam augti, radosi sausra, dykumos, prisireikė vandentekių, akvedukų, geležinių plūgų ir t.t… kai kitose žemynų dalyse ar kitu metų laiku prisireikė pečių ir malkų atsargų, ugnis tapo būtina- tropiniai vaisiai šiaip sau nuo medžių nekrito pavalgymui…

Gali būti, žmonija išgyveno, bet ne materialiniu pavidalu, o energetiniu.

Ir teko, matomai, susikurti naujus avatarus, kad niekais nuvarytoj Žemėj dar būtų galima gyventi – kitose planetose, matyt, nepavyko ir šitiek atstatyti…Ar naujiesiems avatarams specialiai davė tik dalį energetinių sugebėjimų – kitus sudėjo į Logosą, padarė iš to visą likusią, tarpusavy sutaikytą darniai veikiančią sistemą, kol žmonės į protą ateis ir nebe žais su degtukais?… Ar tiesiog, Žemėje nėra galimybių su galingesne, labiau išvystyta energetika aktyviai gyventi – pvz, ji tiesiog plėšo materiją, materija jos neatlaiko – todėl Žemėje gyvenantiems tenka gyventi tik dalimi savo galimybių, kol jie užauga, kad tai suprasti, išmokti naudotis, nesikertant su etika… Ir gali toliau būti priimti į dabar vadinamų dievais tarpą kaip lygiateisiai ir lygiaverčiai?

O kol kas esame lengvas grobis parazitams, nes kažkas tai turėjo mums į smegenis filtrų prikaišioti, kad matytume ne tai, kas aplinkui, bet ką mūsų smegenys matyti nori?O smegenys visada ieško kažko jau pažįstamo – pagrindinė žmogaus energijos dalis išeina kas sekundę atmetinėti viską nauja, kas mūsų aplinkoje atsiranda, ir bent kokį pažįstamą gabaliuką radus, pritaikyti prie jo turimus senus šablonus ir pateikti mums tai kaip supančią realybę… kas pirmas į mūsų galvas įlenda – prieš gimstant net? kūdikiais, darželinukais būnant? – ir ten visokios info prideda, tas nulemia, kaip mes matysime pasaulį visą likusį gyvenimą…

Tai čia dar prieš sumaišytas kalbas ir biotechnologijas…

Tiesa, įdomus paskaičiavimas, rimtų žmonių atliktas: jei žmonija kažkada prasidėjo nuo trijų šeimų, kurių kiekviena gimdė po ąš vaikų ir keturiolika iš jų neišgyvendavo dėl įvairių priežasčių, tai dabartinį Žemėje esantį žmonių kiekį pasiekėme, nuo pradinio momento praėjus 1200 metų… Pamąstykim, kokią prasmę turėtų mums turėti ši informacija.

Komentarai

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016 | WEB sprendimas: justin.as