Kriaušių metas

1
Žmogumi gimti lengviau, nei ir žmogumi numirti… I dalis
2
Vienas lauke ir gali būti tiktai karys. IV dalis, pabaiga
3
Vienas lauke ir gali būti tiktai karys. III dalis
4
Vienas lauke ir gali būti tiktai karys. II dalis
5
Vienas lauke ir gali būti tiktai karys. I dalis
6
Kaip valdžia išlieka valdžioj. V dalis, pabaiga
7
Kaip valdžia išlieka valdžioj. IV dalis
8
Kaip valdžia išlieka valdžioj. III dalis
9
Kaip valdžia išlieka valdžioj. II dalis
10
Kaip valdžia išlieka valdžioj. I dalis

Žmogumi gimti lengviau, nei ir žmogumi numirti… I dalis

Gyvenime reikia būti ne pasekme, bet priežastimi, paklusnumas yra tiesiog apatija (ir sekantis žingsnis – mirtis) ir t.t.-  Ką su tokiais teiginiais daryti praktikoje? Kaip? – viskas susiveda į suvokimą ir energijos turėjimą.

Dabar matosi siūlomų kompleksinių programų – tiek kūnui, tiek psichikai, tiek dvasiai reabilituoti – ir jas dažniausiai siūlo žmonės, iš kurių to mažiausiai tikėtumeisi, iš kurių įprasta visai kitas temas girdėti. Matomai, auga supratimas, kad „dabar arba niekada“, nors, taip ir Jėzus Kristus bandė motyvuoti publiką…  Dažniausiai kiekvienas iš retų mąstančių žmonių tokiu netapo savaime, bet ieškojo, rinko save dalimis, taisėsi sveikatą ar pasaulėžiūrą galvoje – gaila, bet retai tas kelias tinkamas ir dar kam nors kitam. O dar mažiau motyvuotų juo eiti, suvokiančių to gyvybinį reikalingumą… Kai tuo tarpu gyvenimas paėjęs taip, jog kas nesireabilituos, tas prapuls, nereikės nei karo, maro ar gamtinių katastrofų. Nes viena iš seniausių kultūrinių aksiomų teigia: kuo aukštesnis techninis ir technologinis civilizacijos lygis, tuo proporcingai  kvailesni tampa žmonės. O technikos kūrėjai Liuciferio garbintojai nemiega nei dieną, nei naktį, viskas eina greityn ir baisyn (kas dar sveiko proto turi, tas mato). Ir didžiumos žmonių jau neišgelbės niekas. Ir mūsų irgi ne, jei patys savęs negelbėsim.

Kalba neina apie tai, kad padėti gyvenimą į šalį ir imtis daryti kokius tai ekstremalius veiksmus, kalbama apie tai, kad gyventi, bet atsibudus, su dėmesiu viskam, ką darai, ką sakai – kad viskas būtų su intencija, kaip kad nuo tavęs priklausytų, kaip pasaulis suksis… Pereito amžiaus viduryje pasaulyje išgarsėjo toks L. Ron Hubbard, turėjęs rašytojo ir mago ambicijų, trynėsi aplink įvaires ezoterines (ir satanistines) organizacijas, susipyko paskui su pora svarbiausių tų sluoksnių personų ir nuėjo savo keliu. Pradžioje jis savo psichoanalitinę teoriją vadino Dianetika –  yra pasakojimų, kad Dianą garbino kokiais tai ritulais geriausioje alchemistų tradicijoje, ir transliavo per save žmonijai labai teikalingus patarimus – kaip pakilti i aukstesnį lygį, būti gyvesniais, gyvybingesniais, kurti savo gyvenimą sąmoningai… Intensyviau gyventi ir norėti gyventi, nes žmonija eina mirties linkui ir net neįsivaizduoja, kaip sparčiai.

L. Ron Hubbard sudarė tokią žmogaus būsenų hierarchijos lentelę su balų sistema, kur 0,3 yra apatija (o nulis yra mirtis) ir iki 1,5 balų žmogus yra „žiauriai sužalotas“. 1,5-2,8 balų intervale patenkantys yra neurotikai ir tik nuo 2,8 balų link 10 balų lygis jau yra priimtinas…

Lentelę sudarydamas, prieš gerus 50 metų, autorius manė, jog 2,8 balų yra maždaug vidurkis, būdingas daugumai, ir tik su metais ėmė ryškėti realybė ( vis blogėjanti, irgi) – autorius buvo per didelis optimistas, vidurkis pasirodė esantis žymiai žemiau!… Kaip svarbiausias to priežastis, jis nurodė švietimo sistemą ir aplinką, kurioje gyvename. Kuo ilgiau žmogus mokinamas ir jam dėstoma, tuo labiau jis smenga į apatiją, tampa visų tų dėstymų ir mokinimų produktu – pasekme – ir nebe turi nei vienos savo minties, toliau gyvena automatiškai, pagal tai, ko iš jo tikisi aplinka… Už tai universitetai, kaip taisyklė, neparuošia nei savarankiškai mąstančių, nei tikrai kūrybingų žmonių – tokių, kurie gyvenime būtų priežastis. Žinoma, yra ir labai daug maištaujančių numirėlių visuomenėje – profesionalūs kovotojai pagal užsakymą, globalistai progresyvistai, žalia kairė… Šiais laikais jau ir gimstama be gyvybinės energijos, o ką kalbėti toliau – vidutinis žmogus yra labai ir labai sergantis, tą daug kas kartoja ir nuo to niekas į gerą nesikeičia. .. Kokiame konkrečiai stovyje esama, galima suprasti, pvz, nuo savo sąntykio su laiku. Labiausiai sužaloti daugiausia galvoja, prisimena ir vis iš naujo pergyvena praeitį. Neurotikas yra susikoncentravęs šiandienoje – gyvena diena po dienos, šiaip taip tvarkydamasis su gyvenimo pateikiamomis staigmenomis ir posūkiais (toksai principas yra, pvz, anoniminių alkoholikų draugijos veikimo pagrindas – pergyvenai diena, ir džiaukis)… Praktiškai visi ir visada per daug dėmesio kreipiame į praeitį. 1,5 balai – kai sakoma „nesitikėk iš ateities per daug“, o, pvz, 0,5 balai neturi ne tik ateities, bet ir šiandienos…

Pasitikėjimas savimi yra pats svarbiausias dalykas. Visų gyvenimo situacijų pergyventi, kad „turėtum patirties“, „išmoktum“ negali – patirtis irgi yra labai pervertinama, nes ji jau daugiau tik kaip ramentas nedrįstančiam gyventi. O jeigu žinai, kad tu mokiniesi greitai, esi nuovokus, intuicija tau padeda rasti kelius, variantus, geriausią būdą, tai tu neturi problemų. Gyvybingiausi iš mūsų mokinasi procese, atrasdami ir išrasdami pakeliui. O ką jie moka ar gali, tas jau juos nelabai ir jaudina – tą patį vis kartoti ir kartoti geriausiai gali mašinos, o ne žmonės, tam gyvybės nereikia…. Didžiausiu mūsų neįgalumu L. Ron Hubbart įvardija išmoktą, nešiojamą kaip kaukę, neįgalumą, naudojamą privilioti aplinkiniams, kad jie su mumis bendrautų: viską, kas tavyje negerai, pasidarei sau pats, kad atrodytum „žmogiškas“, neišsiskirtum iš kitų“…

Arba vėl, mes su savimi elgiamės, kaip su mumis praeityje elgėsi kiti – internalizuotas prižiūrėtojas, sargas, baudėjas, niekintojas, išsityčiotojas… Jei šito laiku nesuprasti ir tokio elgesio su savimi neatmesti, tai atiduosi galus, gyvenimo net ir padoriai negyvenęs.

Jauni žmonės turi daug energijos (ir mažai supratimo), jie sutinka pasaulio blogį išskėstom rankom, nori jį taisyti, gelbėti, palengvinti kitų dalią. Bet greitai našta jiems tampa per sunki, ir jie (nesąmoningai) bando ja nusikratyti, kad po ja galutinai nepalūžti – ima kaltinti pasaulį ir aplinkinius, kitus, kad su jais „taip neteisingai elgiamasi“, kad „neranda su kuo tos naštos pasidalinti“ – tampa apkartę, pikti, suserga… Kas negali atkeršyti kitiems, tai pribaigia bent jau pats save. O situacija yra tokia, jog žemiau 2,0 balų esantis žmogus jau tik ieško, kaip numirti – stengiasi sukelti aplinkinių pasigailėjimą, užuojautą. Ir taip sunaikina ir juos – užjausti tokius žmones yra mirtinai pavojinga. Pabandyk padėti kam nors, esančiam žemiau 2,0 balų – atsakas bus nedėkingumas, pyktis, neapykanta.

O žmonėms, esantiems aukščiau kaip 2,0 balai, jokios pagalbos nereikia, jie savarankiški.

Šitam  L. Ron Hubbart tai pasibaigė blogai – pradžioje jį ir jo mokymus uždraudė kaip „pavojingą sektą“, žmoną uždarė į kalėjimą, sūnus žuvo neaiškiom aplinkybėm, jis pats turėjo sprukti į neutralius vandenis, kur dešimtmečius gyveno jachtoje. O vėliau viską perėmė „advokatas lenkiška pavarde“ (Mickevičius), turintis visus įgaliojimus, paties Hubbart iki jo mirties niekas daugiau nematė, o jo psichoanalitinis palikimas tapo Scientology church, kokią ją dabar žinome, visos psichotechnikos tapo įslaptintomis ir už jas reikia mokėti didelius pinigus. Tiek to.

Jau kiek daug žmonių ir kaip ilgai šneka tą patį: visus blogus pergyvenimus ir nutikimus reikia pergyventi iš naujo ir tuo juos užbaigti – pozityviai! (Taip pat ir sapnus) -„perrašyti“, „pakeisti“, „pataisyti“… Bet, kaip aš matau, tai tam net specialiai stengtis nereikia: visa, kas gyvenime prasidėję, viskas ieško ir būdų užsibaigti. Tereikia gyvenimą stebėti, jį gyvenant, nemiegoti, atpažinti, kas vyksta… Nes situacijos grįžta ir grįžta. Naudinga yra daryti gyvenimo reviu. Nes kiekvienas įvykis jame yra pradžia arba pabaiga – randi pradžią ir eik mintyse per savo gyventą gyvenimą toliau, kol rasi pabaigą. Jei nerasi – žinosi, kad šitai stengsis užsibaigti ir galėsi netgi tai padaryti sąmoningai.

(bus daugiau)

Vienas lauke ir gali būti tiktai karys. IV dalis, pabaiga

Kadangi istoriją dabar matome tokią, kokią ją mums patiekia, tai tai, ką matome, iš viduramžių tradicijos ateinant, kaip asketinį gyvenimo atsisakymą ar pasišventimą tarnauti metafizikai, iš tikro buvo dar paskutinis žmogiškas heroizmas, priešinimasis, matant, kaip tradicinė vertybių sistema, ateinančių naujų laikų ir naujų žmonių, verčiama aukštyn kojom… Jie buvo dar paskutinė šviesa teisingam gyvenimo kely, kuriuo jau niekas nebe ėjo. Jei dabar mūsų invalidumas yra skatinamas be galo vis taisyti save, tai sveikas žmogus turėtų praktikuotis – jei Žemė jau yra tokia praktikavimosi planeta – būti tinkamas kosmosui, lygiaverčiai į jį integruotis kiekvieną gyvenamą akimirką  – vienas lauke gali išstovėti, išsilaikyti tik karys, pasiruošęs atsakyti į bet kurį, bet kokį kosmoso šauksmą.

J.Golovinas sakydavo, jog „gyvenimą reikia priimti kaip smūgį“…

Nyčės naudojamą sveikų ir sergančių priešpriešą nereikia suprasti tiesiogiai ir fizine prasme. Tai yra greičiau priešprieša tarp „patį save iš savęs sukančio rato“ ir rato, kurio „judėjimas užstrigęs“. Ir motto „keisti gyvenimą“ ne visada buvo gyvenimą niegiančiųjų, užstrigusių, fragmentuotų asketų rankose, kaip tai yra dabar. XXa. gyvenimo askezė – treniravimasis gyventi – tapo despiritualizuota, o iš kitos pusės, dvasiškumas – spiritualumas – tapo ne formalus ir komercializuotas: tapo rinka, kur gurus, dvasiniai mokytojai, healeriai, šamanai, okultistai ir kas tik nori, turi galimybę parduoti savo paslaugas „dvasiškai“ apsipirkti išėjusiam klijentui. Ir tas gali pasirinkti, kuo tikėti, į kokią sistemą ar į visas po truputį, ar dar kaip nors, mestis. Nes kodėl gi ne? – Jei patys tiesios nugaros nebe turim, nei joks stuburas mūsų nebe laiko – tai kodėl kažkas kita dar turėtų struktūrą turėti ar išlaikyti? Paverskim ir likusį pasaulį beforme krūva, bus smagiau kapstytis – būtent tai turi omeny Nyčė, sakydamas, kad sergantys sargdina ir viską aplinkui.

Dievas mirė, sakė Nyčė, bet jis save profiliavo kaip „didžiosios vertikalės liūdytoją – pasaulio medžio – kuriuo pas dievą nepateksi“. Bet, lipti reikia? – Lipti reikia nelipant – kuo labiau šaknijiesi, tuo aukščiau į dangų šakomis pasieki. Jei dar atsimenant, buvo madingi ne taip seniai Don Chuano mokymas, Toltekų kelias su keturiom taisyklėm/ susitarimais? – Ten buvo sakoma, jog reikia būti kariu, atsibudusiu, sugebančiu adekvačiai sureaguoti, viską darančiu su dėmesiu – nėra nieko nesvarbaus, t.y. viskas yra sakralu – šventa… Kam maža yra per maža, tam dideli dalykai yra per dideli – jis nebus adekvačiu tam, ko jam norisi, ir jam nuneš stogą. Kas su Nyče ir atsitiko…

Jei jau kario archetipu apsiginklavom, prisiminkim ir kitus. Negali būti tikru žyniu ar karalium, nebūdamas kariu. Žynys, bet ne karys yra kaip be rankų, karalius, bet ne karys – kaip be kojų (mylimasis, bet ne karys – be stuburo, be moralės, apie tokį neverta net kalbėti). Karalių, kokį mes pažįstam iš istorijos ar įsivaizduojam, jį turi saugoti kariai, jis nuo jų priklauso, jie gali jį iškelti į sostą, o gali ir nuversti… Žynys, kokį jį manome esant (teoriškai), turi veikti šešėlyje, gyventi paslaptyje, vienatvėje ir iš ten manipuliuoti pasaulio reikalais. Nes kitaip jį ras ir suims, sunaikins, privers dirbti sau tie, kurie su jo burtais nesutinka, ar turi kitokius planus: paradoksas, žynys pasaulį lyg ir vairuoja, o švystels kas kardu ir nėra žynio, visas vadovavimas baigėsi.

Buvimas kariu padaro žmogų autonomišku, prie jo neįmanoma prisėlinti, jis nuspėja, nujaučia, jo neužpulsi iš nugaros ar iš pasalų… Jo ramybė tokia lėta, jog akimirka tarp dvejų sekundžių išsitempia tiek, kad jis gali priimti adekvatų sprendimą ir sureaguoti. Jis ir žynys, jeigu reikia, ir karalius… O jei dar ir mylimasis, tai pasaulis iš karto tampa geresnė vieta. Karys – žmogus be ramentų, pagal dievo atvaizdą, toks, kaip ir užmanytas. Ir toliau jis eina tapti mylimuoju – pasaulį mylinčiu – aš taip įtariu, nors tikrai nežinau…

Nežinau ir, ar esat pastebėję, bet šiame pasaulyje, viską, ką pastatei, reikia ir sugiauri, sutvarkyti vėl į nieką (arba kiti tai padaro už tave); viską, ką išmoksti, kuo tampi – atiduoti, atsisakyti… Nes viskas yra „darymas darant“, kūryba kaip šalutinis produktas, žinios, atėję ne iš gyvenimo patirties. Užsiskaito tik kuriamas savas gyvenimas, einamas jo kelias ir visa, kas į jį įsilieja – darymas nedarant… Kiek dažnai žmogui sakoma, jog „tu sugebi tą ar kitą, moki tą ar kažką, kodėl nieko su tuo nedarai? Nesuki biznio, neužsidirbi tuo pinigų? Kam tada tau viso to reikėjo?“- kaip tai kam? Tai padaro mane tuo, kuo aš esu… Žmogus „išsimokins“ į žynius arba tampa karalium – veikia visuomenėje – bet ir tam, ir tam ateina galas. Netgi kariu, pirma reikia tapti, o paskui ir tai atiduoti, eiti gyventi toliau, apsiginklavus jau ir šitom savybėm. Nes esmė yra atsibusti, įprasti gyventi gyvenant, o ne miegant ir apgraibom lunatikuojant (ir didžiausias pramiegoto gyvenimo pasiekimas – kad pavyko išvengti paslėptų kliūčių, nesuklupti)… Nes gyventi ir reiškia „gyventi drąsiai“… O kad Nyčė dievo niekur nebe matė (ir paskelbė jį todėl numirusiu), tai jis ir teisus – šiapus jo ir nėra, čia tik šio pasaulio kunigaikštis vaikšto, ir ar tu už jį, ar prieš jį, bet vis tiek esi prie jo (miego grandinėmis) pririštas.

Treniravimasis – askezė – yra atsibusti ir išlikti atsibudus kuo ilgiau, įprasti prie tos būsenos: tada grįžti automatiškai atgal į kosmoso audinį kaip lygiavertė jo dalis (kokiais seniau žmonės natūraliai, iš prigimimo ir buvo), tada su tavim šnekasi medžiai, vandenys, debesys ir gyvūnai… Žmonės tada su tavim šnekasi nešnekėdami ir energijos bangos supa tave, o tu sukeli jas atgal, savo ruožtu, ir pasiunti kaip savo dalį, dalyvavimą kosmose, sąmoningai. Ir tada toliau taip ir gyveni, pagal tai, kaip gyvenimas vystosi… Ir gyveni drąsiai, nes tokiame kosmose, koks jis žmogui pirminis buvęs sumanytas, baimės nėra. Nėra praeities ar ateities, kokias mes jas galvojame esant dabar, yra tik dabartis – dabar vykstantis dialogas su kosmosu…

Iš rojaus išmetė tuos, kurie susigundė žinoti, kas „bus paskui“ ar „buvo prieš tai“, kas paėmė žinias, nesumokėję už jas gyvenimo patirtimi. Žinias gavo ir tuo pačiu iškrito iš „amžinos dabarties“ momento, prarado savo vietą kosmoso visumoj. Ir liko ant visai jaustis vieni, silpni, išsigandę, ir, svarbiausia, nesvarbu, kiek daug žinantys, bet vis tiek, nežinantys pakankamai, nebe žinantys esmės. Kompensacijai tokį žmogų užrašė kūrėju… Kūrėju ko? Savo vienatvės, baimės ir depresijų?

Čia tie išvytieji ir pasirūpino patvarkyti viską taip, kad ir neišvytiems jų pasaulio neliktų, kad ir jie liktų basi ir akli, nesusigaudantys, kaip čia viskas taip galėjo susiklostyti?…

– Kaip suklostė tie, kas žinojo, ką daro, taip ir susiklostyta.

Vienas lauke ir gali būti tiktai karys. III dalis

Mes XXIa. pradžioje, žinoma, turime jau kitus pavyzdžius, kas atsitiko su šalimis, valdomomis mažų, šlubų, šveplų ar rauplėtų diktatorių. Iš anų laikų mums dar gal tik koks Napoleonas aktualus likęs, bet 1920 m. pvz, buvo išleista monografija apie ką tik nuo sosto nušalintą Vokietijos Keizerį Wilhelmą II, kuris, pasirodo, blogai valdė vieną ranką, ir tada jau buvo galima garsiai diskutuoti, kokia jo luošumo įtaka buvo jo valdytos šalies likimui… Paradoksas, bet fašistine tapusią Vokietiją, diskusija ar ne diskusija, valdyti užsiėmė vėl, invalidų klika: emocinis luošys Hitleris, svajojantis ekstazėje susilieti su minia ir pasijusti absoliučiu ir visagaliu; į klumpę panašia kojos pėda, invalidas Giobelsas, mieliausiai vaikštinėjantis rūmų parketais; narkomanas Geringas, kuris, su tokiais pat kaip ir jis draugeliais nepraleido progos „papuotauti maro metu“… Kaip šitų vadovų „sveikata“ nekrito į akis šalies gyventojams, liaudžiai, tautai? – Gana paprastu triuku fašistinė vadovybė nukreipė visuotinį dėmesį nuo savo nepilnavertiškumų, paskelbus vienu iš ideologinių punktų temą apie „gyvybę, nevertą kad gyventi“ – žodžiu, eksternalizavo savo pačią slapčiausią vidinę varomają jėgą kaip kažką išorinio, svetimo – paribinį reiškinį, ėmėsi jo „nešiotojus“ aktyviai įvardinti ir naikinti. Ir visuomenė su jais kartu, kur jai buvo nurodoma, ėjo ir ieškojo. Ir niekas nebe atsisuko gerai įsižiūrėti į nurodytojus. Nes ideologijos nurodytų „išsigimimų“ netrūko… Tarp kitko, taisyklė turėtų būti tokia: jei kas nors valdžioj ar į ją veržiasi, reikia stebėti, kas su juo negerai, fiziškai ar psichiškai – ką jis stengiasi kompensuoti, valdžios siekdamas?

O po karo, kadangi fašistai elgėsi taip negerai, tai politika nusviro į visiškai priešingą, ir puoselėtinas pasidarė bet koks gyvenimas, įskaitant žudikus, psichopatus, pamišėlius, nesvarbu, kiek jie visuomenei kainuoja, ir kad jie, viskuo aprūpinti gyvens šimtą metų, kai tuo tarpu doriems ir įstatymų besilaikantiems piliečiams visko truks ir jie vargą vargs. Čia tokie paradoksai, kai žmonės pasaulį teisingu stengiasi padaryti. Rezultate, kas tik netingi, rekia, kad „taip neteisinga“ ir įstatymų leidėjai tuoj puola rašyti naujus nurodymus, keisti įsakymus ar tobulinti ideologijas su propagandom. Nes, jei žmogus yra kūrėjas, tai jis turi pasaulį pataisyt. Negali gi pasaulis būti sukurtas neteisingu!… Kai labai gaila, bet pasaulis yra neteisingu, dalink jo gėrybes kaip nori, kažkam visada kažko truks. Bet, jei valstybės valdžios nepalaikys teisingumo įmanomumo iliuzijos, ir leis žmonėms suprasti, kad jų balsas į dangų neina, niekada nėjo ir neis, tai bus revoliucija ir liaudis juos suplėšys gabalais plikom rankom.

Todėl nepaliaujamai šnekama ne tik apie demokratijos tobulinimą, bet ir žmonės turi save taisyti, treniruoti, gerinti, tobulinti – maždaug, jei tau pasaulis rodosi negeras, tai gal tu pats kažkoks nekokybiškas? Apsičiupinėk, nes kaltė tikriausiai yra tavyje .Todėl ir olimpinis judėjimas XXa. išaugo į sekuliarią religiją – sportas, fizkultūra labai tinka masėms, neturinčioms jau nieko bendra su dvasingumu ar siela, ir ta prasme yra suluošintos ant visai… Nes, jei kažkada visas gyvenimas vyko sakralioje erdvėje, kiekvienas veiksmas ar žodis buvo sakralus, nebuvo užsiėmimo, ornamento, pasakojimo ar dainos, kuri neatliktų sakralios funkcijos, tai religija, su savo įsigalėjimu, atnešė skilimą, sakraliomis liko tik šventinės dienos, maldos bažnyčioje ir šventikai su bažnyčių inventorium ir sakramentais… O paskui ir tą sakralumą pamaikino.

Žmonėse išliko siekis siekti, bet nebe liko ko. Taigi, jiem  tuoj kompensacijai buvo pasiūlyta fizinis tobulumas, dietos, mados, terapijos, meditacijos, ascencijos… Mokslo ir technikos naujienos, valdžios, garbės, turtų ir galios siekimai… Malonumų vaikymasis. Žodžiu, „kur žmonės nepasirodo, jų invalidumas žygiuoja priekyje“. Tada, jei „invalidais esam visi, kiekvienas kažkokiu savo specifiniu būdu, tai gyvenimas tampa pratimų, treniruočių visuma. Žmogus tampa akrobatu, besistengiančiu pergyventi gyvenimą, kaip pereiti lyną“ (Nyčė). O Kafka, pvz, lyną jau netgi ne kažkur aukštai matė ir ant jo balansuoti jau nesiruošė. Pagal jį lynas jau virto virve, ištempta kažkur pažeme, ir už kurios galima lengvai užkliūti ir prisimušti, jei nepastebėsi laiku… Ir žmogus tada jau ne žmogus, bet tik ištreniruotas gyvūnas, pagal komandą demonstruojantis vienus ar kitus triukus. Ir gaunantis už tai saldainį – algą, pvz.

Žodžiu, civilizacija, valstybė, miesto gyvenimas daro žmones vis labiau invalidais, o nežmonėmis vadina tuos, kurie į civilizacijos girnas dar neįtraukti, pasislėpę laikosi kažkur pakraščiuose, turi dar geresnę sveikatą, žino (dar) savą valią, turi supratimą… Kurie dar sugeba pasipriešinti. Jei Nyčė dar advokatavo gyventi drąsiai, nevengti pavojų, tai Kafka jau buvo gimnastikos, vegetarizmo ir higienos, tokių madingų jo gyventu laiku, propaguotojas. Jei Nyčė drąsino „eiti per lyną“, tai Kafka teigė, jog „vis tik, rasti gyvenimo kelią yra labai sunku“, labai lengva suklysti, suklupti, žolėje ištempto šniūro nepastebėjus. Kuo toliau į XXa. galą, tuo žmogus jau ieško tik paprastų ir dar paprastesnių dalykų, jo siekiai smulkėja, poreikiai primityvėja, baimės auga ir tampa visuotinėmis, viską užkloja depresijos.

Atrodo, gyvename neblogai, ir viskas gerėja, o kas svarbu? – pavalgyti, apsirengti, stogas virš galvos, seksas, visokie materialiniai turtai… Net jei dvasia ir nebūtų buvus paskelbta neegzistuojančia, žmogus iki jos ieškojimo vis tiek neprieitų, pilna burna pastoviai kramtydamas ir trečią mašiną ar ketvirtą namą, kaip labai būtinus, pirkdamas, ir vis Maslovo piramide aukštyn kaip nepakildamas,  taip nepakildamas…. Bet tvirtai įsitikinęs, jog seniau, kai skurdas ir vargas buvo, tai tada žmonėms dvasingumas dar mažiau rūpėjo, jei tai iš viso, dar įmanoma, kad mažiau, nei dabar, rūpėtų. Kai seniau, galvok kaip nori, bet nenuneigsi, kad ta poreikių piramidė stovėjo ant galvos – ant smaigalio- pagal vaizduojamų vertybių svarbos išsidėstymą. Būtent dvasia buvo pirminė ir viso ko pagrindas. Ir tai yra teisinga… Kaip ir Kabalos „gyvenimo medžio“ augimas iš debesų žemyn, link mūsų gyvenamos ašarų pakalnės. Nes, netgi ir gamtoje augantys, mums įprasti medžiai, jie neauga šakomis link dangaus, jie auga gilyn į žemę šaknimis – reiktų apie tai pamastyti laisvalaikiu.

O žodis „askezė“,  kaip dar Nyčė pabrėžė, graikų kalboje reiškia paprasčiausią treniravimąsi. Askezė – treniravimasis gyvenimu, jį gyvenant, ir, įvairūs jo stiliai ir yra skirtingos kultūros. Ir toliau jis šitąs gyvenimo praktikas dalina į sveikas ir nesveikas, t.y. sergančias. Sveikieji siekia augti, gyvenimą gyvendami ir jo patirties dėka. O sergantys, kadangi yra ne sveiki, tai pastoviai kuria sąmokslus, kaip atsikeršyti , kurdami blogas asketizmus/praktikas, ne sveikatą, bet sirgimą skatinančius… Nyčė vaizduoja juos, „sergančius“, žengiančius gretom, iš amžių glūdumos, pirmyn ir mosuojančius – grasinančius – savo ramentais…

(bus daugiau)

Vienas lauke ir gali būti tiktai karys. II dalis

Kodėl dvi tradicijos, iš viduramžių einanti ir renesansinė, taip skirtingai vaizduoja žmogų, yra klausimas, kurio atsakymas labai logiškas – ne tam pradedi kažką naujo, kad toliau sektum senu… Čia gal reiktų klausti, kaip mes priimam žmonijos (kultūros) istoriją kaip vientisą ir, netgi, viena iš kita sekančių etapų sudaryta? Kai ta istorija yra vieni lūžiai ir pradėjimai iš naujo, vis visai kažko kito?

Ir kaip mes tikim, kad tie naujieji, jie žino geriau ir sako tiesą, o senieji tai nieko neišmanė, nesuprato ir į juos nereikia kreipti dėmesio? – Mūsų smegenys visiškai užpudrinti, jei dar jie yra… Tikslas pasiektas. Apie ložę Bnai Brit, jau daugiau, nei 150 metų verčiančią visą pasaulį plėsti tolerantiškumo ribas, minėjau pereito mėnesio įraše. Bet čia jau arti paviršiaus esantis, netgi nepaslėptas sluoksnis, prilygintinas tam, kai  XVIa. jau radosi visas visuomenės sluoksnis su nauju požiūriu į pasaulį ir buržuaziniu verslumu… O viso to pradžia buvo vienetinė ir giliai, Renesansą kaip reiškinį kūrė keletas „renesansinių žmonių“ ir mes žinome tik kultūros istorijos akcentuojamus jų veiklos nuopelnus. O kad tai buvo projektas, turintis kryptingą užmanymą, šitai niekieno neakcentuojama – mes kažkaip manome, jog kultūra, kaip ir gamta (natūra) vystosi pati savaime, gaivališkai –  jei jau dievas nesukūrė gamtos, tai ir kultūra rutuliojasi pati iš savęs…

Vienu žodžiu, kai XXa. pabaigoje į paviršų iškilo Siono Priorato organizacijos pavadinimas, buvo tiek pat jos egzistavimu netikinčių, kaip ir tikinčių. Pvz, vadovavusiais Prioratui – jo niutonais – yra buvę, teigiama, tokios figūros, kaip Botičelis, Da Vinčis, V.Hugo, Ž. Kokto – figūros, kurias žinome kaip menininkus, bet įsigilinus pasirodo, jog tie universalai , savo gyvenimo bėgyje kardinaliai pakeitė visuomenės ir laikmečio veidą, paliko pasaulį po savęs jau kitokį, nei tas, į kurį buvo gimę… Jei žiūrint iš fonetinės kabalos taško, tai ir pats slaptos organizacijos pavadinimas primins ir nusidėjėlius (sinners) griešnykus, kaip ir graikai, kuriuos jie propagavo, ir parijus… Ir auksas irgi tenkažkur bus.

Tiesa, Botičelis, pvz, gyvenimo gale gailėjosi, atgailavo ir atvirai demonstravo save dievobaimingu ir tikinčiu, bet žalos taip paprastai nenubrauksi – mes nebe mokame perskaityti revoliuciniai magiškos ir kontraversiškos simbolikos nei jo „Veneros gimime“, nei „Pavasaryje “ ar kitur jo kūriniuose. Bet tie paveikslai vis tiek yra ir veikia, kaip sumanyti. Menas visais laikais, neskaitant jo socialinės ar kultūrinės įtakos, dar buvo ir yra gryna magija.

XXa. antrą pusę žiūrint, tai jau ir kasti giliai nereikia, iš karto matosi, kas propagavo narkotikus masėms – E. Preslis, Bitlai, Dž. Morisonas… Kas kėlė spalvotų mažumų vertę, propagavo feminizmą, ką reiškė gėjų išpopuliarinimui ir akceptacijai F.Merkuris, E. Džonas, transdženderizmui – D. Bouvis… Ką yra pastatytos nuveikti Madona ar Lady Gaga… Ir iš viso, savo dainų gi nebe dainuojam seniai, vis afrikietiški ritmai populiarią XXa. muziką užvaldę, jau vien to užtenka, kad košė rastųsi galvose ir priimtume pasaulį, net nepastebėdami, jog viskas jame apversta aukštyn kojom prasminiame lygyje. – nagrinėdamas Nyčę, P.Sloterdijk abstulbina savo skaitytojus jo teiginiu, jog „ilgainiui išgyvens tiktai luoši“, nors, turi omenyje kaip tik tokius „luošus pasaulio suvokime“.Kas kažkada buvo parijai, dabar yra garbinami ir kopijuojami. Ir tai netgi yra progreso pasiekimas!

Įdomu, jog šis žodis – „luošas“- ėmė mums rėžti ausį visai neseniai kultūriniame istoriniame laike. Nes dievo sukurtame pasaulyje visi mes buvom „dievo žmonės“, o luoši, kaip tik dėl savo negalios, buvo dar arčiau kūrėjo, nei įgalieji, veikiantys gyvenime ir dar visokias kitas veiklas, kai luošieji pagrinde meldėsi… Čia tik žmogaus – kūrėjo pasaulyje, nuo Renesanso, tiems kurie negalios apriboti savo veikloje, jiems liko arba stengtis dvigunai, kad funkcionavimu išmokti prilygti sveikiems, arba jie tapo brokuoti, veltėdžiai ir gėdijosi, lyg invalidumas būtų jų kaltė – būtent tai yra logiška pasaulyje, kur šeimininku, taip pat ir savo likimo, yra paskelbtas pats žmogus… Žinoma, politkorektiškumo eroje jiems taikoma pozityvi diskriminacija, bet pasaulio teisingumu ji mūsų irgi neįtikina.

XIXa. pabaigoje, neįgaliųjų pedagogikos užgimimo aušroje, buvo tikima, jog „suteikus invalidams laisvę vystytis, jie sieks, motyvuojami noro dalyvauti visuomenėje lygiai su sveikaisiais, stiprinti savo valią, treniruotis, įgis reikiamus įgūdžius – sugebės, galiausiai, valdyti lėktuvą be kojų ar groti smuiku be rankų“. Tiesa, greitai radosi ir paralelinis, žymiai lengvesnis, taip vadinamas „bohemos kelias“ – jį pasirinkusiems, nebe reikėjo siekti prilygti sveikiesiems (ne tik fizine, bet ir emocinio, psichologinio ar kokio kitokio invalidumo prasme). Jie ėmė kelti savo sužalojimų ar deformacijų vertę, įvardindami tai „unikalumu“ ir „būti menininku“. Jau Nyčė pastebėjo, jog tradiciją, kai „sveiki kūrė sveiką meną sveikatai“ pakeičia „sergančių kuriamas sergantis menas, kuris susargdina ir dar buvusius sveikus“, menu tapo populiaru užsiimti, kai kitokiai veiklai gyvenime nebuvai labai tinkamas – per užpakalines duris grįžo teiginys, kad „dievas mane tokį sukūrė, todėl esu geras ir toks“… Ir netgi geresnis, pasirodo. Tokie žmonės kultūrą perėmė, ilgainiui, ir dabar rezultatu žavimės,  o klasikos neliko nei padujų…

Kai realus invalidų heroiškumas išėjo iš mados ir liko pamirštas. Jei šios vitalistinės filosofijos kilmė buvo vokiškai kalbančiose Europos šalyse, tai egzistencialistinė filosofija – politištai užblokuotųjų – kilo Prancūsiją okupavus 1940m. Ir ilgainiui, visoms joms susimaišius, gimė socialinės valstybės koncepcija, paradoksalu, bet siekianti laikyti žmones masiškai neįgaliais – ant valstybės pagalbos ramentų – ir naikinanti bet kokius sveikatos ir savarankiškumo pasireiškimus žmoguje, tos valstybės pilietyje. Nes žmogui valstybė turi būti reikalinga, jis turi tikėti, jog be valstybės prapuls, mokėti mokesčius neburbėdamas ir kęsti valdininkus ant savo kupros nesiskųsdamas.

Įdomu, jog valstybė, kaip tik skatinusi atsisakyti ramentų, tiesiogine prasme, buvo Vokietija po 1918 metų, kai joje buvo apie 2,7 milijono karo suluošintų žmonių ir nebuvo jokios finansinės galimybės jiems visiems padėti. Tai sutapo ir su psichoanalizės atradimais, pvz, jog „nepilnaverčiai bet kuria prasme piliečiai pavydi pilnaverčiams“, kad „neįgalūs bet kuria prasme yra linkę veržtis vadovauti sveikiesiems“ ir pan. O Nyčė dar 1880 metų meditacijose kėlė klausimus, ar invalidumas suderinamas su valdžia? Kas yra valdžia, ko ji verta, jei prieinama ir invalidui? Kas atsitinka su visuomene, kai ji yra valdoma neįgalaus vadovo?

(bus daugiau)

Vienas lauke ir gali būti tiktai karys. I dalis

Yra Vokietijoje toksai pasaulinio garso filosofas olandiška pavarde, Peter Sloterdijk. Jis jau amžiuje, parašęs daug knygų, išgarsėjęs minties orginalumu – jo 60- mečio proga Karlsrhue mieste buvo trijų dienų konferencija apie jį ir jo filosofines įžvalgas, A. Merkel atsiuntė sveikinimo telegramą… Kaip sakė vienas filosofo draugas olandas, ne pati ji atsiuntė, žinoma, jos sekretoriatas, bet Olandijoje tai neįsivaizduojama, kad ministras pirmininkas turėtų madą sveikinti filosofą, kad ir pasaulinio garso…

Naujausios savo knygos epitetu P. Sloterdijk parinko R. M. Rilkės eilėraštį „Torsas“ – apie graikų dievo skulptūrą muziejuje, be rankų/kojų, be akių, ir vis tiek, žiūrovą stebinčią kiekvienu savo marmurinio kūno centimetru (kaip dievui ir priklauso, pridurčiau nuo saves) – o poetas baigia netikėtu posūkiu/ išvada/ paliepimu: tu privalai keisti savo gyvenimą!… Kokie buvo Rilkės paskatai šitaip rašyti, tai atskiras klausimas. Teoretiškai, kaip minėjau, viskas atitinka – dievas yra vientisas, tobulas ir visur vienu metu – iš čia eina dievo vaizdavimas tik kaip galvą ar akį, ranką ar koją – nėra skirtumo, dievo visuma yra net mažiausioje jo dalyje.

Su žmogumi yra kitaip. Dėl įvairių priežaščių istorijos bėgyje jis buvo vis mažinamas, apkapojamas, fragmentuojamas, ir, tuo pačiu, jam buvo vis įnirtingiau tvirtinama, kad jis – vis labiau yra visuma… Kol tas materijos fragmentas, vadinamas žmogumi, dar laikėsi už dvasios ir kontaktavo su amžinybe, tai turėjo ir priėjimą prie buvusios savo visumos (plano) idėjų pasaulyje (jei pagal Platoną). O kai materializmas ir mokslas tą jungtį irgi sugriovę ir dvasią paskelbė neegzistuojančia, tai ir liko žmonės fragmentais be jokios perspektyvos į visumą, invalidų sąmbūriu ir tiek. Ir mums be perstojo kartoja, keistis, vystytis, tobulėti, augti… Apie tai kalbama ir P. Sloterdijk knygoje, kaip šitas požiūris į žmogų susiformavo XXa. bėgyje. O kadangi dvasios atsisakyta, jei iš esmės, tai Renesanse, su humanizmo pradžia – procesas įsisenėjęs, nuėjęs toli ir padėtis liūdna.

Jei žmogui jau šimtmečiais į galvą kalama veikti, daryti, kurti, tai buvimas, darymas nedarant, nebe egzistuoja netgi kaip pasirinkimo galimybė. Lieka tiktai veikti ir veikti dar labiau… O žinant, kaip pasaulis, kuriame gyvename, funkcionuoja, kad visa, ką darai, grįžta tau atgal pasekmėmis, ir tada jau turi daryti dar daugiau, kažkaip kapstytis, gelbėtis, kas vėl turi pasekmes – žodžiu, prapuoli be šansų nuo pačių pačių pradžių.

Jeigu tęsiant ankstesniuose mano įrašuose vystytą temą, bet perpasakojant, ką rašo P. Sloterdijk, senosios kultūros, siekiančios netgi paleolitą, buvo absoliučiai konservatyvios. Panašu, jog inovacijų jos nekentė iš pačių savo kaulų čiulpų… Dabartinis mokslas sako, jog „perduoti savo palikuonims tai, ką tradiciškai žinojo jie patys, tai ir buvo jų galimybių riba“. Atseit, uždarose sistemose gyvenama buvo, ir tai yra nevertinga, reikia vystytis, progresuoti, kaip dabar. Bet čia paradoksas, kurio dabartinis mokslinis mąstymas nepajėgus suvokti: kas rodosi uždara sistema paleolite, buvo absoliučiai atvira gamtai, kosmosui, apalinkos faktoriams, sapnams, intuityvioms nuojautoms… Žmogus galėjo išgyventi, tik kiekvieną akimirką būdamas atidus, budrus kiekvienu savo odos centimetru… Tik tokiu būdu jis jautė artėjant žvėrį, kaupiantis lietų, gęsiantį priešą, ir tik tokiu būdu išgyveno. Tame pasaulyje nebuvo kažkokių atskirai stovinčių inovacijų, bet tas pasaulis visą laiką kito, buvo naujas kiekvieną dieną, ir žmonės gyveno vienyje su šia dinamika.

Pasaulis, tarp kitko, ir dabar yra naujas kiekvieną dieną, ir mums atsitinka visokie nemalonūs dalykai, nes mes nebe sekame jo kiekvienu savo odos centimetru. Mes miegame atvertomis akimis automatiniu pilotu ir todėl mus laikas nuo laiko budina inovacijomis, progresu ir mokslo pasiekimais… Į kurią kalbą nepasigilinti, visose jose bus sena lygu sava, nauja – svetima, kitų užnešta. Netgi iš kito pasaulio, iš negyvybės – navi – kuri kėsinasi senąjį, gyvąjį pasaulį perimti (technikos, aparatų ir visokių dirbtinumų platinimo pagalba).

„Europos Renesansas, faktiškai, grįžo prie Trejybės reinterpretavimo ir imitatio Christi – sekimo Kristumi tradiciją – pakeitė imitatio Patris Spiritusque, t.y. dabar buvo rekomenduojama sekti „dvasios kūrybingumu“. Jei iki tol pasaulio kūrėju buvo dievas ir žmogus jame gyveno taip gerai, kaip sugebėjo – nes dievui matėsi geriau – ir mirė, kai mirti ateidavo laikas, tai Renesansas pastė tikslą žmogui būti kūrėju pačiam. Žinoma, nugalint kliūtis ir pasiremontuojant save, tampant, automatiškai, didesniu už protėvius ir vaikus keliant geresniam gyvenimui, nei turėta pačių… Ir niekada nesustojant, nebūnant niekad patenkintu – viską kritikuojant, taisant be galo ir kai niekada ne gana. Pasieki tikslą, ir jis jau nieko nereiškia, ne tik kad netenkina. Siek toliau ir dar aukščiau, kol nusprogsi ir pamirsi, ir tada tavo vaikai tave dar vis tiek niekins, kad palikai tik tiek… Nes kiekviena „neįmanoma“ turi tapti įmanoma, pasiekta, paniekinta ir palikta praeity…

Koks nors ten Holderinas (poetas romantikas) jau aprašo žmogų kaip „pavojingiausią iš monstrų, ieškantį pavojų, ardantį visa, kas nusistovėję ir paliekantį po savęs viską ne taip kaip buvę, bet griuvėsiuose: jis – jūrų kapitonas, zujantis aplink žemę naujų kontinentų paieškose, artojas verslininkas, geležiniu plūgu raikantis šventą žemę, paukščių gaudytojas botanikas, tykantis išskleidęs savo tinklus, ekscentriškas aristokratas dramblių medžiotojas Afrikoje, dangoraižių statytojas ir valstybės biurokratas, gydytojas, kovojantis su kentėjimu, ir svarbiausia iš visų – menininkas… Jis nugali viską, išskyrus – kol kas – mirties neišvengiamybę“… Taip, dabar esame išmokyti ir mums galvos iškvaršintos, kad „žmogus, tai skamba išdidžiai“. Būtent šitaip ir ne kitaip.

Tik kad iš vidurinių amžių ateinanti tradicija sakė, jog žmogus yra kaip tik visiškai priešinga. Kad yra tradicinė žmonių bendruomenė, ir yra joje nepritikę, iš jos išvytieji izgojai, į kuriuos įlindus piktoji nerimo ir veiklos dvasia, visiškai juose žmogiškumą ir išnaikinusi. O tie energingi izgojai paėmė ir surašė Renesansą, sugalvojo humanizmą, kultūrą, civilizaciją sukūrė, supiešė, nulipdė, visam kam filosofinį pagrindą pagal save padėjo… Ir dabar jau iš knygų žinom, jog žmonės – tik tie, kurie iš civilizacijos (miestų) ir iš kultūros (inteligentų), kurie kūrėjai, su meno dvasia. Žodžiu, jiems žemė ir priklauso, o visi kiti? – o tie liko gojais…

(bus daugiau)

Kaip valdžia išlieka valdžioj. V dalis, pabaiga

Vienintelė globalistams likusi galimybė išsilaikyti, kaip pasaulinė jėga, žaidėjas ir progreso stūmikas pirmyn, yra klimato isterija. Ir jų auditorija irgi, logiška, moksleiviai, kuriuos švietimas lipdo, kaip nori ir techninio mąstymo knyginiai, „aukšto išsilavinimo“ žmonės – tie, kurie tik savo galvoje gyvena, būties nejaučia, todėl kupini baimių, depresyvūs ir mokslu – jų religija – remiantis, lengvai įtakojami.

Kad ekologija XXa. antroj pusėj pakeitė komunistinius idealus, kai komunistų partijos buvo naikinamos- šviesaus rytojaus buvo nuspręsta nebe žadėti, pokariniame pasaulyje buvo pastebimas ir taip per aukštas optimizmo laipsnis liaudyje, skatinantis ją daugintis ir žydėti – pasakoti turbūt nereikia. Olandijoje, pvz, ekologinė partija vadinasi Žalia kairė, nes tai – pervadinta komunistų partija… O dabar Olandijoje net ir Makdonaldas savo emblemą patyliukais iš raudonos į žalią pakeitė, gal ir prie veganinių hamburgerių pereis… Tada ir pradėta žmones, gyvenimo dzžiaugsmui nuslopinti, gąsdinti ekologine katastrofa – dabar visi nuo to pervargę ir nebe reaguoja, kaip reikėtų, todėl dabar dėl klimato į kelnes triedžiama.

Kad vaikai labiau myli gyvuliukus, nei žmones, tai nieko keisto – pažiūrėkite į multikus, dabar pro visus kanalus nuo kūdikystės jiems į sąmonę pilamus, kokia ten košė iš dainuojančių medūzų, kalbančių automobilių, pusiau žvėrių, pusiau žmonių, ir kaip dažnai ten kokie grybai ar uogos susivienija, kad nubaustų žmones, kurie yra blogieji… Disnejus padėjo gerus pagrindus, nes jis buvo tvarkingų fašistinių pažiūrų. Iš viso, fašistinėj Vokietijoje ekologija  buvo aukščiausiam lygyje – bandymai ant žmonių buvo normalu, o bandymai ant gyvūnų, jei vyko, tai buvo slapti, nes juos draudė įstatymas… Pirmas vaikiškas žaislas, vaizduojantis gyvūną, masiškai imtas gaminti fabrikiniu būdu buvo meškinas Tedis Vokietijoje XXa. pradžioje… Kokaino naudojimą, tiesa, fašistai buvo uždraudę, bet šokoladą su amfitaminais namų šeimininkės labai mėgo iki pat karo pradžios.

Pasaulinį Gamtos fondą įkūrė anglų aristokratai, prieš tai Afrikoje iššaudę liūtus ir dramblius, pirmininku paskyrė olandų princą Bernardą, šaudžiusį viską, kas tik gamtoje judėjo, kita – laisva – ranka šampano bokalą laikant ir iš jo girsnojant.. Kol tokia nešlovinga ekologijos pradžia buvo žinoma, niekas jos rimtai nepriėmė. Tačiau dabar ji nueina į praeitį, istorija ne veltui yra paskelbta neaktualia, ir apšviestoji Vakarų pasaulio dalis reaguoja į ekologinę problematiką vis jautriau. Kuo patys labiau nuo gamtos tolsta, tuo labiau pritaria iniciatyvai laikyti gamtą muziejuose ir kad prie jos niekas net nedrįstų liestis… Ir iš viso, žmonės patapo kalti ir už resursų išnaudojimą, ir už teršalus, ir už gyvūnų rūšių išnykimą – kai kolonistai, kapitalistai ir imperialistai susikrovė iš to pasakiškus kapitalus, kai korporacinė industrija atsakinga už 90% visos žalos, žmonės nuolankiai prisiima kaltę, pasižada nesidušinti taip dažnai, nekvėpuoti giliai, nieko nevalgyti, ant kelmelio sėdėti nejudėti ir tuoj savanoriškai numirs, atsigulę.

Žmonių, kaip žinia, per daug prisiveisę, robotai tarnaus pigiau ir efektyviau, taip kad mirkit, kaip ir sumanyta, ilgai nelaukit ir nedvejokit. Atlaisvinkit pasaulį tiems, kurie ir taip realiai yra jo šeimininkai… Kad procesą paspartinti, sugalvoti gražūs klimato planai ir susitarimai investuoti milijardus, kurie turėtų per 50 metų numušti klimato šilimą vienu laipsniu ar kažkaip panašiai – žodžiu, rezultato siekiama niekinio, o finansiškai išrengti susiruošta visą Vakarų pasaulio vidurinę klasę, priverčiant ją iš savų lėšų visokias šilumines pompas įsigyti, dujų atsisakant, elektrinius visokius vėjus finansuoti, kad Shell, pvz, smagiau būtų pereiti į naują biznio profilį ir iš didžiausios dujų ir naftos kompanijos tapti didžiausia elektros tiekėja. Už perėjimą į klimatui „geresnį“ režimą sumokės žmonės iš ideologinių paskatų, girdi, šitaip išsivaduosim ir teršėjus subankrutinsim, o tie teršėjai kaip valdė jus, taip ir valdys.

Už klimatą maršus žygiuojančius moksleivius reiktų suregistruoti ir, nuo to momento, kai jie ims bent kiek uždirbti, viską paimti mokesčiams už klimato reformas, kurios jiems taip prie širdies. Nes kol kas triukšmauti bepiga, kai dar nei cento gyvenime neuždirbta ir sąntaupų sąvoka kaip po tokia visiškai svetima… Ir mokslininkų genealumu abejojantys tėvai ir seneliai šito jaunimėlio akyse yra kvaili ir atsilikę, kai jie patys, net į mokykla neeidami, prie progreso, naujausių mokslo pasiekimų prisiglaudę, jaučiasi neklystančiais ir pačiais pažangiausiais. Ir jų nepakantumas kitaip galvojantiems daro garbę net visko mačiusiai kovos už mokslo pažangą tradicijai…

Ir kad jie atminties neturi, tai labai naudinga. Nes vyresnė karta atsimena, kaip buvo išrasta ir masiškai diegiama plasmasė ir visokios sintetikos. Nereikės, girdi, daugiau nei miškų kirsti, nei linų auginti, nei stiklo, nei keramikos, nei kokių kitų natūralių medžiagų eikvoti, plastikas bus mūsų viskas – buteliai ir krepšeliai, sportbačiai ir lietpalčiai, puodeliai ir šakutės… Ir visa tai dabar pūduriuoja vandenynuose, nešiojama vėjo po dykumas, guli miškuose ir dirvonuose, apie pakeles nekalbant.Ir dabar jau biznis yra plasmasę kaip tik uždrausti. Tik kalba neina apie tuos, kurie ją išrado, propagavo, diegė – kur tie neklystantys proto bokštai, kas to progreso moksliniai autoriai? – parodomajį teismą tokiems reiktų surengti, kad kiti pagalvotų, prieš naujus išradimus reklamuodami!

Ir iš viso, kad pagalvotų, prieš savo mokslinį smalsumą tenkindami ir išradinėdami, ką nereikia ir kuo paskui nežinia, kaip atsikratyti. Atominę bombą irgi išrado, nes buvo įdomu, ar toksai dalykas galimas, o paskui, kai išradimas pirmiau panaudojamas blogam, nei kada nors gal bus panaudotas kažkam geram, tada rašomi atviri laiškai, einama demonstracijose, viešai smerkiama – kai jau nieko padaryti negalima ir šaukštai po pietų… Ne, dabar mus išgelbės dirbtinis intelektas, automatinės valdymo programos, genetikos manipuliavimas, supratimas, kaip sudaryta visata… Viskas, kas gali daugiau, greičiau ar efektyviau, nei žmonės – o gal to visai nereikia, kas žmogaus mastelį ir galimybes pralenkia? Nes paskui, kai reiks sukišti atgal tuos iš butelių paleistus džinus, tai kas tai padarys? – Būtent transhumanizmas ir yra tikroji žmonijos žūtis, tik „proto bokštai“ apie tai nesusimąsto, o tie, kurie šitai stumia ir propaguoja, daro tai gerai žinodami, kad žmones į susinaikinimą vairuoja.. Ir dar pakeliui pirmiausia gerai iš to prasigyvens.

Ir visai jiems – žurnalistams visokiems, politologams, universitetiniams prognozininkams ir didiesiems teoretikams – neateina į galva, kad visa ta propaganda – jų darbas – yra tam, kad valdžia išsilaikytų valdžioje. Kad jie yra užauginti, suformuoti – apšviesti – tam, kad kreiptų likusias mases šešėlyje esančiai valdžiai reikalinga linkme, praneštų, ką jiems galvoti, tiek šiandien, tiek rytoj… O jie tiek įsijautė, tiek įtikėjo į save ir savo mokslinio progreso galias, kad pamiršo, jog jie – tik vergų prižiūrėtojai, o vergvaldžiais yra kiti: Amerikoje jie iki šiol nesuprato, kad Trampas galėjo būti paimtas ir išrinktas, jų nuomonę ir įtaką apeinant… O žmonėms jie nusibodo, valdžia, žinoma, irgi nusibodo, o jie kaip tik ir buvo matoma demokratinė valdžia. Ir juos numetė… Dalinai ir dėl to, jog šešėlinei valdžiai jų, kaip ir narkotikų mafijozų, nebe reikia. Kaip tarpinės grandies nebe reikia… Bendras lygis nusmukdytas iki tiek, jog užtenka gandų ir feikinių naujienų, o mokslu banda netiki iš sveiko įtarumo, tai viso to „švietimo“ irgi jau vis mažiau reikia.

Štai, net ir tokias genealias teorijas, kaip Medičio, laikas pakoreguoja – supaprastina. Jau vien dėl to reiktų suabejoti, ar rytdiena tikrai bus progresyvesnė už šiandieną… O ir valdžia išlieka vis ta pati ir ta pati…

Kaip valdžia išlieka valdžioj. IV dalis

Narkotikų biznis jau kada tapęs neoficialiu, bet pagrindiniu pajamų šaltiniu partijoms, judėjimams, diktatoriams ir vyriausybių perversmams visam pasaulyje finansuoti… Reikia nepamiršti, jog žmogus, bet kokiu būdu dalyvaujantis nelegaliame procese ar naudojime, yra lengvai valdomas ir šantažuojamas. Pokaryje, pvz, narkotinius eksperimentus su didelėm grupėm jaunų žmonių (be jų žinios ir sutikimo) darė amerikiecių slaptosios tarnybos, LSD buvo dalinama universitetų miesteliuose, populiarūs muzikantai, pradedant Elviu Presliu, lengvai „pasodinti ant adatos“, kad rodytų pavyzdį ir milijonai taptų narkotikų vartotojais jam iš paskos… Atseit, taip yra maištaujama prieš valstybę ir įstatymų tvarką, karinę prievolę ir kapitalistines vertybes, o realybėje tas maištas ne tik valstybės ir struktūrų organizuotas ir kontroliuojamas, bet ir neša joms pelną…

Bet Amerika masiškai kokainą naudojančia šalim jau Zigmundo Froido buvo padaryta – pagal jį kokainas nepaprastai lytinę potenciją didina!- Įdomu, jog realybėje šitas ponas nebuvo nei daktaru, nei mokslininku, nei profesorium net (šį titulą jam Austrijoje nupirko iš valdžios viena turtinga baronienė), bet jis buvo hipnotizuotojas (mokęsis to meno pas Šarko Paryžiuje), naudojantis kokainą ir pats neribotais kiekiais, Bnai Brit brolis masonas, aristokratijos, per jo teorijas mases vis geriau įvaldančios, draugelis. Taip pat, kaip ir Enšteinas (įdomu, ko jo teorijos vertos?)…

Kaip narkotikai tokiais kiekiais pasaulyje randasi, jei mafijos nekuruoja valdžia, slaptos tarnybos, armija?

Svarbiausia, jog ir narkotikai, ir jų mafija yra labai efektyvus įrankis kontroliuoti žmonių mases, valstybes, ištisus kontinentus, kaip, pvz Lotynų Ameriką. Filosofą ir visuomeninį veikėją Lyndoną Larušą dar Reigano laikais buvo nuteisę ir į kalėjimą JAV pasodinę už visą šitą reikalą demaskuojančią knygą „Dope Incorporated“. Minties laisvės šalyje jam davė 15 metų (išėjo, atsėdėjęs penkis)! Apie Afganistane išvaduotojų, demokratiją atnešusių, perimtus aguonų laukus, gamybą ir transportą, nežino tik tingūs, ar apie Kosovo autonomijos sukūrimą kaip amerikonam reikalingą bazę viso ko nelegalaus pervežime negirdėjo tik naivūs…Al Qaida, ISIS dar ten kas, slaptų tarnybų finansuoti įkūrimai, o paskui, atseit, iš po kontrolės išejo… Kaip tik kokią vieną išnaikina, tai sekanti išlenda, nes kitaip gi ką veikti, prieš ką karus kariauti, kaip pasaulį baimėje laikyti, ištisus regionus terorizuoti?

Nors, pats baisumas, kaip visada, ten, apie ką žinome mažiausiai – Lotynų Amerikos šalių mafijos karteliai, šeimos, gaujos, apginkluotos nuo visokių vietinių pilietinių karų ir diktatūrų laikų, naudojančios vaikus kareivius, ritualinį žudymą, kaip pašventimą į narius, beprasmes žudynes, kaip vietinių gyventojų terorą, laikymą paklusniais ir baimėje… Jos tapę dešimtūkstantinėm sugyvulėjusių bandom, paplitusiom savo nariais po visą pasaulį iš kokios nors Nikaragvos ar Salvadoro… Dar net Trampui prezidentu nebuvus, apie 20 tūkstančių Salvadoro gaujos MS13 narių, Amerika, atėmus pasus, deportavo atgal į Pietų Ameriką, ale taigi vėl atgal sulindo (rašoma net, jog gaujos centras yra Los Angeles), ne veltui teigiama, kad realios sienos reikia, kad tik ji gelbės… D.Trumpas vienoj savo kalbų yra pasakęs, jog ta Salvadoro gauja amerikiečiams yra pavojingesnė, nei AlQaidos teroristai…

Žinoma, gaujos, mafija išsibujojo, bet kad jas skelbia likviduotinomis ir kažkokiu būdu netikėtai, žiūrėk, ir likviduos, ko per dešimtmečius nesugebėjo, irgi yra mūsų laikmečio, digitalizavimo atneštų pokyčių ženklas. Tarpinės tradicinės mafijinės struktūros – tarp narkotikų, ir jų pardavimo rezultate gaunamo pelno – tampa neefektyvios ir nereikalingos. Paprasti žmonės yra vis labiau sekami, filmuojami ir kontroliuojami – Londone, pvz, eilinis žmogus eilinę dieną pakliūva į vaizdo kamerą (su veido atpažinimu) vidutiniškai 300-400 kartų. Plius jo mokėjimo kortele duomenys ir išmanus telefonas – toks mafijozas visiškai net nebe mafijozas… Masėms šešėlio nelieka net galimybės. Vadinasi, nelieka visai ir savarankiškos valios, nepriklausomo balso, bent kokio neįtakoto galėjimo nuveikti bent ką nors… O štai valstybinės struktūros jau nesikuklina visai, kariuomenė, slaptos tarnybos, privačios firmų apsaugos armijos, jos jau operuoja tamsesniame, gilesniame šešėlyje, nei tradicines kriminalinės šešėlinės struktūros, o klausimus apie tai pateikti oficialiame lygyje vis mažiau įmanoma, nors, dauguma tos veilos – už mokesčių mokėtojų pinigus – štai kaip tikrasis biznis daromas!

Tik Trečiame pasaulyje, kur video kameros dar nekabo ant kas antros palmės, kreditinių kortelių neturima, o išmanūs telefonai nelabai padeda, nes oficialios gyventojų registracijos dokumentai prapuola per kiekvieną perversmą ar katastrofą, ten kol kas kaip tik mafijinės struktūros ir kokių nors psichiškai nesveikų galvažudžių suformuotos armijos yra, ir išlieka efektyviausia priemone kontroliuoti gyventojus ir teritorijas, palaikyti ten norimą tvarką. Ir laikas nuo laiko valstybės ir ištisi regionai, ne tik buvę civilizuoti, bet iš seno turėję aukštą kultūrą, yra iki visiško akmens amžiaus lygio nugramzdinami – išliekančioms vis dar civilizuotoms teritorijoms patarimas: melskitės už taiką, nes su sekančiu karu ateis ir jūsų eilė… Štai, pvz, jau Venesueloje susiginčijo, kas narkotikų pramonę kontroliuos ir ginčo taip dar kol kas ir neišsprendžia. Kokiu keliu visa tai toliau pasuks, riboto konflikto ar neribojamo karo, aišku viena: narkotikų biznis išliks, o visa kita, Venesuelos valstybe pradedant, nugrims į chaosą ir, gali būti, kad negrįžtamai.

O tiems, kas Vakarų pasaulyje kanapių legalizavimo tendencija kaip laisvės grįžimu džiaugiasi, primenu, jog laisvės nei augintojams, nei naudotojiems jos neatneš: gamintojai bus tik stambios korporacijos (smulkių gamintojų dėl kokybės ir saugumo priežaščių neprileis), o naudotojai priklauso nuo to, ką jie naudoja, tai kur čia laisvė? Arba po alternatyves realybes klaidžios, arba sienom lips, negavę…

2008 metų finansinės krizės pasaulyje pasekoje – tokios krizės irgi yra karas, tarp keleto pusių ir projektų, žinoma, bet susiveda į tai, jog realios, materialinės ekonomikos bankininkai kovoja prieš skaitmeninius, galybes nulių kompiuterių ekranuose piešiančius, niekuo nepadengtus, nepateisintus, tiesiog, tiek, kiek ir kada jiems norisi… Lyndonas Larušas gyveno ilgą gyvenimą ir dar spėjo pasaulį perspėti tada, kai šita virtuali ekonomika dar tik užgimė, kad su virtualiais finansiniais burbulais neprasidėti, ne tik pasauliui bus nuo jų blogiau, bet ir patys nukentėsit… Bet kas tau atsisakys progreso teikiamų naujų galimybių – dėl jų juk tik ir gyvename!… Taigi, 2015 metais buvo priimtas vadinamas Bazelio 3 aktas, kuris turėjo įsigalioti šymet kovo gale. Jis įsako bankams turėti žymiai didesnį procentą auksu savo ištekliuose, auksas iš trečios rūšies aktyvo (už kurį tebuvo mokama pusė jo vertės) tampa pirmos rūšies ir prilyginamas pinigams, o US treasury bonds – amerikonų valstybines obligacijas – kuriomis remiasi doleris tarptautinėje arenoje, nuvertina vos ne per pusę… Dabar finansiškai įtakingomis bus ne tik šalys, kurios pačios turi teisę spausdinti pinigus, bet ir šalys su didžiulėm aukso atsargom, pvz, Rusija… Ką tai padarys su ekonomika, sunku prognozuoti, bet kad tai – pasaulinė revoliucija ir Beton Woods susitarimų sistemos pabaiga, tai aišku?

Kai aktas buvo priimtas (Ciuricho gnomų), Amerikoje valdžia buvo demokratų rankose, Obama progresą stūmė septynmyliais žingsniais, todėl ši realios ekonomikos bankų akcija buvo nukreipta prieš juos. Bet dabar ten valdžia pasikeitus – gal tai net yra sekantis realios ekonomikos laimėjimas, D. Trampas aiškiai veikia kaip jos atstovas – ir aktas jau kaip ir ne konkrečiai prieš amerikonus, daugiau prieš globalistus transhumanistus, nuo kurių pasaulis gelbstisi, kaip galėdamas… To įrodymas – Bazelio 3 akto įgyvendinimas atidėtas ir paskleistas keletui metų (2022-2027) ir bus ne revoliucinis smūgis, o palaipsninis perėjimas. Taip pat tai rodytų, jog demokratai Amerikoje neplanuojama, kad greit į valdžią grįš.

Kinija turi abejas ekonomikas, jai bus gerai bet kuriuo atveju. JAV gelbstisi iš visų jėgų, bandydama realią industriją susigrąžinti į savo teritoriją, visokių klimatų susitarimų atsisakydama ir nesileisdama, kad globalistai ten jiems savo valią primestų. Britanija veržiasi lauk iš skęstančio laivo, Europos sąjunga vadinamo, globalistų lizdas lieka Briuselyje, ir jei ir ten juos prispaus, tai bijau, kad tokios šalys, kaip Lietuva ar Ukraina liks paskutine jų išgelba…Neįgudusiai akiai atrodo, jog konkuruoja dvi valdžios, konsevatyvi ir progresyvi, nors taip nėra. Reali valdžia šešėlyje yra konservatyvi, o matoma – demokratinė, progresu ir globalizmu užsiimanti – ji praturtėjo, žinoma, valstybės vardu mokesčius rinkdama, bet realia valdžia niekada nebuvo.

Todėl ji dabar bando už žmonių kabintis, girdi, mus išrinkot, mes jūsų vis šviesesnę rytdieną reguliuojam, tai ginkit mus, palaikykit. Ir palaikančių, „švietimu“ iš tikro patikėjusių yra, priveista pakankamai.

(Bus daugiau)

 

 

Kaip valdžia išlieka valdžioj. III dalis

Po Antro Pasaulinio karo amerikonai švietikai grįžo į pasipriešinti energijos nebe turinčią Europą pilna jėga – dar Stalinas tik Rusijoj kažkiek laikėsi, Tito – Jugoslavijoje, De Golis – Prancūzijoje į valdžią grįžęs, irgi bande nuo jų vaduotis, savo valstybės auksą iš JAV atgal išsireikalauti – tada jam amerikonai 68 -ųjų studentų revoliuciją Paryžiuje ir užsuko, atsakydami… Ir kaip visada, velniams viskas sekasi: tiek De Golio nebe liko, tiek trejetukininkai suvisam į valdžią atėjo. Prancūzija išsivystė į biurokratiškiausią valstybę Europoje, valstybiniu tarnautoju būti tenai – geriausias biznis, masonija apėmus vidurinę klasę, ne tik tarnautojus – masoninė demokratija kažkokia, kur brolis broliui ranką plauna likusios liaudies sąskaita – teismai, valstybė ir visi likę bent kažkiek reikšmingi postai – viskas sprendžiama ložėje ir įsijautus, kad esama geresnės rūšies, ir po jais esantys asilai jokių šansų neturi.

Iliuminato Žako Atali knygas kaip kelią nurodančią filosofiją skaitom jau dešimtmečius, tik pranašystės kažkaip ėmė vis mažiau pildytis, geltonos liemenės, būriais susimetę, ėmė jiems langus daužyti, o masonai su Makaronu priešaky yra  tiek nuo realybės atitrūkę ir savo kurtų iliuzijų pasaulyje užstrigę, kad neatpažįsta, kad čia jiems iš aukštesnio lygmens signalai ochloso rankom ateina… Įsijautę vargšeliai pamiršo, kad oficialiai valdžiai visada yra neoficiali valdžia, būk tu masonu kokiu nori, aukščiau bambos vis tiek neiššoksi. Šešėlis pilnas seniai nematomų ir todėl, rodosi, neegzistuojančių struktūrų – ne tik bankai, bet ir aristokratija, nekilnojamo turto, žemės, industrijos savininkų familijos, realybėje ne tik niekur nedingę, bet ir stipresni, nei bet kada. Panašu net, kad matomą valdžią su jos idealogija, progreso religija ir globalizmo propaganda, jie jau stumia į šalį kaip atitarnavusią ir nebe reikalingą. Trečiasis – visuotinio bukumo – principas tiek įdiegtas, jog  antrąjį – demokratiją dėl akių, renkamą valdžią galima jau nebesistengti palaikyti… Ir slėptis jau irgi nelabai reikia, tuoj ir pirmojo principo nebe reikės.

Jei Anglijoje žinom esant griežtą klasinę visuomenę, nesikeitusią nuo kokio XVIIa. – nuo kasikų, morkų sodintojų ir visų lygybės skelbėjų revoliucinio judėjimo išnaikinimo, – žinome, jog tenai kilmė ir pinigai nulemia, ar esi tarp realiai pasaulį valdančių: jei turi tik viena ar kita, tai turi tik galimybę… O kas nekilmingas ir neturtingas, tai jokių galimybių jam ir nėra.

Bet giliai demokratinė Prancūzija (čia vėl O. Nasobinas įdomiai pasakoja), jokios vidutinės klasės ten realiai nėra, irgi. Šalis dalinasi į dvi grupes: elegantes – tie, kurie gyvena nematomi ir vargo nežino, ir troubles – probleminius, nežinančius nieko kita, tik nesibaigiančius rūpesčius, mokesčius, sąskaitas, skolas, procentus, ir neturintys jokios realios galimybės savo situaciją realiai pagerinti… Ir tie probleminiai problemomis yra užmėtyti specialiai, sistematiškai ir intensyviai, jų gyvenimas yra kova, ir jie neturi laisvos akimirkos pamastyti, net jei ir atsitiktinai kokia mintis jiems į galvą užklystų. Tai jiems yra kuriamas dabartinis masinis bukinantis kinas, idijotiškos tv programos, radio laidos su debiliškais vedančiaisiais, 90% internetą sudarančio mėšlo, begalinės iki blogumo kartojamos reklamos, amžinas nepastovumas, nesibaigiantis nerimas… Jie ramybės net ir nebe siekia, jie jau tiek iškankinti dresiruojant, kad jei nurodymų neirdi kurį laiką, kas gerai, ar kas – blogai ir kad reikia tuoj pat pulti kažką pirkti, nežino paskutinių perversmų ar katastrofų naujienų, tai juos tuoj pat ima kratyti, kaip kvaišalų dozės negavus… Jie turi skubėti, naudoti išmanius telefonus nuo vaikystės, chemiją visokią, būti tolerantiškais kam tik nesugalvota, keisti lytis… Tai jie turi pergyventi dėl gamtos, klimato, karų, katastrofų kur nors Afrikoje. Turi jaustis už viską atsakingi, kad nepastebėtų, jog nuo jų iš tikro visiškai niekas nepriklauso.

Turi jaustis kalti, mokėti už tai mokesčius, baudas, kentėti bausmes, nekęsti savęs kaip žmonių. Ant jų galvų pastoviai lija visokios ideologijos ir propagandos… Viršūnėje, pas elegantiškus, viso to nėra. Tenai vertybės tradicinės, vaikai auga apsaugoti maksimaliai nuo pasaulio purvo, šeimos kaip iš seno, vyrauja kompetencija, profesionalizmas, gydoma homeopatija, ekonominių interesų susikirtimai išsprendžiami tarpusavio susitarimu… Vyrauja klasikinis grožio idealas, estetika, mados ten nesikeičia ir modernizmas neprasiskvesbęs – perlų vėriniai ir raudonmedžio sekreterai perduodami iš kartos į kartą, taip pat laikrodžiai ant grandinėlės ir rols roisai… Nežinau, ar pastebit, bet jau net ir romanų apie šitokius žmones nerašoma, ir filmų nerodoma – girdi, jei konflikto nėra, tai nuobodu, niekas nežiūrės… Konfliktai, karai, apgavystės, išdavystės, psichologinės problemos, nuprotėjimai – štai jums nenuobodus dvasinis maistas kasdienai. Gaunat, ko norit ir jums suformuota, ko norėti.

Žinantiems įdomu buvo skaityti „Da Vinčio kode“ apie Maltos riterius, kaip apie „geruosius“ ir Opus Dei organizaciją, kaip apie bloguosius. Nes realybėje maltiečiai supuvę iki pašaknų ir korumpuoti jau šimtmečiai iš eilės (pagrinde jie kontroliuoja senųjų meistrų meno ekspertizę, kainas ir paskirstymą pasaulyje), o Opus Dei palyginus dar gana sveika ir ryžtinga organizacija. Jos nariai gyvena pasaulyje, bet pagal dvasinio gyvenimo pirmumo principą, tarnauja dievo reikalui žemėje – dalis žmonijos, kaip žinia, tiki šio reikalo „gerumu“. Tai, pasirodo, O. Nasobinui pasakojo žmogus iš tos organizacijos, kad po  tokios Opus Dei „reklamos“ Dano Brauno knygoje, organizacija gavo daugybę laiškų iš viso pasaulio nuo žmonių, prašančių priimti juos į narius ir suteikti galimybę daryti blogį nebaudžiamiems, kaip knygos ir buvę aprašyta – nežinia net, ar juoktis, ar verkti…

O tuos, kurie mano, jog masonybė jiems duos greitą kelialapį į karjerą ir kitokią gerovę, O.Nasobinas perspėja: jei masonams kažkokio žmogaus reikia, tai jis pakviečiamas, priimamas šiltai, jam sudaromos sąlygos ir pan. O kai į masonus spraudžiasi koks nors karjeristas ar prakusti jų pagalba susiruošęs, tai jam kuriamos dirbtinos kliūtys, sunkūs išbandymai, iš jo reikalaujama įrodymų, jis turi rizikuoti, jam tai kainuoja pinigus… Ir gali iš viso, blogai baigtis. Nes masonų ložės tam ir kurtos, kad atskirti bloguosius iš esmės nuo sutinkančių būti blogais, kad prakusti pasaulyje – priėjimas prie lovio garantuojamas tik iš tikro blogiems. O jei priimti į masonus visus norinčius, tai visas reikalas netenka prasmės.

Pasaulis nestovi vietoje, išnykimo į šešėlį, slaptumo dviveidišką naudą jau kada kada atrado ir verslas. Pvz, sausas įstatymas JAV XXa. pradžioje pasirodė pelningas ir naudingas įvairiom prasmėm. Tiesiogine – atnešė didžiulius pelnus, suformavo šešėlinius kapitalus, taip pat sukūrė mafijines struktūras – tinklus, kurias buvo toliau galima naudoti kam tik panorėjus… Legalizavus alkoholį, į šešėlį buvo pervestas narkotikų biznis – mes neįsivaizduojame pasaulio, kur narkotikai nebūtų draudžiami įstatymu. Kai dar visai neseniai tai buvo kiekvieno asmeninis reikalas, naudoti ar nenaudoti, ir asmeninė atsakomybė savo sveikata, gerbūviu, gyvenimu – vieni nuo to mirė griovy (bet gal jie ir taip būtų mirę griovy), kiti gyveno šimtą metų, tapo garsūs savo kūryba, pripažinti netgi genijais… Tik biografijose privengiama parašyti, kurio svaigalo kvaitulyje eilės ar kiti menai sukurti. Kai tai vyko masiškai. Opiumo poetai, absinto tapytojai – kūrėjų generacijų vardai… O paprastas žmogus pirko migdomus vaistus opiumo pagrindu ar sirupą nuo kosulio su heroinu sudėtyje. Ir koka kola dar buvo su koka. T.y. raudonas vynas su kokainu…

(bus daugiau)

Kaip valdžia išlieka valdžioj. II dalis

Taigi, sekantis Kozimo Mediči suformuluotas principas teigė, jog demokratiją nemačiom turi pakeisti olchokratija. T.y. balso teisę turi gauti visi: jei balsuoja tik vyrai, tai vis tiek, tada ir jauni, ir biedni, tiek vietiniai, tiek svieto perėjūnai, tiek šeimos sukurti nesivarginamtys, teisti,, kam ne visi galvoj ir t.t. Arba, jei pagal vietą, tai teisės turi būti vienodos visų, ir studijavusių, ir beraščių, ir namus, šeimas turinčių, ir prie bažnyčios durų ubagaujančių… Nes neturtingą, narkomaną kokį nors alkoholistą, jauną nepatyrusį ar klajoklį, kuris šiandien čia, o ryt jau kitur – jų balsą nupirkti ar jų nuomonė įtakoti, palenkti sau yra žymiai lengviau. Pakanka butelio alaus ar skalbimo miltelių pako, ir prigimtinę teisę atbėgs atiduoti ir dar prašys, kad paimtų… Šitie du principai ir padėjo Medičiams grįžti į valdančius Florenciją neoficialiai, o trečiajį principą suformulavo vėliau, kai patirtis parodė, jog teorijai dar kažko trūksta.

Apie bankininkus Medičius istorikai pasakoja ką nori, tik ne kad jie buvo bankininkai – giria juos iš visų pusių nepailstamai, už jų mecenatavimą, visokių menų skatinimą, miesto išpuošimą pastatais, skulptūrom, už neo- platonikų akademijos įsteigimą ir finansavimą – kaip tik tada ir buvo išversti iki tol nežinomo Platono rankraščiai, populiarinama jo filosofija… Akademijai vadovavo toks „renesanso žmogus“ kaip tada mada buvo, visų galų meistras, Marcelio Fičino, be kita ko, iš senų išlikusių taro kortų kaladžių kortų sukūręs naują visumą – prikėlęs tarot kortas naujam gyvenimui – tai, kas dabar vadinama Marselio tarot kortų kalade. Ir ji taip pat buvo teorijos apie slaptą valdžią dalimi, simbolių kalba perduodant visą filosofinį pagrindą neofitui… Taigi, trečiasis principas, galima sakyti, atėjęs iš Medičių įkurtos akademijos, teigė, jog žmonių masės – ochloso minios – turi būti kuo žemesnio išsivystymo lygio, kaip galima labiau tamsūs, nežinantys ir kvaili…

Jei žmonės tais laikais tokie ir būtų buvę – istorikai mums tai tvirtina, žinoma, girdi, publika buvus neraštinga, pilna prietarų, ir jokių žinių apie nieką neturinti – tai nebūtų reikėję kelti tokio klausimo, tiesiog, palik kaip yra, ir bus tau gerai, valdysi per amžius… Tikrumoje, matomai, teko gudrauti, kad nuleisti žmonių lygį į norimą gylį, sudurninti visus, atseit, jūsų žinios, tradicijos, patirtis, viskas girdi nieko neverta, reikėjo žmones įtikinti, kad jie neišmanėliai. O kad žmogui įgimtas žingeidumas apgaulės nerastų ir nesuprastų, buvo kaip tik imta visus masiškai šviesti, tam buvo sugalvotas naujas, Niutoninis mokslas, viskas, kas buvo iki tol, tapo tamsiais amžiais, prietarais ir neišmanymu – sumanyta žmones paversti manipuliuojama banda, o tie, kas žinojo, ką daro – bankininkai, kaip Medičiai – tie jau save pozicionuoja kaip ir tos bandos piemenimis – tą rolę oficialiai sau prisikyrė ir valstybė, kai tokia visuomenės forma susiformavo, ir religija, nesvarbu, kurios konfesijos, ir dar vėliau, partijos – socialistai, komunistai, progresyvistai, globalistai – jie visi išskirtiniai, žinantys, kaip ir kas turi būti, ir tamsias mases mokinantys, šviečiantys, verčiantys per jėgą, jeigu prisireikia ar rezultatai nevyksta taip greit ar  ne tokie, kokie reikalingi… Įdomu, jog šitie oficialieji piemenys nuduoda, kad jie tikrieji piemenys ir yra, tiki savo galia ar įtaka… Arba gal iš naivumo ir realaus gyvenimo nepažinimo mano, jog čia jie patys iš savęs tokie išmintingi, patys spalvotas revoliucijas ar klimatinius mokinių maršus sugalvoję… Ir bankininkai čia ne prie ko.

Bet kuriuo atveju, piemenys, kaip ir priklauso, bandą gano, kerpa, veisia, skerdžia, suvalgo, iš jos gyvena… O svarbiausia, naikina bet kokius savarankiškumo pasireiškimus.. Religija buvo sugalvojus dar geriau – taip, mes tik vietininkai dievo žemėje, bet vis tiek, valia iš dievo, kuris nematomas, ir jums nežinomas, bet visagalis ir jo – t.y. mūsų – privalot klausyti… Žodžiu, darysit, kas bažnyčiai gerai ar reikalinga. Todėl valstybė, kaip savarankiška bandos kirpimo struktūra, religijos atsisakė. Į religijos vietą jie pastatė mokslą ir progresą – atėjo Švietimo epocha, Prancūzų revoliucija, visuotinis privalomas mokyklos lankymas (vietoj bažnyčios ir mišių – pamokos), visi privalėjo išmokti rašyti ir skaityti, kaip Tėve Mūsų, ir persiimti reikiamu Niutoninio mokslo modeliu iš pat mažens, – katekizacija – matyti pasaulį tik taip ir niekaip kitaip.

Kad švietimas ir iliuminavimas yra tos pačios reikšmės žodžiai, ar pastebėjot?

Europoje Iliuminatai ėmė šviesti, nuo Prancūzijos pradėję, į kur Medičiai su savo teorija ir išsiplėtė, kai Florencijoje nebe išsiteko – vieną giminės dukrų už prancūzų karaliaus ištekino,- Florencijos herbe fleur de Lis, Prancūsijos herbe jų jau trys ir jos vad. lelijomis… Į legalią, teisėtą valdžią įsitrinta, kad ją diskredituoti, matomai, o tada jau buvo galima ir visai su karaliavimu baigti – nukirsti galvas – ir renkamą valdžią – respubliką – pradėti… Ir rinkti tada jau, žinoma, kas reikalinga… Nes, matomai, kas mums dabar kaip karalių institutas istorikų aprašyta, buvo iš seno ilgai gyvenantis protėvis, nelabai su materiale realybe susijęs, daugiau dvasinis, šventas, todėl labai sveikas ir ilgaamžis – saint ir sante yra giminingi žodžiai… Ne veltui kažkada karalius gydydavo rankos uždėjimu kelias specialias dienas per metus, sergantys stengdavosi prisiliesti prie jo mantijos, rūbo kraštelio, jei per kokias procesijas, šventes ar kitus retus viešus pasirodymus, ir tai, matomai, padėdavo pasveikti… Netikri, bankininkų krauju praskiesti karaliai tokių lūkesčių pateisinti jau negalėjo, todėl reikėjo su jais baigti, kol liaudis nesusigaudė, kame reikalas.

Prie švietimo grįžtant: nežinančius žmonės valdyti lengva, bet nežinančius, kad jie nežino – lengviausia! Todėl esame visi dabar tokie išmokslinti, diplomuoti, progresyvūs proto bokštai, tik kaip čia taip yra, kad niekaip mums nepavyksta netgi padorios valdžios išsirinkti, ne tik kad pasaulio pataisyti… O jeigu dvasia ir amžinybės neegzistuoja, tai į ką netiki ateistai?… Ne, mums šviečia didysis švietėjas, Liuciferis, rodantis kelią gyvenimo, pasaulio ir istorijos tamsoje, vienintelį ir labai teisingą. Ir mes progresuojam nesustodami… Savo laiku švietėjai persimetė į Ameriką, Europoje po anglų laimėjimo prieš Napoleoną ir jo kurtą europinę vienybę, žydų tautybei vėl buvo ėmę darytis nesmagu…

Amerikoje masonai išsiskleidė vėl, o kad jiems daugiau niekad nebūtų pavojaus, savo aplinkoje jie ėmė toleranciją, kuri buvo labai progresyvi, diegti, ypač ložė Bnai Brit, kurios įkūrėjų sąraše vien Vokietijos aškenazių pavardės… Ta ložė nuo pat pradžių turi ir seseriją, ne tik yra brolija – Obama, pvz, vienai iš seserų, ji kuravusių nuo pat pradžių, Čikagoje atsiskaitinėjo už savo prezidentavimą – kiek tolerancijos ir kam jam pavyko įdiegti…Tai čia finalas. O prasidėjo tuo, kad prancūzijų demokratija, Atlantą perplaukus, ten revoliuciją prieš britus parėmė, sukūrė ten irgi šviesią, demokratijos kupiną valstybę.

Prie įėjimo į Ameriką ne veltui prancūzų dovanota, Hekatę vaizduojanti, Laisvės statula pastatyta – galva užstojusi saulę pavaizduota, kaip falšyvai laisvei ir priklauso, kad vidury dienos su fakelu šviesti reiktų, natūralia šviesa pasinaudoti nepavyktų – šviesa turi sklisti tokia ir iš ten, kaip švietėjų suplanuota!  Nes, jei bus savaiminė saulė ir natūrali šviesa ir visi viską iš prigimties aiškiai matys, tai kur reiks dėtis švietėjams?

(bus daugiau)

Kaip valdžia išlieka valdžioj. I dalis

Jei žiūrėti pagal oficialią istorijos chronologiją, tai esminis visuomenės sanklodos pasikeitimas įvyksta Renesanse. Nes, vis tik, kas viduramžiais istorikų vadinama, buvo kitokia visuomenė, nei nuo Renesanso laikų turime.. Kita pasaulėžiūra, kitas gyvenimo būdas. Žinoma, rašoma visaip – kaip tik mitų ir legendų permetimas į realią istoriją, tikrai vykusius įvykius, gyvenusius asmenis irgi vyko tada. Bet iš to laiko oficialiai žinom ir laisvus miestus buvus, ir amatininkų gildijas su jų reglamentais, ir gyventi iš procentų už paskolintus pinigus viduramžiais dar buvo mirtina nuodėmė, ir švenčiama buvo per metus daugiau dienų, nei dirbama: turtas nebuvo kaupiamas, nes turtingi į dangų nepaklius – daugiau, nei vieną namą turėti mieste nebuvo galima ir pan. Todėl dažnos buvo kalendorinės ir bendruomeninės šventės, kai viena ar kita gildija savo pelnus išleisdavo viešiems spektakliams, karnavalų eisenų puošnumui, užsakydavo sukurti muziką ar eiles, išstatydavo ilgus padengtus stalus gatvėse, sumokėdavo už alų. Tokiu būdu faktiškai, ką bendruomenė išleisdavo įvairių mokėjimų forma, tas bendruomenei ir grįždavo… Ar miestų merai – burgamistrai, ar valdančios tarybos (kaip Venecijos respublikoje) buvo renkami ir perrenkami, ir, kai Renesanso laikotarpiu valdžiai ėmė nepatikti būti perrenkamai, t.y. kai valdymas iš visuomeninio pavedimo tapo asmeninės gerovės ir šlovės pozicija – išlindo ego, Aš – tai Renesansas ir radosi.

Man patiko menotyrininko ir Renesanso meno specialisto Olego Nasobino pasakojimas apie Florencijos bankininką ir rinktą miesto valdovą Kozimą Medičį. Jis dar vadinamas Senuoju arba Tėvynės tėvu, nes buvo Medičių dinastijos pradininkas, oficialus Florencijos miesto lyderis ir todėl „pirmas tarp lygiųjų“ kaip sakoma… Bet fortūna gali ir nusisukti, kad ir koks turtingas būtum, kai esi oficialiai iškeltas, gali būti ir oficialiai numestas, ir į kalėjimą uždarytas, ir tau gali grėsti ne tik teismas, bet ir mirties bausmė – labai nemalonu, sutikit… Taigi, laukdamas teismo kalėjimo vienutėj, Kozimo mąstė apie savo likimą ir apie tai, ką padarė ne taip. Ne atgailos prasme, žinoma, bet kaip gyventi, kaip jis ir gyveno, bet kad jo nebūtų už tai įmanoma teisti – vėlgi lūžis visuomeninėje sąmonėje: tada dar turtingus buvo galima teisti, lygiai kaip ir neturtingus. O taip gi neturi būti, turtas turi gi suteikti ne tik galimybes ir valdžią, bet ir apsaugą, turtas turi skirti žmones į kategorijas, į geresnius ir blogesnius, kitaip ko tas turtas vertas!

Būtent šis Medičis ir sugalvojo, kaip valdyti visada ir nepriklausomai nuo aplinkybių. Pirmiausia jis suprato, jog oficialiai į valdžią veržtis, stengtis būti išrinktu ir paskui pataikauti masėms, kad tavęs nenuverstų, yra kvaila – laikai pasikeitė, turtas savaime suteikia ir valdžią, ir galimybę įtakoti kitus, ir kvailiu jis daugiau nebus, nebesivaržys dėl valdžios su visokiais driskiais, vis dar manančiais, jog valdžia ir turtas nėra savaime vienas iš kito išplaukiantys dalykai. Esi turtingas, tai esi išrinktas, pažymėtas savaime: pirmas Kozimo Medičio postulatas teigia, jog visa reali valdžia turi būti slapta. Liekant šešėlyje, turto pagalba įtakosi oficialią valdžią ir niekas pas tave neateis nei ataskaitos už tai pareikalauti, nei tavo turtai kam labai užklius. Ir tegu liaudis džiaugiasi demokratija, renka, verčia, reikalauja ar apdainuoja kažką, kas oficialiai bus valdžioje, o reali valdžia per juos valdys, kels kandidatus, kurie jai parankūs, kurie už viską ir atsakys, jei ką… O jei oficiali valdžia nustos savo šeimininkų iš šešėlio klausyti, tai šeimininkai liaudies rankomis juos greit nuvers, ir pakeis vėl paklusniais… Ir tokiu būdu iš šešėlio realiai valdys amžinai, ir bus įstatymais niekaip nepaliečiami ir nepakaltinami – geros idėjos ateina žmogui kalėjimo tyloj ir ramybėj… Įdomu, jog Medičio tada nenuteisė, pabėgti jam padėjo pats kalėjimo viršininkas – teoriją bankininkas tuoj pat išbandė praktikoje, pažadėjo kalėjimo saugotojui, iš tremties sugrįžęs jį padaryti didele valdžia Florencijoje… Ir taip irgi įvyko. Kozimo Medičis grįžo į Florenciją, kur, situacijai pasikeitus, vėl buvo sutiktas išskėstom rankom, gyveno ilgai ir galingai, ir jo giminė irgi, toliau, per šimtmečius buvo nekarūnuoti Florencijos valdovai, nors  jokių oficialių postų jie daugiau neužėmė.

Čia vėl, reiktų prisiminti, jog apie kokią demokratiją bešnekėtume, senovės graikų ar viduramžių miestelėnų, Didžiojo Novgorodo večės ar bendruomeninių teismų po liepa, visada ir visur balso teisę turėjo tik vyrai nuo tam tikro amžiaus, turintys šeimą, namus ir įplaukų šaltinį. Nes tiktai tai yra demokratija: kaip tu gali spręsti bendruomenės ateitį, jei tu nesuinteresuotas ja savo palikuonims, nerizikuoji niekuo asmeniškai? Jei tavo amžius ir padėtis – šeimos galva- neliudija apie tavo išmintį ir gyvenimo patirtį?… Ir tokia demokratija manipuliuoti iš šešėlio nėra lengva – turtai bet kokia kaina, jų siekimas dar nebuvo žmonių užvaldęs taip, kaip tai įvyko vėlesniais amžiais. Žmonės siekė gerai, dorai, teisingai pergyventi gyvenimą, kad nereiktų bijoti mirties, kai ji ateis. Tokia demokratija slaptos valdžios tikslams visai netiko, todėl ji turėjo būti sunaikinta. Ir toliau istorikų surašytoje istorijoje akcentuojama tik, jog seniau viskas buvo daug blogiau, nei dabar: jūs dabar demokratija nepatenkinti? – seniau nebuvo jokios, tik absoliuti valdžia imperatorių, karalių ar kitokių absoliutų rankose… Dabar jaučiatės prispausti ir beteisiai? – Seniau buvo dar blogiau – vergovė, baudžiava, beteisinškumas visiškas… Žodžiu, džiaukitės ir nepypsėkit, gyvenimas gerėja, idealų pasaulį dar tik pastatysime progreso pasekoje…Taip, XVIII a. utopistai kūrė visokių idealių visuomenių aprašus, bet tai buvo utopijos, neįgyvendinamos svajonės, nekreipkit dėmesio…

Kai realybėje, ar ateityje teisybe pagrįstą pasaulį pastatysim, tai dar atviras klausimas. Bet faktas, kad toks pasaulis buvo, egzistavo ir viskas jame buvo tvarkoje, kol nesirado vienetų, kuriems jame ėmė darytis ankšta, ir kurie ėmė kreipti viską sau naudinga kryptim, kol dabar turime neatpažįstamai sukraipytą rezultatą.

Pvz, tai, ką dabar vis vadiname demokratija, garbiman ir laikomės įsikabinę, yra tik tuščias žodis, belikęs pavadinimas, maskuotė, kaip ir užmanyta. Realiai mes jau kada gyvename ne demokratijoje, bet olchokratijoje- minios, liaudies valdyme, kas irgi buvo Kozimo Medičio sumanyta kaip labai parankus dalykas…Žinoma, valdymo formų teorija buvo žinoma iš seno, kur monarchija, respublika ir demokratija buvo „gerosios“ valdymo formos, o tironija, oligarchija ir olchokratija -„blogosios“… Kas paaiškina, kodėl demokratijos pavadinimas ne tik išliko, bet valdančiųjų yra rūpestingai saugomas – kas tau sutiks į olchokratiją pereiti laisvanoriškai, bus gi priešinamasi…

(bus daugiau)

Gaiva Paprastoji ∞ 2014-2016 | WEB sprendimas: justin.as